Vankers kamp 02: 12-17 juli 2020

De e-mail geassocieerd met deze registratie.
Persoonsgegevens
Volgorde
Vul hier één of meerdere telefoonnummers in
Volgorde
Vul hier indien gewenst extra mailadressen in.
Kampgegevens
Geboortedatum *
Vul hier je eigen basketbalclub in.
Evt. opmerkingen kan je hier kwijt (dieet,...)
Mogen wij u er op attent maken dat de inschrijving pas geldig is nà het betalen van het voorschot op het inschrijvingsgeld. In geval van eventuele problemen (geen voorschot, kamp volzet,...) wordt er contact opgenomen met de deelnemer. Storting van het voorschot van 125 euro kan gebeuren voor 30 april op volgend op rekening 001-2488197-29 met vermelding naam speler/speelster. Bankgegevens IBAN: BE26 0012 48819729 BIC: GEBABEBB Het resterende bedrag dient betaald te zijn vóór 1 mei 2020. De inschrijving is pas volwaardig na betaling van het volledige bedrag. Indien de inschrijving gebeurt na 30 april, gelieve dan onmiddellijk het totaalbedrag te storten.