Coaches, in de loop der jaren heb ik verschillende Do's en Don’ts meegemaakt en die wil ik met jullie delen.

 

2016 - 2017

09/12/16

Ploeg Sport.

Coachen is een voorbeeld van zelf expressie. Succes volle Coachen zijn zoals kunstenaars, hebben een eigen karakteristieke stijl. Geen enkele Coach die geen benul heeft van wat hij wil bereiken met zijn ploeg kan die ploeg naar succes leiden. Een Coach zijn filosofie zal hem leiden in het kiezen van de stijl die hij wil spelen met zijn ploeg, de verwachtingen die hij heeft voor zijn spelers, en de manier dat hij zal gebruiken bij het aanleren van het spel. Een Coach zijn persoonlijkheid zal zich reflecteren in het karakter van zijn ploeg en in zijn filosofie van het spel.

02/12/16

3) Lichaam taal.

Bij onderzoek kwamen  ze tot de conclusie dat bij communicatie woorden slechts een klein, 7% uitmaken.

In feite, 55% van de communicatie is visueel (lichaam taal en oog contact) en 38% is vocaal ( snelheid, volume en toon van de stem.)

Wanneer je spreekt tegen  spelers, of collega coachen of ouders van de spelers dan wil je kalm overkomen, vertrouwen uit stralen en zeker van je zelf zijn.

Het begint met de ogen. Niet kijken naar de mensen die je aanspreekt kan leiden tot de gedachte dat je niet volledig eerlijk bent.

Je houding is ook belangrijk. Er slap bijlopen of achteruit leunend kan de indruk geven dat je niet gemotiveerd bent of geïnteresseerd. Hou je hoofd hoog en je rug recht. Wanneer je neer zit, leun voorover en hou je schouders parallel met je toehoorders.

Nog belangrijker, laat niets tussen  jou en je toehoorders komen. Je armen kruisen, achter de bank staan, een stoel of een tafel zegt spelers dat verdedigend bent.

Om een positieve impact te hebben op je spelers en de doelen van de ploeg te bereiken , is het belangrijk om een meester te worden in communicatie.
Wanneer je specifieke skills wil aanleren is het belangrijk dat je visuele, verbale en tactische voorbeelden gebruikt.

25/11/16

2) Vergeet niet om te luisteren. We willen allen gehoord worden… en soms vraagt het een inspanning om te luisteren naar wat een ander te zeggen heeft. Denk eraan we zijn geboren met twee oren en enkel één mond met een reden.

Leren goed luisteren, schenk aandacht wanneer je spelers tegen je spreken. Geef hen tekentjes, zoals je hoofd knikken, om te tonen dat je luistert en interesse heb in wat ze zeggen. Herhaal hun woorden van  tijd tot tijd om te beduiden dat je hoort wat ze zeggen en dat je verstaat wat ze willen.

Meest belangrijk hou oog contact. Verbreken van oog contact zal het contact met je speler verbreken.

word vervolgd.

18/11/16

Coaching

Meer specifiek – hoe je verbale instructies en lichaam taal gebruiken om je spelers hun vertrouwen op te krikken en hun skills te verbeteren.

1) Specificeer wat je verlangt en omschrijf je kritiek. Communicatie van de Coach moet klaar en duidelijk zijn, positief en realistisch. Dat wil zeggen dat je zegt wat je bedoelt en geef de atleet specifieke instructies over wat je van hen verlangt – zonder negatief te zijn. Wanneer je negatieve kritiek of slecht nieuws moet overbrengen geef hem toch steeds een positieve noot over het werk die hij doet. Stop nooit je gesprek met een negatieve noot, dit zal zijn vooruitgang niet aanmoedigen en ook niet zijn motivatie voor de sport. In plaats van te zeggen “ Tony, je had die bal moeten vangen!”  Probeer  “ Goed geprobeerd Tony! Volgende keer hou je ogen op de bal en je handen goed open. Je spelers zullen veel gemakkelijker je feedback ontvangen en meer hun best doen. 

word vervolgd:

11/11/16

Coachen, sorry een tijdje uit beweging.

het vervolg:

 

 • Communicatie:Op training – communicatie via kleuren of tekens of nrs. Trainen op oefenwedstrijden waar de tegenstrever van m/m naar zone gaat hoe gaan ze het oplossen en hoe snel. Dit is een leer proces en moet men oefenen op trainingen en op oefenwedstrijden.
 • Daarom ook wellicht dat een Coach aangeeft dat hij zijn aanvoerder kiest op basis van hun tactisch inzicht, en niet op basis van hun status, leeftijd of verbale kwaliteiten.
 • Vaste afspraken: Een basisafspraak inzake wedstrijd communicatie bestaat er in af te spreken in welke spelsituaties men van de spelers verwacht dat er contact wordt gezocht of genomen met de Coach of de bank. Bijv. bij vrijworpen of een dead ball situatie. Hoe dikwijls kan men niet meemaken dat spelers van het veld worden gehaald, contact zoeken met de Coach die zijn team wil blijven volgen en geen tijd heeft voor verbaal commentaar. Dit kan niet er moeten afspraken zijn voor vervangingen, hier heeft de ass. Coach een belangrijke rol.
 • Een Coach moet niet blijven hangen bij hetgeen voorbij. Zeg wat er wel moet gedaan worden en niet wat er niet moet gebeuren.
 • Het schrijven en tekenen heeft slechts in uiterste situaties een effect. De Coach moet werken met verbals en clues dingen die ze reeds op training hebben gedaan en dat je hen nu aan herinnert. Men kan het bord gebruiken voor een last play en ook dan als men het niet getraind heeft is de uitslag een vraag teken.
 • Na de wedstrijd: Bij verlies – geen uitlatingen – berusten en film bekijken en de volgende dag bespreken. Bij winst geen euforie – film bekijken en kijken wat we verkeert hebben gedaan en beter kunnen doen de volgende wedstrijd.
 • Feiten en cijfers: Toon niet enkel het slechte, toon ook de goede en niet individueel maar van de ploeg.
 • Inbreng van de spelers: Men moet naar de spelers luisteren hoe zij de wedstrijd aanvoelen, welke problemen hebben ze gehad en hoe kunnen we die oplossen.

 

14/10/16

 

 • Kernachtig en beeldrijk: “ Eén beeld zegt meer dan duizend woorden.“ Confucius.
 • Overtuigend zichzelf: Zichzelf zijn en blijven, in verschillende omstandigheden, in goede en slechte dagen, is voorzeker een van de voornaamste kwaliteiten van een Coach in de ogen van zijn spelers.
 • Peptalk is niet het enige. Men kan video beelden gebruiken. Gebruik positieve beelden. Magic schrijft “ De boodschap was duidelijk: ga nu het veld maar op en doe het nog maar een keer. Het werkte.”
 • Slagzinnen: Recht – toe – recht - aan uitspraken die aansluiten bij de tactische afspraken. Vb. “Geen rebounds, geen punten.”
 • Tijdens de wedstrijden: oppassen voor over coaching, men moet bepaalde spelers het initiatief laten nemen en hun gevoel laten werken.
  word vervolgd:

 

07/10/16

Aspecten van de sportpsychologie toegepast op competitie basketball.

Ik citeer:

 • Wedstrijden winnen is waar het in de competitiesport om draait. Geen enkele sporter kan tevreden blijven met een goed gevoel op training, als zich dat niet vertaalt in wedstrijdwinst.
 • “ Last – minute “ instructies kunnen voor verwarring zorgen en de concentratie verstoren. Zeker als in deze boodschappen plots nieuwe termen of ideeën of aandachtspunten steken.
 • Behalve tactische boodschappen wensen coachen in hun pre - wedstrijd communicatie een ideale instelling creëren.
 • Het probleem stelt zich dat er geen receptenboek bestaat om spelers scherp te stellen. Op de eerste plaats omwille van de verschillen tussen spelers.
 • Deze grote verschillen tussen individuen pleiten er voor dat de Coach van een team de ruimte bied aan zijn spelers om voor de wedstrijd hun eigen “ding te doen” zich terug trekken in de fitness ruimte of op het toilet.
  word vervolgd.

30/09/16

De kleedkamer.

De spelers brengen veel tijd door in de kleedkamer op welk niveau je ook speelt, de kleedkamer proper houden is een prioriteit. Hang enkele foto’s van grote spelers aan die voor de ploeg gespeeld hebben. Laat de spelers voelen en zien de traditie dat de ploeg heeft.

Iedere basketbal ploeg zou een pinbord moeten hebben; daarop breng je de Stats aan, de aankondigingen, een motiverende quote, raadgevingen, nieuws clips artikels uit de kranten en magazines, de voorseizoen aankondigingen.

Op de T-shirts en de shorts kan men iets aanbrengen vb: Play Hard, Play Intelligent, Play Together, Offense sells the Tickets, but defense wins the game.

 

23/09/16

Voorbereiding.

“ If you know the enemy and know yourself, you need no fear the result of a hundred battles.

If you know yourself but not the enemy, for every victory gained you will also suffer a defeat.

If you know neither the enemy nor yourself, you will succumb in every battle.”

Een foto met een quote is ideaal om de aandacht te trekken.

“The Wall of Fame.”

Breng op deze muur de foto’s van al de spelers aan.

16/09/16

Dag Coachen, ik ben een paar weken in de problemen geweest. Kleine beroerte met resultaat een woorden zoeken. Maar inmiddens gaat het beter. Ik ben ook begonnen met te trainen met mijn U14 en dat helpt me bij de trainingen, soms een juist woord zoeken, maar mijn spelers helpen me, ik had hen dit ook verwittigd.

Nu Coachen één heb ik inmiddels in die weken geleerd, goed uitleggen. Ik zal een woordenboek maken waar alle woorden zullen staan die ik gebruik, zowel in Offense en Defense. 

Een Motiverende Atmosfeer.

Hier wil ik toch even de aandacht trekken op een fenomeen die voor de spelers en de ploeg van groot belang is. Het kan zijn dat je geen groot budget hebt of misschien geen budget maar met wat goede wil kan men veel bereiken. Vooreerst het proper houden van de burelen en van de vestiaires van de douches en van de vloer waar we op spelen. Het toont discipline en organisatie. Een proper bureel met eventueel een foto van een kampioenschap kan zeker motiverend werken. Een prikbord met Quotes.

 

2015 - 2016

06/05/16

Ik hou van mijn jongens.

Het is geen geheim dat men eerst het individu moet motiveren voor men de ploeg motiveert. Men moet van ze houden. Dit betekent niet dat men ze niet constant moet intens uitdagen want je weet dat dit het beste voor hen is.

Je moet van ze houden niet enkel als basketbal speler. Leer hun familie kennen. Zeg hen dat ze steeds op je kunnen rekenen indien nodig.

Je zal individuen hebben die hun hoofd ervoor zullen leggen indien je van hen houdt als mens. Ze zullen appreciëren wat je probeert voor hen te doen. Ze zullen beter discipline verstaan bij het passen. Hen aanmoedigen zal hierbij zeker helpen.

Indien je weet hoe ze in elkaar steken is het gemakkelijker om hen te helpen. Indien je een compliment geeft moet het oprecht zijn, het moet verdient zijn. Geef complimenten voor kleine dingen, indien je een speler hebt die iedere week meer dan 20 punten maakt dan hoef je daar niet over te spreken maar zij die de screens hebben gezet, de rebounds genomen op de vloer gedoken om een bal te redden dat zijn  de spelers die men moet vermelden.

Het is ook belangrijk om te weten wanneer men er moet zijn om het individu te helpen en wanneer men hem aan zich zelf moet overlaten.

29/04/16

De “ Motivator.”

De Coach moet zich in de eerste plaats zelf motiveren voor hij anderen kan motiveren. De Head coach en zijn staf moeten een voorbeeld zijn voor hun spelers.

Vraag nooit iets aan je ploeg die je zelf niet kan invullen. Als een leider moet je aanvaarden dat je in een glazen huis leeft. “ You can’t be successful with other people if you haven’t paid the price of success with yourself.”

Indien je verlangt van je ploeg dat ze voorbereid zijn, verstandig en intens, dan doe je er goed aan om het zelfde te eisen van jezelf en van je staf. Alles komt neer op attitude.

Hoe beter je georganiseerd bent, hoe beter je staf moet georganiseerd zijn. Hoe beter je staf georganiseerd is hoe gemakkelijker het zal zijn om op dezelfde lijn te zitten bij alle fasen van je program en dit is essentieel.

Probeer op je best te zijn; wees georganiseerd en voorbereid in alles wat je doet; vergewis je ervan dat jij en je staf dezelfde visie hebben. Motiveer jezelf en dan kan je beginnen anderen te motiveren.

word vervolgd:

22/04/16

Wat is Motiveren ?

Motiveren kan in vele aspecten en over lange periodes. Het hoeft niet om iedere dag je ploeg met lange speeches te bedenken dit zou negatieve reactie kunnen opwekken. Er zijn zachtere methodes die beter zijn en veel effectiever zijn dan donder speeches.

Om je job nog moeilijker te maken zal je ook je staff en directie  moeten motiveren.

En voor je begint met iedereen te motiveren zal je je eigen moeten motiveren. Als coach ben jij de leider. Het best is te leiden door het voorbeeld te tonen. Hoe jong je spelers ook zijn denk niet dat ze je niet kunnen lezen. Ze weten wanneer je in een goede of slechte stemming bent, wanneer je een goede voorbereiding of slechte voorbereiding hebt voor de training, wanneer je gemotiveerd bent of niet. 

Het is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Wanneer je probeert een ploeg te motiveren ben je aan het werken met verschillende individuen. Zij zien de dingen allemaal verschillend. Hen samen brengen is niet eenvoudig er zullen vele obstakels zijn gedurende het seizoen en sommige zijn erger dan het verlies. Het is belangrijk hoe je een verloren wedstrijd beleeft. Dean Smith zei ooit, “You can not treat a basketball game like a life and death situation. First of all, you’ll be dead a lot.”

Men moet leren uit je verlies, Mike Krzyzewski zei “ Never forget a defeat, because that is the key to victory. The best way to succeed is by failing. You learn how to use failure. Losing doesn’t make you a loser; it’s a reminder that we have to work hard to win.” Dit is een uitzonderlijke attitude en toont aan hoe goed de coach de kunst van het motiveren beheerst.

15/04/16

Motiveren.

“ Het spel kennen en je zelf kennen.”

Different Strokes For….

“ You can borrow a play. You can borrow a defense. But you can’t borrow a personality. A coach simply must be himself.”

                                                                                         Pete Newell

Ieder individu moet men anders benaderen en dit is zeker toepasselijk voor het coachen van sport mensen.
Er is één gemeenschappelijke deler, alle succesvolle coachen verstaan de kunst om te motiveren. Hun reputatie mag dit soms niet aan tonen maar het is onmogelijk een groep succesvol te leiden en een groep individuele spelers tot één groep te kneden met één doel zonder de kunst van het motiveren te verstaan.We krijgen allen snel een stempel op gekleefd. Als men denkt aan Bobby Knight dan denkt men verdedigende Coach. John Thompson denkt men Press verdediging. Dean Smith wordt beschouwd als de Coach die zeer goed rekruteerde en voor zijn passing game. De legendarische John Wooden staat bekent voor zijn methodische UCLA high post aanval en zijn zone Press verdediging. Men kan verder gaan maar coachen zullen steeds in één of andere categorie worden ingedeeld. Ze verdienen die stempel maar ze verstaan allen zeer goed de kunst van het motiveren.

Men kan nooit stoppen met motiveren, soms streng soms zacht maar steeds volgens je eigen personaliteit. Een coach moet even goed kunnen omarmen als streng zijn.

08/04/16

Skills.

“ The close games are usually lost, rather than won. What I mean by that is, games are mostly won because of the opponent making mistakes during crucial moments. ” Coach John Wooden.

De meeste coachen zullen waarschijnlijk akkoord gaan met deze quote maar wat ga je eraan doen. In de meeste gevallen is het de zwakte van de fundamentals, zwak dribbelen, slechte pass, gelopen, zwak rebounden een interceptie vandaar het belang van bij iedere training de fundamentals te onderhouden. Men zal geen wedstrijd verliezen omdat we niet gestretcht hebben.

01/04/16

“ It’s What You Learn After You Know It All That Counts The Most “                                                                 Coach John Wooden

Het is normaal dat men in de begin jaren het meest leert maar men mag niet stoppen met leren. Door het lezen, bijwonen van clinics, wedstrijden bekijken en je eigen ploeg analyseren en zoeken naar de zwakke punten. We moeten onze spelers er op wijzen dat de beste manier om de ploeg te versterken komt door zichzelf te verbeteren. Dit geld ook voor de Coachen. Coachen moeten in het dode seizoen zichzelf bijwerken. Men kan niet alles ineens doen, men pikt een item uit waar de ploeg het zwakst was gedurende het afgelopen seizoen. Bijvoorbeeld het schieten van vrijworpen, rebounden enz. Men pikt er een item uit en begin te werken door het lezen van boeken die over het item spreken, men stelt vragen bij de collega’s men volgt clinics waar over dit item gesproken wordt zodoende zal men nieuwe ideeën krijgen over de techniek en drills die men kan gebruiken om dit item te verbeteren.

25/03/16

Antwoorden op.

Bij het voorbereiden van je ploeg moet je alle verdedigende opties kennen en je ploeg voorbereiden zodanig dat ze hun aanval kunnen lopen tegen de verschillende verdedigingen.

Speciale Plays.

We gaan ze hier niet opsommen. Situaties die te maken hebben met de foutenlast van de tegenstrever, out of bounds met bepaalde tijd te spelen en specifieke plaatsen, eind van een kwart en einde van de wedstrijd. “ ISO ” voor een speler die verdedigd wordt door een man die in fouten last is of die veel sterker is.

18/03/16

Algemene Strategie.

1) 1 punt achter. Misschien gaat de tegenstrever in zone om je te verplichten van ver te gooien. Wees voorbereid.

2) Gelijke stand – ook hier zorg dat je ploeg is voorbereid.

3) 1 punt voor – blijf zoeken naar de gemakkelijke lay-in – let goed op de passing geen TO. – je hoef niet de “million dollar pas” ook niet de 360° dunk.

4) Weet dat met 20” te gaan de klok en de tegenstrever de vijand is.

11/03/16

Algemeenheden die het Tempo kunnen beïnvloeden.

 1) Je komt achter in het begin van de wedstrijd. Wijs je ploeg er op om niet te panikeren maar uit te voeren wat ze getraind hebben.

2) Indien je aan de helft ver achter staat (15 – 20 punten ), afhankelijk van de sterkte van de tegenstrever en het tempo zal bepalen wat je zal doen, is het een up tempo dan kan je terug bijkomen is het een traag tempo dan zal je het tempo moeten optrekken.

3) Indien je ver achter staat op het einde van de wedstrijd (8’) te gaan kan je enkel met Quick hitters of de bal bij de sterkste speler dichter bij komen, iedere bal die je krijgt achter de 3 punt lijn, en open, moet de bal erin. 

04/03/16

Tempo.

Al McGuire zei ooit, “ Every team must play to their own drummer.”

Vele Coachen vinden dat het van vitaal belang is voor succes en dat de ploeg die het tempo controleert meestal zal winnen. Nadat je bepaald hebt welk tempo het best is voor jou ploeg, is het aangewezen om uit te vinden welk tempo je tegenstrever verkiest. Je aanpassing tot het bepalen van het tempo gedurende de wedstrijd zal door die twee elementen bepaald worden.

Aanvallend Tempo.

 1. De filosofie van de Coach en zijn kennis van het spel zullen het tempo beïnvloeden.

 2. Type spelers zal het beïnvloeden.

 3. Ploeg “ chemistry “ zal het tempo beïnvloeden.

 4. De aard van de competitie zal het tempo beïnvloeden.
  a) De tegenstrever is sterker, speel een traag tempo.

   b) De tegenstrever is zwakker, speel een up tempo.
  c) Zijn de ploegen gelijkwaardig, neutraliseer zijn tempo.

     5. Situaties die het tempo kunnen bepalen.

         a) Fouten last.

         b) Vermoeidheid.

          c) Vervanging. De coach kan het tempo optrekken met een verse kracht.

          d) Het type aanval dat je speelt. Quick hitters, Shuffle of Wheel aanval,     Passing game.

26/02/16

Aanvallende Aanpassingen.

De Coach verhoogt zijn mogelijkheid om te winnen indien hij breakdown drills creëert waarin men de verschillende situaties van de tegenstrever herkent en die de ploeg zal te verwerken hebben in de wedstrijd. De Coach die hoopt op een “ déjà vues “ play in kritische situaties heeft een probleem, “ preparing to fail, by failing to prepare.”

Organiseer je trainingen in die mate dat je gereed bent om alle voorspelbare situaties die zich in de wedstrijd kunnen voordoen het hoofd te bieden. Dan oefen je die situaties op wedstrijd ritme. Dit zal je ploeg vertrouwen geven bij het uitvoeren van hun aanval want je geeft hen geen nieuwe dingen maar je vraagt hen enkel om de dingen te doen die ze op de trainingen hebben gedaan.

Psychologisch Aspect.

Voor de bal wordt opgegooid om de wedstrijd te beginnen moet je de spelers herinneren dat er geen situatie is waar ze niet op voorbereid zijn. Wijs op specifieke karakteristieken van de tegenstrever en bepaalde punten in je wedstrijd plan die het antwoord zijn op hun verdedigende  situaties. Wijs op het tempo van de wedstrijd en eventueel op wisselen van verdediging. Als de ploeg zich focust op hun opdrachten dan zal het vertrouwen hebben in hun aanval of verdediging.

Word vervolgd.

19/02/16

Vervolg:

A. Ze moeten snel spelen om effectief te zijn; denk eraan om ze te vertragen door een goede verdedigende transitie en extra geduld in aanval.

B. Ze moeten traag spelen voor maximale uitvoering; denk er aan om het tempo op te trekken door te pressen in verdediging, Fast break, en “quick hitters” in aanval.
C. Ze spelen liefst en best tegen een man/man verdediging; daarom denk eraan om misschien zone te spelen of een “sagging” man/man.
D. Ze spelen liefst tegen zone verdediging; daarom denk eraan om een sterke man/man verdediging te gebruiken.
E. Ze houden van ploegen die pressen; dus geen Press enkel indien de wedstrijd zo uitdraait dat je moet.
F. Ze hebben problemen met het ontmantelen van de Press; denk eraan om het meest van de wedstrijd te pressen ( echter bekijk welke Press effectief zou zijn tegen je tegenstrever).
       1) Man to Man verdediging:
            a) Full court.
            b) ¾ court.
            c) ½ court.
            d) Een combinatie met specifieke opdrachten.
        2) Zone: Indien je wil “trappen”, stel je de vraag met welke bedoeling.
            a) 1-2-1-1.
            b) 2-2-1.
            c) 1-3-1.
            d) 2-1-2.
        3) Combinatie van man to man en zone – misschien wil je:
            a) Hou de bal uit de handen van een bepaalde speler door hem te double teamen voor de bal in het spel komt.
            b) Laat je twee guards man to man pressen en je twee forwards en center vormen een driehoek in de zone om het de tegenstrever moeilijk te maken (zeer effectief tegen een tegenstrever die een sterke penetrerende Guard heeft, dit verplicht hem om de bal te passen)
Denk eraan er zijn geen strikte richtlijnen voor een Coach hoe hij zijn spelers moet motiveren om het beste uit zijn  spelers te halen. Weeg af wat we hebben aangehaald en doe wat je het best doet. Probeer niet dingen aan te leren om de tegenstrever te “out foxen” met de hoop om te winnen. Coach wat je het best beheerst in het kader van je spelers personeel en met de gedachte om de sterkte en stijl van de tegenstrever te neutraliseren.

12/02/16

Nadat je bepaald hebt welke stijl je zal aankleven in functie van je filosofie en personeel, is het tijd om aan je tegenstrevers te denken.

Algemeen:

 1. Indien je groter en sneller bent dan je tegenstrever (zelfs als je meer genegen bent om trager te spelen) is het misschien aan te raden om het tempo op te trekken en de wedstrijd langer te maken en specifieke situaties te creëren.

 2. Indien je kleiner ben en/of trager dan je tegenstrever (zelfs indien je houdt van een uptempo game) is het misschien aan te raden om het tempo te drukken en de wedstrijd korter te maken.

Indien de spelers aan elkaar gewaagd zijn (niettegenstaande je voorkeur voor een uptempo of down tempo game), bekijk het spelers potentieel van de tegenstrever en hun stijl en hoe je hun sterke kanten kunt neutraliseren en hun zwaktes uitspelen.

word vervogd.

05/02/16

Coach …Wie ben ik ?

Dr. Thomas Tutko en Dr. Jack Richards spreken in hun boek Psychology of Coaching van vijf types van Coachen: 1) De harde Coach, 2) De vriendelijke Coach, 3) De intens gedreven Coach, 4) De laat maar gaan Coach, 5) De business Coach. In die lijst geven ze de sterke en de zwakke kanten van de Coachen aan en hoe de anderen reageren op dit type Coach.

Het is goed dat de Coach de vijf types bestudeert, hij zal details vinden die op zijn type terug slaan en kan de positieve punten gebruiken en de slechte punten verbeteren ten gunste van zijn Staff en zijn spelers.

Wanneer men zijn eigen geëxamineerd heeft is het nu de tijd om naar je eigen systeem en speel plan te kijken. Kunnen de spelers, die er zijn, Jou stijl van spelen uit te voeren? Wanneer je ploeg bestaat uit snelle spelers en goede “Ball handlers” kan je misschien denken aan het uitvoeren van een Press, Fastbreak, een “up tempo” game. Indien je spelers niet beschikken over grote snelheid en middelmatige “Ball handlers” zijn, dan zal je waarschijnlijk kiezen voor een traag tempo en zeer geduldige stijl van spelen. Hetzelfde voor het kiezen van de verdediging dat je wil spelen. Indien je spelers klein en snel zijn zal je waarschijnlijk zoveel mogelijk kiezen voor een Press verdediging. Daarentegen indien je ploeg groot en sterk is zal je waarschijnlijk kiezen voor man to man defense waar je de perimeter spelers laat inzakken.

Hoe je keuze maken: Stel de vraag “ Hoe zal ik verdedigen en aan de hand van die details  je eigen aanval uit te schrijven en aan passen.” Stel de vraag “ Wat speel ik in aanval en in functie daarvan organiseer je eigen verdediging.

Men kan niet goed aan leren wat men zelf niet goed kent. Er zijn twee opties, eerst men moet het spel zeer goed kennen en vervolgens moet men het kunnen overbrengen “ Teachen.” Daarom is het zo belangrijk om gedurende de maanden dat de trainingen en de wedstrijden stil liggen aan opzoeking doen en één of twee items gaan uitdiepen en leren en zodoende ons eigen verbeteren bijv. het rebounden of het nemen van vrijworpen of het screenen er zijn genoeg items.

29/01/16

Over Coaching.

Tenslotte wees voorzichtig met over coachen. Indien hetgeen je doet werkt blijf erbij. Indien de spelers die op het veld staan het goed doen breek niet hun spel door te veel te vervangen. Coaches die constant hun verdediging en aanval veranderen om te tonen hoe goed ze wel zijn. Ik heb Coachen bezig gezien die op het einde van de wedstrijd hun aanval of verdediging wisselen of experimenteren en zo het momentum verliezen en het niet meer terug kunnen oppakken en uiteindelijk de wedstrijd verliezen. “ If it’s working stay with it.”

22/01/16

Hoeveel voorbereiding Wedstrijden.

In Maes Pils Mechelen nam ik 6 weken voorbereiding voor de eerste competitie wedstrijd wij hadden een zeer sterke continuïteit in onze ploeg en dit maakte het allemaal iets gemakkelijker en konden we de items wel beter uitwerken. De eerste drie weken speelden wij geen wedstrijden nadien speelden we enkele gemakkelijke wedstrijden om het vertrouwen terug te hebben en nadien gingen  we on de road naar Frankrijk of Italië spelen tegen de sterke ploegen en dit in het vooruitzicht van de EuroLeague.

Met Oostende begonnen we twee weken vroeger omdat het een volledige nieuwe ploeg was en toen hebben we 4 weken geen wedstrijden gespeeld enkel trainen nadien zijn we dan ook on de road gegaan en dat deed ons zeer veel goed de spelers leerden elkaar  beter kennen. We speelden in beide gevallen ongeveer 15 wedstrijden.

Afhankelijk als je een ploeg hebt met veel veteranen zou ik zeggen ongeveer 10/12 wedstrijden, indien je met een jonge nieuwe ploeg werkt zou ik toch iets meer wedstrijden proberen te spelen.

18/01/16

Duur van de training.

Men moet uiteraard een onderscheid maken tussen een professionele en een amateur ploeg. Wij in Maes Pils Mechelen trainden 5 dagen op de week en twee maal daags.

De eerste weken waren de trainingen dicht bij de twee uur en dat nam geleidelijk af met 1.30 gedurende het seizoen en 1 uur en minder gedurende de Play – offs. Ik gaf de spelers wel gedurende de week meestal de woensdag (kinderen) een halve dag rust. In Oostende trainden wij de eerste maand 3 maal per dag 6.30 conditie samen ontbijt om 10.00 fundamentals en om 17.00 Ploeg werk. Indien je drie maal per week traint is het belangrijk dat je de tijd goed gebruikt. De dag voor de wedstrijd, hou het kalm.

08/01/16

Regels voor de Coachen.

1. Wees vroeg en gaat laat, zodoende kan je individueel met de spelers werken.

2. Kleed je met de ploeg kledij (allen dezelfde) kom niet naar training in je dag dagelijkse kledij.

3. Wees enthousiast.

4. Creëer een krachtige stem zodoende kunnen alle spelers je horen indien je een speler corrigeert.

5. Gebruik simpele woorden creëer verbals die alle spelers en coachen moeten kennen.

6. Wees een POSITIEVE Coach.

01/01/16

Regels voor de Training sessie.

Specifieke regels moeten er zijn voor de spelers en voor de Coachen.

Regels voor de Spelers.

1. Wees op tijd.

2. Sprint van de ene drill naar de andere, niet wandelen.

3. Stop alle activiteiten wanneer de Coach het begin van de training aankondigt.

4. Wees enthousiast.

5. Geen “ Horseplay “ of rumoerig gedoe.

26/12/15

Coachen een gelukkige 2016 - Veel winnen en geen kwetsuren. Coach.

Suggesties om je trainingen te leiden.

1. Denk eraan dat Coachen en “ Teachen “ synoniem zijn.

2. Volg je trainingsplan met een klein beetje flexibiliteit. Gebruik de klok om je aan de tijd te houden.

3.Spelers moeten hun eigen kleine opwarming en Stretching drills doen zodra ze op het veld komen.

4. Begin je training met opwarmingsoefeningen - Footwork.

5. Behoorlijk wat shot oefeningen in de training game shots at game speed in one's range.

6. In de zaal zo weinig mogelijk mensen om geen distractie bij de speler te brengen.

7. Laat de training niet uitlopen. Met een goede planning zal je alles gezien hebben dat je voorzien had. Indien je over de tijd gaat zal de aandacht weg dwalen en zullen ze niets meer leren.

8. Plan je drills in functie van het aantal aanwezige spelers.

9. Maak het duidelijk waarom je bepaalde drills doet.

10. Gebruik competitieve drills waar mogelijk.

11. Steek meer dan één fundamental in een drill, bij shooting kan men ook de aandacht trekken op het passen en ontvangen van de bal.

12. Gebruik iedere dag andere drills, wanneer je steeds met de zelfde drill begint dan zal dit de spelers niet scherp houden.

13. Gebruik je Assistent coachen, ze zijn er niet voor de ballen en de handdoeken.

14. Zorg ervoor dat de spelers allemaal dezelfde T shirt en reversables hebben.

18/12/15

Beschouwingen voor het voorbereiden van Training Sessies.

Het is belangrijk om enkele punten te checken want sommige liggen niet in de handen van de Coach en kunnen een direct impact hebben op de planning. Bij een Pro ploeg zijn die verrassingen niet het geval maar in de andere ploegen is het goed daar op te letten.

1. Wanneer en hoe laat en hoe lang is de zaal beschikbaar?

2. Hoeveel velden en hoeveel borden heb je ter beschikking ?

3. Hoeveel spelers zal je op de training hebben ?

4. Zijn er spelers die reeds vorig jaar in de ploeg waren en met jou getraind  hebben indien ja kan eventueel iets sneller vooruit gaan?

5. Gestalte van de spelers, guards en centers hebben verschillende drills nodig

11/12/15

Dag Plan

Eerste week

18.00 – 18.10  Warm-up

18.10 – 18.15  3 lines lay-in drill

18.15 – 18.25  Full court passing drill

18.25 – 18.35  Full court jump shooting drill

18.35 – 18.40  Dribbling drill

18.40 – 18.45 Defensive footwork drill

18.45 – 18.55  Explain Set offenses

18.55 – 19.10  Run Set offenses (no defense)

19.10 – 19.20  3 lines fast break drill

19.20 – 19.30  Explanation man to man defense

19.30 – 19.35  1 on 1 denial defense

19.35 – 19.45  Help and recover defense

19.45 – 19.55  Shell defensive drill

19.55 – 20.05  Conditioning drill

20.05 – 20.15  Free-throw shooting

04/12/15

Week Plan.

Eerste week.

Conditie

Fundamentals

Shooting

Passen

Dribbelen  

Individuele verdediging

Man tegen Man aanval

Fast Break

Man tegen Man verdediging

Vierde week

Fundamentals

Shooting

Passen

Rebounden

Fast Break en Secondary Break

Man tegen Man aanval en verdedigende transitie

Zone aanval en verdedigende transitie

Aanval tegen Press verdediging

Specifieke situaties

Press verdediging

 

27/11/15

Voorbeeld Jaarplan.

Conditie.

Fundamentals.

Shooting.  

Passen.

Dribbelen.

Rebounden.

 Voeten werk.

Individuele aanval.

Individuele verdediging.

Man / Man Aanval.

Zone aanval.

Aanval tegen speciale verdediging.

Aanval tegen Press verdediging.

Fast Break aanval.

Fast Break verdediging.

Sprongbal situatie. Toen hadden wij zeer mooie optie waaruit we direct konden scoren.

Aanval na vrijworpen van de tegenstrever.

Verdediging na eigen vrijworpen.

Out of Bounds opties, baseline of sideline.

Man tot Man verdediging.

Zone verdediging.

Press verdediging.

Specifieke aanvallen.

20/11/16

Type Plannen die je nodig hebt.
De volgend plannen zijn nodig om behoorlijk je training voor te bereiden.

Jaarplan.
Dit plan behelst alle aspecten van het spel waaraan op de trainingen moet gewerkt worden. Door het gebruiken van een jaarplan en het regelmatig checken van kan de Coach zich vergewissen dat hij geen aspecten heeft over het hoofd gezien voor het seizoen begint.

Weekplan.

Een week plan is nodig om je dag trainingen voor te bereiden. Indien je meer conditie wil gedurende de week dan kan je die inwerken. Indien je wenst meer aanval of verdediging te doen dan is het nuttig.

Dagplan.

Geen enkele Coach zou zijn training mogen aanvatten zonder een behoorlijk plan. Met correct het uur van aanvang en einde van de training. Het is  goed om de tijd die je aan iedere drill besteed op je plan aan te brengen.

Je Jaarplan moet je maken in Juli/Augustus en op het einde van het jaar evalueer je het voorbije jaar. Je Weekplan maak je in de week voor de eerste training en die maak je iedere week op zondag. Je dagplan maak je na de training in functie van de training van morgen.

13/11/15

Waarom een Training voorbereiden?

Een ervaren Coach kan zo op het terrein stappen en zeker een sessie leiden. Dit is echter niet aan te raden. Gebrek aan organisatie zal negatief zijn bij het aanleren bij de spelers.

Training organisatie is noodzakelijk voor de volgende redens.

1. Men zal maximum gebruik maken van de tijd.

2.Het verzekert aandacht voor alle aspecten van het spel. Zonder een behoorlijke voorbereiding kan je bepaalde aspecten vergeten en dit kan kostelijk zijn  bij de volgende wedstrijden.

3. Het sluit uit dat je teveel aandacht geeft aan een bepaald item wat in de meeste gevallen aanval zal zijn maar men moet evenveel tijd besteden aan de verdediging en de “ Little Things “

4. Het houdt de interesse van de betere spelers. Korte drills zijn beter dan langdurende, die kunnen vervelend worden. Het is ten nadele van het aanleer proces.

5. Het geeft je de mogelijkheid om te evalueren en de tijd aan te passen voor bepaalde drills. Het geeft je een idee aan welke tekorten eventueel langer moet worden gewerkt.

6. Goede planning geef je de mogelijkheid om alle spelers afwisselend te laten werken, het geeft geen zin dat er twee 1 tegen 1 spelen en er 10 staan te kijken.

7. Het geeft je de gelegenheid om de assistent coachen te laten werken.

06/11/15

Training Organisatie.

Er zijn meerdere items die belangrijk zijn om succesvol te coachen. Indien er één item is dat er bovenuit steekt dan is het plannen van de trainingen en het uitvoeren van het trainingsplan. De spelers worden “ skills “ aangeleerd om zich individueel te verbeteren en ploegen worden gekneed tot een sterk aanvallend en verdedigend geheel. Zoals men traint, zal men spelen. De trainingen zijn de grondvesten voor de wedstrijden bijgevolg is het zeer belangrijk om de trainingen goed voor te bereiden en goed te leiden.

30/10/15

vervolg:

Algemeen.

6. Een goede reden bij de jeugd om niet naar de trainingen te komen was werk voor school, school blijft een prioriteit en men kan zelfs nog een stap verder gaan en goede punten op school aanmoedigen. Bij de Pro spelers was griep of een zware verkoudheid een reden, kwetsuur echter niet, ze komen naar de club en krijgen verzorging en kunnen eventueel revalideren op een fiets of met de kine.

7. Een goede relatie met de spelers is nodig. Men hoeft niet steeds bij hen te zijn maar interesse hebben in wat ze doen is goed voor de relatie. Men moet alle spelers op dezelfde manier benaderen geen favorieten en de “ Prima Dona “ krijgt dezelfde aanmoediging en dezelfde kritiek of berisping als de 12 man. Vertel je spelers precies wat je van hen verlangt, ieder moet zijn rol kennen en aanvaarden en je moet ze ook de feiten zeggen zoals ze zijn dan krijg je geen verassingen.

8. De spelers moeten aan voelen dan ze een deel zijn van een club en als er iets wordt ingericht moeten ze er ook bij betrokken worden.

9. Onderlinge druk bij de ploegmaats is een goed instrument voor de Coach. De ganse ploeg doen lopen bij een fout van een individu zal meer impact hebben dan enkel het individu te straffen. Wanneer spelers weten dat ze gans de ploeg straffen bij vergissingen zal er meer druk zijn vanwege de mede spelers om het goed te doen.

10. Je wint met goede mensen. Het is aan te raden om een ploeg te maken met “ minder - dan “ perfecte spelers met karakter dan met beter talent en geen karakter.

23/10/15

Algemeen.

1.Wanneer men deel uitmaakt van  een Basketbal ploeg kan men veel dingen leren die je later in het verder leven kunnen helpen. Als Coach heb je de opdracht je spelers die regels bij te brengen en te accentueren, ze leren het belang van hard werken, persoonlijke discipline en ploegdiscipline, samenwerking, punctueel zijn, eergevoel, sportiviteit allemaal dingen die hen later ook kunnen helpen.

2. Winnen moet het uiteindelijke doel zijn maar niet ten koste van opleiding en ploegspel, je best doen is niet voldoende, men mag ook niet enkele jongens opofferen om enkel met de 5 of 6 beste spelers te spelen want dit lukt niet gedurende een gans seizoen. Ik heb sommige coachen geweten die een groep van 12 spelers wilden, en terecht, dit is het ideaal om correct te werken, maar dan zag ik trainingen waar N° 10 en 11 de score of de shot klok moesten bijhouden, ik denk niet dat dit de motivatie van die spelers bevordert.

3. Alle succesvolle ploegen hebben discipline op en naast het terrein. Zonder discipline verdwijnt de cohesie, ploeg geest en de fysieke conditie zal afbreken. Discipline naast het veld behelst training regels, op tijd zijn, training kledij en gedraging, terwijl discipline op het terrein het uitvoeren van de oefeningen op wedstrijd ritme belangrijk zijn. Als Coach moet je enkele regels hebben, niet teveel. De zelfdiscipline van de speler is uiterst belangrijk voor de ploegdiscipline.

4. Motivatie is zeer belangrijk voor het succes van de ploeg. Propere kleedkamers, goed materiaal goede ballen allen dezelfde kledij voor de trainingen geeft iets om fier op te zijn en een steeds goed voorbereid trainingsplan zijn de eerste stappen in de richting van succes.

5. Samen spelen is de basis van succes. Je moet leren spreken met “ wij “ en niet “ ik ” Het is logisch dat het eerste dat spelers doen is kijken naar de punten en hier komt een belangrijke rol voor de Coach, hij moet de spelers die de kleine dingen doen erkennen en naar voor schuiven, zij die rebounden, de sterkste speler van de tegenstrever uitschakelen, screens zetten, assist geven, zodoende zal je het ploegspel onderhouden en aanmoedigen.

word vervolgd.

16/10/15

vervolg.

6. We hechten zeer veel belang aan het “Teachen” omdat ik er van uit ga dat hoe sterker je het individu maakt hoe sterker de ploeg word. We legden de nadruk op positief coachen.

7. Een gestructureerde fastbreak is zeer belangrijk geen “run and gun” onze guards wisten precies naar waar ze moesten kijken en waren de verlenging van de bank, met J.R. Holden hadden we een verlenging van de coachen op het veld en hij kon de opties in onze fastbreak roepen naar zijn gevoel.

8. Indien je tegen een sterkere ploeg speelt is het essentieel om hun fastbreak af te nemen door bijvoorbeeld enkel met twee man naar de aanvallende rebound te gaan en drie man verdedigende transitie en dan een gecontroleerde aanval zal zeker je kans op winnen verhogen.

9. De “little things” in basketbal zullen dikwijls het verschil maken tussen winnen en verliezen. Het correct uitblokken wanneer de tegenstrever vrijworpen neemt, een inbounce Play op het einde van de shot klok en dergelijke opties die je zelf noteert wanneer ze zich voordoen en die je kan trainen in je special plays.

10.Het eerste dat we onze spelers bij brachten was dat geen enkele ploeg ons zou kloppen op onze conditionele gereedheid. We vroegen de spelers om gedurende de zomerrust veel andere sporten te doen en zeker te werken aan basis uithouding. De spelers werden voor we begonnen getest door een dokter die de verzuring graad bepaalde en in functie daarvan werd er de eerste drie weken gewerkt aan hun uithouding. Nadien werkten we aan “agility” en “Plyo” en dit wekelijks.

11. In Mechelen hadden we twee dagen per week dat we gezamenlijk een weight program afwerkten met een specialist. In Oostende was het weight program niet opgenomen in de twee trainingen per dag ik was tot dit besluit gekomen omdat er spelers waren die dit niet noodzakelijk vonden,  ze hadden een kaart en konden ieder voor zich bepalen wanneer ze hun program onderhielden, sommige spelers houden ervan anderen niet.

9/10/15

Technisch.

1. Basketbal is een snel spel iets waar de spelers en het publiek van houden. Om het tot werkelijkheid te brengen moet men een agressieve verdediging creëren, alle drills moet op snelheid gebeuren zoals in een wedstrijd, vooral de passing drills en shooting drills.

2. Ik wilde een gestructureerde fastbreak met verschillende opties en bij “ dead ball “ situaties speelden we verschillende set plays om de sterke kanten van de individuen te gebruiken. Ik wilde dat de aanvallen van “inside – out” werden opgebouwd en niet van “outside – in”. In de bucket heeft men het hoogste shot percent en worden er ook meer fouten uitgelokt bij de tegenstrever.

3. De moeilijkste wedstrijden worden in verdediging gewonnen daarom dat ik ook zeer veel aandacht bestede aan de verdediging iedere training werd er meer dan 50% aandacht gegeven aan de verdediging. We probeerden veel druk te zetten op de baldrager en we probeerden te verhinderen dat de bal inside kwam, we hadden verschillende opties om een sterke Low-Post te verdedigen.

4. Pressure man / man verdediging was onze basis verdediging. We werkten ook aan een zone verdediging en zeker aan een zone Press die we gebruikten na het nemen van vrijworpen. We konden onze verdediging wisselen met hand signalen en met getallen.

5. Training was steeds georganiseerd en begon steeds op tijd. Drills duurden meestal niet langer dan 10’. Na de opwarming, die we steeds associeerden met de fundamentals, werkten we steeds met breakdown drills zowel verdedigend als aanvallend. Iedere week werden de inbounce, op verschillende plaatsen en verschillende opties in verband met de tijd, onderhouden en ook de special plays. In voorbereiding van het seizoen werd er tweemaal daags 2 uur getraind eens het seizoen begonnen was dit tweemaal 1.30’ en op het einde van het seizoen zakte dit tot 1 uur en soms enkel shotten, in Oostende toen we een nieuwe ploeg opbouwden trainden we de eerste maand 3 maal daags eerste training ’s morgen om 6.30 conditie in de bosjes van Wenduine na een gezamenlijk ontbijt trainden we van 10.00 tot 11.30 fundamentals en in de namiddag deden we team werk van 18.00 tot19.30 en dit gans de maand Augustus.

word vervolgd.

2/10/15

Mijn eigen Filosofie van Coachen.

Toen ik stopte met spelen dacht ik “ ik weet het allemaal; en ik ben nu 57 jaar met Basketbal bezig en weet het nog steeds niet allemaal.” Ik had uiteraard een geweldige opleiding gehad als speler van zeer goede Coachen “ R. Van Hecke, R. Mol, E. Verswijfel, W. Herteleer, Ch. Van Heester, Louis Busschop, John Lesher. Maar na 5 jaar met vallen en opstaan nam ik het besluit om een stap achteruit te doen en als Ass. Coach te gaan leren bij Amerikaanse Coachen. De eerste R. Dutremble was van zeer korte duur maar toch interessant nadien kwam ik in Gent bij Wimberly en daar leerde ik hoe het niet moet. Nadien had ik contact gemaakt met Coach Ron Adams en dan ging het in de stijgende lijn ik volgde veel clinics las veel boeken en zag veel films en kwam ik in Maes Pils Mechelen waar we een zeer kleine maar zeer efficiënte staff hadden en geleidelijk wist ik precies welk basketbal ik wilde spelen. Ik had ook het geluk om een zeer goede eigenaar te hebben namelijk Mr. Maes met wie ik precies wist wat hij wilde van de ploeg.

25/09/15

 Aspecten

Bij het opmaken van je eigen Coaching Filosofie bekijk de volgende items van Coaching Filosofie.

 Technisch:

1) Je systeem of stijl van spelen.

2) Ploeg aanval.

3) Ploeg verdediging.

4) Organisatie van de trainingen.

5) Aanleer methode.

6) Fast Break.

7) Het belang van de “ kleine dingen. “

8) Conditie.

Algemeen:

1) Het belang van winnen of is opleiding prioritair.

2) Discipline.

3) Motivatie.

4) Communicatie met de school indien werken met jeugd.

5) Relatie Coach – speler.

6) School gaat voor alles.

7) Ploeg geest.

18/09/15

“ A coach is someone who can give correction without causing resentment.”

                                                                                                                       John Wooden  -  UCLA

Het is te hopen dat de lezer bewust is van het belang om zeer goed voorbereid te zijn voor de training sessies om het verloop van de wedstrijd te beïnvloeden en dat hij niet hoopt om de tegenstrever te “ out fox “ en door enkele truckjes de wedstrijd te winnen.

Leren Hoe Te Winnen.

Een bekende Coach merkte op “ It took me five years to grasp how the game was to be played, but ten years to understand how it related to the players.” Weten hoe je moet winnen en succesvol zijn begint bij jezelf, je systeem, je spelers en de tegenstrevers hun systeem en hun spelers.

Coaching Filosofie.

Een eigen filosofie is de basis om succesvol te coachen. Alle coachen moeten hun eigen filosofie baseren op hun persoonlijke ondervinding en de kennis die ze hebben opstoken gedurende hun opleiding. Die filosofie moet alle aspecten van het coachen overkoepelen, het technische aspect noodzakelijk om een succesvolle ploeg te maken, en de technieken om te motiveren en discipline te vrijwaren. De coach moet zichzelf blijven. Men kopieert geen andere coach. Wat bedoelen we met coaching filosofie? Eenvoudig weg hetgeen een Coach belangrijk vindt om te coachen met succes. Het behelst hoe je aanleert, en welk belang je hecht aan verschillende items van het spel, aanval en de verdediging die je wenst te spelen hoe je omgaat met discipline en alle andere aspecten van het spel. Niettegenstaande alle coachen weten hoe de ploeg moet gecoacht worden zijn er weinig die dit op papier zetten. Het is goed om je eigen filosofie op papier te zetten. Dit vraagt goed nadenken over hoe Jij denkt dat Basketbal moet gespeeld worden. Het is het waard. Het zal je helpen als het eventjes minder goed gaat. Jou filosofie moet rekbaar zijn, herbekijkt het ieder jaar en werkt het bij als je ideeën veranderen door de ondervinding.

11/09/15

Een 10 punten Plan om te verbeteren. ( vervolg van vorig jaar.)

 6. Neem wekelijks de tijd om je af te zonderen en na te denken hoe je het program kan verbeteren. Dingen die je wil verbeteren, doelstellingen die je wil bereiken met je ploeg. Zet ieder idee op papier of zoals ik deed een recorder wanneer je alleen in de auto bent en nadenkt dan komen soms de beste ideeën.

7. Neem de tijd om alles, aanvallend, verdedigend en filosofie en andere ideën op papier te zetten. Zorg ervoor dat de specifieke “teaching points” het waarom en de objectieven op papier staan zo kan je het delen met je ass. Coachen en ook voor Jou een klare kijk over hetgeen je doet en wil doen

8. Ik hoop dat je de zomer gebruikt hebt om enkele Basketbal boeken te lezen om zodoende een betere Teacher en Coach te worden

9. Hopelijk heb je de tijd genomen om films van het vorige seizoen te bekijken en zo de noden te kerkennen en ze proberen te verbeteren.

10. Het is nog tijd om je  “ Goals “ te stellen voor het komende sezoen. Zorg ervoor om je “ Goals “ te stellen voor je trainingen en voor je wedstrijden. Werk zeker aan het verbeteren van de skills van je spelers individueel. Als je spelers beter worden dan zal je ploeg beter worden.

Er zijn meerdere mogelijkheden om een betere Coach te worden. Gebruik ze. Ik hoop dat die puntjes je kunnen helpen

 

Dag Coachen een nieuw seizoen is terug aangebroken en ik veronderstel dat Jullie reeds een maand aan de slag zijn. Vanaf vrijdag 11/9/15 zal ik terug iedere vrijdag weetjes met Jullie delen, indien er Coachen zijn die vragen hebben dat kan dit steeds via mijn email lu.kers@skynet.be Groetjes en tot vrijdag. Coach.

2014 - 2015

08/05/15

Ik veronderstel dat de competie voor de meesten voorbij is. Het ogenblik is er om je even af te zonderen en de film van het voorbije jaar te laten passeren. Wat moet er verbeteren als ik volgend jaar wil Kampioen worden. Wat moet ik doen aan onze aanval en wat aan onze verdediging, misschien ben je tevreden en is het tijd om iets bij te voegen, bijvoorbeeld leren een goede zone te spelen, of een press, zone of m/m. En ook om een plan te maken voor je spelers wat je volgend seizoen van hen verwacht en waar ze moeten aan werken. Groetjes en open voor vragen. Ik ben er terug begin Augustus wanneer de Ploeg trainingen beginnen. Coach

01/05/15

Een 10 punten Plan om te verbeteren.

 

Ik denk dat het belangrijk is voor mezelf en mijn Ass. Coach om een evaluatie te maken op het einde van het seizoen.

 1. Maak een specific plan voor iedere speler afzonderlijk. Jou suces is afhankelijk van je spelers. Maak een lijst met drills die ze moeten gebruiken om hun shooting percent te verbeteren, ballhandling drills en de tijd die ze moeten besteden aan die items. Indien ze dit correct naleven dan zullen ze in Augustus als andere spelers binnenkomen zoveel verbeterd zijn en zoveel meer vertrouwen hebben.

2.Kies een thema die je kan bestuderen om te verbeteren, bijvoorbeeld ball screen offense, rebounden etc, zoek voor boeken en dvds eventueel volgen van clinics.

3 Zoek info bij vroegere spelers, zit bijeen en discuceert over het item, zoek voor nieuwe ideën. Zo kan je verschillende items doornemen bij verschillende samenkomsten.

 4. Maak een lijst met ideën om betere leiders te worden voor je spelers. Als Head Coach kan je ook een lijst maken voor je Ass. Coach om jou beter te helpen gedurende het seizoen. Ook een lijst voor jezelf hoe je de Ass. Coachen beter kan gebruiken.

5.Maak een afspraak met een oudere sucesvolle Coach die je kan helpen.

word vervolgt.

24/04/15

 Oefen geen stomme dingen.

Iedere keer dat ik naar een wedstrijd ga zie ik spelers die SKILLS oefenen. Meeste van die skills zijn  bedoelt om hun tegenstrever te kloppen vanaf de boog.

 Tussen de benen, achter de rug, crossover.

Tussen de benen, achter de rug, crossover.
Opnieuw en opnieuw. Steeds het zelfde van de zelfde spot en opnieuw en opnieuw en dit soms voor meerdere minuten. Ze zijn zeer intens, gefocust en volhardend onbelangrijk hoeveel fouten ze maken hun volharding is impressionant.

Als je dan naar de wedstrijd kijkt zie je dat die beweging zelden of nooit gebruikt word. Niettegenstaande hebben ze dan uren aan die SKILL gewerkt.

Wat ik wel zie zijn spelers die problemen hebben met de verdediger die hun rechter hand overspeelt en hen naar hun linker hand sturen of spelers die moeite hebben om de entry pas te geven met hun linker hand, die open shots niet zien en hun jump shots missen. Dan is de vraag “ Waarom steken spelers zoveel tijd in dingen die ze waarschijnlijk nooit gebruiken? Het is natuurlijk niet de speler zijn fout en mijn tweede vraag “ Waarom leren Coachen en Skill Coachen zoveel onnodige Skills aan?”
Waaraan werk je voor het ogenblik? Zijn het Skills die ze nodig hebben en gebruiken of zijn het Skills waarvan je droomt? Het moet reëel zijn.
Je moet hun zwakheden sterk maken en je serktes zelfs sterker. De meeste spelers maken het te ingewikkeld.
Waar moet Je aan werken? Dat is uiteraard afhankelijk van de huidige situatie en de Skill level van de spelers.
Enkele suggesties. Je spelers moeten de bal goed beheersen met beide handen en de bal van de baseline naar de top of the Key brengen zelfs onder verdedigende druk.
Ze moeten niet enkel bekwaam zijn om snel en hard recht door te kunnen dribbelen ze moeten van snelheid kunnen wisselen en van richting. Ze moeten een goede pas kunnen geven met één hand zowel rechter hand als linker hand en met beide handen. Entry passen, wing passen, reversal passen en passen in de fastbreak al die passen eisen goede fundamentals.
Meeste spelers moeten drie types van Jump shot beheersen: na de ontvangst als ze stil staan, na ontvangst terwijl ze bewegen, en na enkele dribbels. Indien je denkt dat dit niet genoeg is dan kan je ze een sterke drive aanleren met een floater of een eurostep.
Zolang ze die dingen niet kunnen denk er niet aan om andere dingen aan te leren! Het kan dat wanneer ze dit kunnen, het zal niet in één dag, één week zelfs niet na het off season, je misshien niets anders nodig hebt.

17/04/15

 1. 26. Op een zeker ogenblik zal het lijken dat je er niet moet zijn dit komt omdat je enkel het nodige doet geen dingen die niet belangrijk zijn. Je moet variëteit brengen in de trainingen en inplaats van te schreeuwen de juiste termen gebruiken die enkel Jij en de speler verstaan en voor buitenstaanders latijn lijkt.

 2. 27. Welke termen kan je gebruiken: “Pole” = in plaats van niet vooruit leunen, de speller moet zijn lichaam recht houden, “Ceiling” = in plaats van de plat, de speler moet een goeie boog maken met de bal, “Latin” = inplaats van te stijf als een robot, de speler moet een goed rythme hebben zoals een danser, “ Put Your hand in the Cookie Yarn.” = follow through verzorgen.

 3. 28. Om goede 3 punt schutters te oefenen moet je de range vergroten met 1.5 meter achter de drie punt lijn. Zo zal hij vele wedstrijd situaties kunnen oplossen zonder moeite.

 4. 29. Hij moet bekwaam zijn om 50% van zijn drie punt shots te maken vanaf 1.50 m. achter de lijn, er is geen verdediging, geen moeheid, geen hurry. Indien zijn shot techniek dit niet toelaat dan moet er aan gewerkt worden zoniet zal de accuraatheid beperkt zijn.

 5. 30. Hij kan enkel zijn shooting range verleggenindien zijntechniek juist is en hij genoeg kracht produceert om dit shot te nemen. Die kracht is nodig om met de juiste techniek te shotten.
   

 6. 31. Naast efficiëntie moet je ook letten op, accuraatheid, snelheid, de hoogte waar de bal vertrekt en wedstrijd context.

        32. “ Zin voor ” slaat terug op hoe gemakkelijk en snel het is om de dingen op elkaar te doen in spelen en te combineren: pas, ontvangen, snijden, dribble, drive, schijnbewegingen en andere

10/04/15

 1. 19. Een goede manier om de range van een speler te bepalen is kijken hoe hij zijn shots mist. Indien sommige missers kort zijn en sommige lang dan bevind hij zich in een potentieel effectieve range. Indien alle missers kort zijn, dan is de schutters buiten zijn range.

 2. 20. Opdat een 3-punt shot vloeiend moet lijken moet het boven lichaam is rust zijn. Als Coach moet je de speler wijzen op zijn schouders.

 3. 21. Terzelfder tijd moeten zijn benen als veren zijn en zijn onderrug gespannen. Zo zal hij de maximale kracht naar zijn shot kunnen brengen terwijl zijn boven lichaam relax is.

 4. 22. Wanneer je shooting coacht moet je een andere benadering hebben en niet steeds naar de verschillende bewegingen wijzen maar meer naar het resultaat dat je wil bereiken.

 5. 23. Aanleren van de fundamentals is verschillend van een wedstrijd coachen men moet zich als coach verdiepen in het pedagogisch aanleren van de skills. Als Coach moet je met verstaanbare woorden de speler leren hoe te shotten of een ander item.

 6. 24. Stil zwijgend coachen kan eigenaardig lijken omdat de Coach de speler naar zekere oplossingen zal leiden zonder hem eerst te zeggen wat de oplossingen zijn en waarom ze nuttig zijn.

 7. 25. Een van de redens waarom “ duidelijk coachen “ nog steeds belangrijk is: het geeft de Coach de mogelijkheid om te tonen dat hij weet waarover hij praat “ Plooi je knieën “ “ Hou je elleboog in “ “ Follow through !“

word vervolgt.

03/04/15

 1. 11. De shots die je neemt op training en de shots die je neemt op wedstrijden is zeker niet hetzelfde maar toch kan men proberen om zo dicht mogelijk bij “ Game Shots “ te komen. De “ mechanics “ blijven hetzelfde het herkennen van een open shot zal verschillen.
 2. 12. Sommige spelers zijn relatief betere schutters op training dan in wedstrijden en omgekeert. Dit kan mental zijn maar ook het herkennen van het shot en de technische skills.
 3. 13. De vraag is hoe kan je als Coach de shot trainingen zo “ game like “ mogelijk maken. Je moet herkenbare situaties creëren en de snelheid van het shot
 4. 14. Als er constant iets mis is met het ritme van het shot dan moet je daar aandacht en tijd aan besteden. Men moet proberen het bewegen van de lichaam delen te minimaliseren.
 5. 15. Men moet elimineren dat de speler in gestrekte stand staat. De kniën moet geplooit zijn , zodoende kan hij driven bij ontvangst van de bal en genoeg kracht hebben voor een goed shot. Hij mag niet te laag zitten
 6. 16. Een andere manier om overbodige bewegingen te doen is het boven lichaam recht te houden. Soms word de speler aangeleerd zijn lichaam voorover te houden. Het maakt het shot moeilijk want het eerste dat hij moet doen bij ontvangst is zijn boven lichaam recht brengen.
 7. 17. Als we zeggen het lichaam recht houden bedoelen we niet 90° met de vloer. Wat we bedoelen is dat wanneer hij de bal ontvangt hij direkt kan opspringen voor zijn shot zonder zijn lichaam rugwaarts te moeten brengen.
 8. 18. Een shot moet moeiteloos zijn. Het moet lijken dat de schutter geen inspanning moet doen om het shot te nemen.

  word vervolgt.

27/03/15

Shotten en Shot trainingen.

 1. Ritme is een van de belangrijkste caracteristieken van het shot. De opwaartse en voorwaartse beweging van de bal in de shotters zijn hand moet versnellen in  een gelijke beweging.
 2.  “ De practische noodzaak “ is een belangrijke conditie bij het shotten. Door de verdediging en de tijd klok is het soms noodzakelijk om het wilde shot te nemen. Die shots moeten ook geoefend worden.
 3.  In andere woorden er bestaat niet één correcte techniek bij het shotten – zelf niet voor één speler laat staan voor alle spelers. Alle technische details moeten afhangen van de situatie en van de schutter zijn caracteriestieken.
 4.  De Coach’s zijn job is helpen de speler te ontwikkelen en hem de situaties te leren die hij zal tegenkomen in de wedstrijden. Deze technieken zijn contextueel en persoonlijk met toch enkele algemene richt lijnen. In andere woorden iedere techniek is niet even goed.
 5.  Een van de belangrijkste opdrachten voor de Coach is dat de speler constant andere opdrachten krijgt bij het shotten.
 6.  Het is zeer belangrijk om de shot trainingen zeer gevarieert te maken, andere drills voor dezelfde skill.
 7. Het is ook zeer belangrijk om wedstrijd situaties te creëren want die zijn anders dan gewoon op training wat shotten.
 8.  Waar het op neer komt, de coaching slogan “Game shots, game speed” vraagt om constante variatie te brengen in de shot trainingen.
 9.  We mogen ons niet vergalloperen, en interpreteren dat “ game shots “ de shots zijn die de ploeg moet creëren. En “game speed” als shots op de hoogste snelheid wat raar of zelden gezien word in wedstrijden.
 10. Om te checken als dit juist is: bekijk de laatste wedstrijd. Concentreer je op de veld shots. Welke percentage halen die shots, en is het nodig om die shots in de shot trainingen te specifieren? Wat zegt die percentage je over de drills die je gebruikt als  “ game-like “ shooting drills?

word vervolgt.

 20/03/15

5. Altijd “ CHARTING “ bijhouden.

 “YOU ARE WHAT YOU COUNT”

Wees voorzichtig bij wat je chart.

Op training word het raken van de bal in verdediging aangemoedigd door de Coach en dan op wedstrijden gaat de Coach volledig door het lint omdat een speler uit positive geraakt of dat er een backdoor gebeurt. Wat ik bedoel is als je aggresief spelen aanmoedigd, dan kan je niet op een speler roepen omdat hij doet wat je vraagt.

Eens je bepaalt hebt wat belangrijk is dan moet je het steeds “ charten. “ Charten zal aantonen dat je goed bezig bent en zal je geen windeieren leggen. Uiteraard zijn het de fundamentals die het success zullen bepalen en zijn primordial

Uit de charting zal je de vooruitgang kunnen uitmaken. De plays zullen zich ontwikkelen. Consistensie en de “ wonder one-hit “ zullen zich afscheiden. Als je dit niet chart dan zal het altijd bij gissen blijven. Misschien juist goed genoeg voor sommigen maar de besten zullen er zeker gebruik van maken.

Wedstrijden moeten steeds gechart worden, zodoende kan je diegene aanwijzen die de hulp gegeven hebben in verdediging, wie op de vloer gedoken hebben om een bal te redden en dergelijke

Bij het charten moet je wel opletten dat de spelers de zelfde mogelijkheden hebben voor je ze zou vergelijken.

 13/03/15

Vraag van een jonge Coach: Welke criteria gebruikt u bij het rekruteren?

Beste Niels,

Het eerste wat je moet doen als Coach is met de Voorzitter of eigenaar aan tafel gaan en kijken wat ze willen. Indien dit niet past in jou concept blijf eraf want het zal mis lopen.

Toen ik Oostende de laatste keer heropbouwde had ik aan tafel gezeten met Mr. Van Moerkerke en wist ik wat hij wou.
Wanneer je een ploeg maakt is de eerste vraag: wat wil ik spelen? Half court offense of full court offense? In functie van die antwoorden kan je starten en zoeken naar spelers die de functie kunnen invullen. Ik wou open court spelen en lopen vanuit een goed georganiseerde verdediging met een sterke rebound triangle.

1) PG – Moest een goede ball handler zijn en zeer snel, kunnen scoren in traffic en een assist in zijn handen en zeer sterke druk zetten op de tegenstrever en helpen waar nodig. Ik noemde hem “ My Little General “  hij was de “ Drummer of the Band.” Resultaat JR. Holden back up Gerrit Major.
2) SG – Moest kunnen shotten uit set stand en na dribbel en moest kunnen lopen en willen verdedigen en verantwoordelijk voor de lange rebounds, moest steeds voor JR. lopen indien ze wilden scoren. Doum Lauwers en back up Wim van de Keer ook Eric van der Sluis.
3) SF – Moest kunnen scoren in traffic, helpen rebounden, kunnen opposten en kunnen en willen lopen voor JR. indien hij wilde scoren in open court. Resultaat Ralp Biggs “ Plastic Man “ Had op school op de center gespeeld dus kon zeer goed opposten en scoren met een Jump Hook. en back-up Eric of Wim.
4) PF – Moest kunnen verdedigen en een sterke rebounder zijn, kunnen scoren in traffic en een shot op de elbow en enkele moves uit de blok. Resultaat Bo Heiden ( had reeds een contract, kon spelen maar wou niet lopen had een zeer goed shot en een schitterende pas in zijn handen. ) back-up Christoph Beghin of Piet de Bel.
5) C - Moest kunnen verdedigen en zoals Rik in de tijd de paint beheersen en iedereen helpen en dit kon Tomas en heeft hem later naar Italië en Rusland en Spanje geleid waar alle spelers zijn kwaliteiten apprecieerden,  een sterke rebounder zijn, kunnen scoren in traffic en een shot op de elbow en enkele moves uit de blok. Resultaat Tomas Van Den Spiegel en back-up Piet de Bel.
6) 7) 8) Bankspelers???

Ik spreek niet van bankspelers of “ Bench warmers “, het is één ploeg en er werd nooit geklaagd over kwetsuren, indien iemand gekwetst was dan nam iemand anders over.

Zoals je zal zien was dit een zeer jonge ploeg, de Belgen waren Junioren, de twee Amerikanen waren +/- 21 jaar en Bo was de ouderdom deken.

Dus zoals je ziet eerst vragen wat het bestuur of eigenaar wil, dan jezelf analyseren en dan je ploeg samen stellen.

Groetjes,

Coach

06/03/15

Vervolg:

4.Wees steeds creatief.

“GOOD ARTISTS BORROW. GREAT ARTISTS STEAL”– Pablo Picaso

Creatief zijn wil niet steeds zeggen dat je met drills komt die je zelf uitgevonden hebt ….het is schitterend indien dit lukt … maar een drill gebruiken die je spelers nog niet gezien hebben heeft het zelfde effect. Je hoeft niet steeds te vertellen waar je het gezien hebt maar geef crediet daar waar het hoort maar het is in orde om je spelers te laten geloven dat je een meester bent.

Wissel de drill maar niet de skill.

Als ik als coach een skill wil hebben dan is het dat ik met verschillende drills de zelfde skill kan aanleren. Het kan door de drill op verschillende plaatsen te doen uitvoeren. Het kan door obstakels aan te brengen ( stoelen, dummie, of het beperken van de dribbels.)

Wedstrijden.

We houden allen van wedstrijden. Integreer wedstrijden in je drills. Zoals “ beat the Pro “  Wedstrijden creeëren een competitieve sfeer in de trainingen. De spelers willen winnen. Wedstrijden brengt de spelers naar de gym!

Muziek!!!

Ik ben er geen voorstander van maar de spelers houden van muziek en misschien is dit goed voor hen misschien is dit goed voor de sfeer. Koeien geven zelfs gemakkelijker hun melk af. Bij vrijworpen de muziek misschien stoppen maar bij drills waar ritme en herhaling belangrijk is kan het helpen. Het kan gebruikt worden als een beloning, zolang ze geconsentreert blijven dan is er muziek zoniet gaat het uit.

Hoe meer plezier ze hebben bij het trainen, hoe meer ze het zullen doen.

Als een volwassene wat train Jij.

Beperk de ruimte.

Maak drills in de paint voor de Post. Speel wedstrijden op een half terrein met de perimeter spelers. Verklein het terrein om te werken aan verdedigende transitie.

Zorg ervoor dat ze hun idool kunnen zien.

Of in levende lijve of door het maken van dvd clips. Kijk op YouTube. Nabootsen is een belangrijk aspect bij de ontwikkeling van de spelers. Ik kan het niet meer voordoen, die tijd is voorbij, bijgevolg zoek iemand of een dvd waar ze het kunnen zien. Indien je broers hebt in de ploeg neem de jongste om te demonstreren. Ze hebben voorbeelden die ze kunnen bekijken terwijl ze opgroeien. Ze moeten leren van winnen en verliezen. Ze worden aangemoedigd en gecoacht bij iedere stap in hun ontwikkeling.

 27/02/15

3. Heb vertrouwen.

 “ YOU CAN’T SELL WHAT ISN’T YOURS ”

Je moet vertrouwen uitstralen wanneer je aan skills ontwikkeling werkt. Je uitstraling, je woorden, je plan je uitvoering, je moet 100% overtuigd zijn dat hetgene je doet de spelers zal helpen. De spelers voelen het van zodra je op het veld stapt en iedere keer dat je twijfeld zal je hun vertrouwen verliezen.

Om vertrouwen te hebben moet je overtuigd zijn van je plan, je methode en je uitvoering. Hou het simpel dit is niet gemakkelijk. Je kan niet zomaar naar training komen met een plan van 2 jaar geleden waar je misschien volledige andere ploeg had. Je moet hetgeen je wil aanleren beheersen.

Basketbal ontwikkeling vereist twee skills:

Precisie skills: techniek, vorm,en herhaling. Shooting,passen, ontvangen, dribbelen etc. We willen geen fouten, geen variatie, en we geven veel correcties.

Beslissing skills: het lezen van het spel, herkennen, shot selectie, pas of shot selektie, lezen van de screens in verdediging. We verwachten fouten van de spelers, we zoeken voor zoveel mogelijk variatie, we geven kleine correcties maar doen veel coaching.

Wanneer je die verschillende skills op de zelfde manier wil aanleren dan zal het niet lukken. Je zal je vertrouwen verliezen en de spelers zullen het vertrouwen in jou verliezen. Wanneer een speler geen vertrouwen heeft in een beweging die je aanleert omdat ze niet effectief zijn in de wedstrijd, waarom zouden ze vertrouwen hebben als je hen zegt dat conditie een belangrijk aspect is in de wedstrijd.

Vertrouwen kweken duurt weken, maanden, jaren en in 1” kan het weg zijn.

Hoe belangrijk is het mentale in de wedstrijd?

___ 70% of hoger ___ 50-70% ____ 30-50% _____ 30% of lager.

Welk % je ook aankleeft, doe je het gedurende skill ontwikkeling? Indien niet, dan zou ik ook geen vertrouwen hebben.

Mislukken is niet een gebrek aan Skills.

Waynbe Gretsky, de grootste ijshockey speler, zei “ als ik niet van tijd tot tijd val dan is het omdat ik niet hard genoeg schaatste. “ Soms is een drill vervelend maar is noodzakelijk om een skill te ontwikkelen. Dit is de reden dat we nieuwe dingen aanleren in break down drills.

Gebruik de minst binnendringende vorm van correctie als mogelijk.

Je kan geen skill aanleren door schrik te ontwikkelen of door intimidatie?. Je kan er mee coachen maar zo zal je de skills niet aanleren.

word vervolgt.

20/02/15

 2. Zorg steeds voor een uitdaging.

“THERE IS NO FINISH LINE”

Vanaf het eerste contact met je spelers moeten ze zich realiseren dat iedere training een nieuwe uitdaging is de admosfeer moet van een hoger niveau zijn dan hetgeen ze vroeger gedaan hebben. Iedere speler moet beseffen dat je een plan hebt voor hen. Het zal niet meer zijn zoals in het verleden het word “ BIG TIME “

Ze moeten hunkeren naar nieuwe moeilijkheden.

Je kan dit doen door de intensiteit op te drijven. Door de score bij te houden en de tijd. Je kan dit doen door hen dagelijks te laten verstaan dat je een plan hebt voor hen.

Doe de dingen correct iedere keer dat ze het verkeert deden.

Indien een speler iets verkeert doet dan moet je direct reageren en het hem doen opnieuw doen en zelfs meerdere malen tot hij het correct doet en dan aanmoedigen en verder doen. Wanneer de spelers op een lijn staan…als ze het verkeert doen dan gaan ze naar het begin van de lijn. Doen ze het correct dan gaan ze naar het eind van de lijn. Een zeer goede training gewoonte, je wil toch dat degene die het meest nodig hebben het meest aandacht krijgen.Als het begint te lukken bij de spelers: maak het moeilijker… hebben ze problemen doe een stap achteruit. Weersta aan de gedachte om te duwen en duwen en duwen. Na een training moeten ze voelen dat ze gewerkt hebben. We willen allemaal voelen dat hetgeen we gedaan hebben waardevol was. Wanneer ze naar de douche gaan en aanvoelen dat ze meer verlangden dan was het trainingsplan niet goed.

Corrigeren moet direct zijn.

Indien je wacht tot de volgende training dan zal je de efficiëntie verliezen.

Corrigeer met voorbeelden.

Zeg niet het is verkeert – zeg hem hoe het moet –

Corrigeren gedurende een wedstrijd is anders dan  gedurende een training.

Ik zou zeggen gedurende een wedstrijd proberen we te coachen op de trainingen teachen we. Indien je toch corrigeer gedurende wedstrijd maak het kort en snel en gericht.

Word vervolgt.

13/02/15

Coachen,

Deze morgen keek ik naar Reyers laat en er waren twee wiskunde leraars die zeiden: " de regel van drie is een basis die iedereen moet beheersen " en toen maakt één van hen een vergelijking met muziek en hij zei " als je muziek leert dan doe je eerst 4 jaar noten leer voor je mag beginnen met de blokfluit ", wel bij Basketbal is het precies zo, eerst moeten ze de Fundamentals leren en beheersen en dan kunnen ze ordentelijk beginnen te spelen. Laten we allen dit onthouden en respecteren.

Coach.

06/02/15

 Dag Coachen en Basketbal liefhebbers.

 Shotten versus driven.

 Vroeger en nu.

 België – Nederland.

Zij die mijn ouderdom hebben zullen zeker spelers als Rene Aerts – Willy Steveniers herinneren. Beide spelers hadden zowel een moordend shot en een zeer goede drive waar Willy dan nog een zeer snelle eerste stap had. Vandaag zie je dergelijke spelers niet meer op de terreinen.

Spelers als Jean Beulens – Eddy Terras – Roger van Arck – Pol Van Roy – Danny Herman – Marc Dehenneffe – Cois Huysmans en zeker anderen die ik vergeet waren allen dodelijke spot shooters vandaag vind men een Antoine Gillet of een Jean Salumu maar die hebben last wanneer men hen doet dribbelen voor het shot. Verder ziet men geen shotters meer die iedere wedstrijd minstens 15 punten kunnen scoren. In Nederland had men spelers als Kees Akkerboom, voorloper van de moderne power forward, Okke te Velde met een moordend shot, Eric Van Der Sluis die we hebben gekend in Oostende die ook een perfect shot had.

Wat is de reden dat we geen shotters meer hebben, de invloed van YOUTUBE waar met alle soort circus nummertjes ziet nochtans zij die de NBA volgen moeten toch ook een Stephen Curry of Klay Thompson zien spelen en zich bewust worden hoe belangrijk het is correct en efficiënt te shotten, eerst de juiste techniek en dan shotten en niet enkel hoeveel men er schiet maar hoeveel je er binnen gooit. Sommige spelers zeggen ik heb 500 shots genomen, ze zouden moeten zeggen ik had 300 pogingen nodig om er 250 te maken en dan de dag erna ik had slechts 290 pogingen nodig en zo word men een dodelijke shotter. Indien men niet eerst aan de techniek werkt dan zal men leren slecht shotten.

 30/01/15

 Het groot debat over het voeten werk bij het shotten: Jump stop of Stride stop ( 1-2 )

Jump stop of 1 – 2, dat is de vraag. Was Shakespeare reeds bij Basketbal betrokken, maar voor ons Coachen en de nood om goede shot fundamentals te ontwikkelen bij onze spelers is het de vraag. Sommige shooting gurus houden het bij het ene of bij het andere. De ouderen, zoals ik, houden het bij de 1 – 2 en de nieuwe generatie bij de jump stop. Hier begint het debat.

Waarom niet beide? Ik denk dat de situatie in de wedstrijd tegenover een verdediger en hoe hij reageert bepaalt wat de verdediger zal doen tegen het shot. Om te helpen, hier een algemeen idee om de spelers te helpen om te weten wanneer de jump stop te gebruiken of de 1 – 2. Elk heeft zijn voordelen en zijn nadelen zodoende moeten de spelers weten hoe te reageren en snel denken wat te gebruiken. De routine komt door het veelvuldig herhalen in de drills en dagelijks trainen;

Jump Stop of Hop.

Beste manier om een snel shot te nemen na een pas.

Te gebruiken wanneer men op een shooting spot staat aan de weakside.

Geef een shot fake en de verdediger vliegt voorbij.

Kan men gebruiken met open step en cross over step.

In de fastbreak Pull-up, meer evenwicht.

Na een screen down, niet zo snel maar meer evenwicht.

Stride stop of 1 – 2.

De snelste manier na dribbel.

Gebruik na dribbel als de verdediger dicht is.

Men kan het shot zeer snel nemen na cross-over of uit Triple threat.

Gebruiken in de fastbreak Pull-up, tendens om vooruit te leunen.

Gebruik na screen down, iets sneller in dergelijke situatie. 

Dit zijn algemene regels. Als Coach denk ik dat we beide stijlen moet aanleren bij het voetenwerk om onze spelers volledig te ontwikkelen bij het shotten. De belangrijkste skill om te ontwikkelen. Ik ben zeker dat het debat nog lang zal meegaan. Wat ik aanmoedig is om te analyseren wat het beste is voor hun gebruik.

23/01/15

Coaches sorry wat problemen met de PC.

1. Wees steeds geloofwaardig.

“PLAN LIKE A GARDENER BUT WORK LIKE A CARPENTER”- PAPA NEIGHBORS

Een speler zal bij het eerste contact beslissen als hij jou vertrouwt of niet ben je als de andere coachen die ze gehad hebben, indien ja dan sta je voor een moeilijke taak.

Te veel coachen denken dat de spelers naar je zullen opkijken voor de resultaten die je behaalde. Of omdat je de naam COACH draagt. Vroeger misschien wel nu?

Ze trekken zich niet aan wat je gedaan hebt met die of die, ze denken aan zichzelf voor wat betreft het ontwikkelen van hun skills.

Je eerste training met een speler moet een 1-tegen-1 training zijn.

Dit is de beste manier om te weten wat zijn objectief is.

 Het laat toe dat ze fouten maken zonder dat er druk is.

Ze aanvaarden gemakkelijk de kritiek.
100% van de aandacht gaat naar hen.
Dit toont dat je er wil zijn voor hen.

 Open de zaal.
Als je wil dat ze beter worden  dan moet je hen de gelegenheid geven

Ze kunnen eventueel ook op een pleintje werken maar ze willen dat je weet dat ze er zijn en werken.

 

 Als je voorbeelden geef gebruik namen van spelers die ze kennen.

De spelers die we nu coachen hebben nooit gehoord over MIKAN OF SIKMA ze hebben nooit Jordan en Olajuwan zien spelen, maar ze kennen Dwight Hiward of Curry of Kobe. Respecteer zij naar wie zij kijken. Geschiedenis kan je altijd later nog geven.

 Spreek met Beelden.

 Werk aan hun Sterke kanten.

Soms leggen we teveel nadruk op het ontwikkelen van de zwakke skills of nieuwe skills maar we moeten ook de nadruk leggen op de skills die ze goed doen en ze verbeteren.

 De hersenen vertragen bij vermoeidheid.

Plan je trainingen en wanneer de vermoeidheid intreed geen nieuwe dingen meer.

In het begin maak een plan en dan doe je de helft. Later in het proces maak je plan en verdubbel het.

In de beginne meer aandacht voor de details, later meer aandacht aan het beheersen van.

 Wees consistent in gebruik van taal.

Spreek niet van de short corner vandaag en morgen van sweet spot en de volgende dag van in de blok.

 Verdedigende vooruitgang is even belangrijk als aanvallende.

En bij sommige spelers die daar hard aan werken kan dit leiden naar meer speel minuten.

De werkelijke wereld.

Geef geen ongemotiveerde lof of onrechtvaardige kritiek. Geef lof hard op, fluister krietiek.

 Verwar niet, controle hebben en hun respect hebben.

Vice versa is ook waar.

09/01/15

Basketball Coaching Points

 * De intentie hebben is positief maar het moet gevolgd worden door actie zo niet zal het verwateren.

 * Wat wil ik doen en wat zal het vragen om het te verwezenlijken? Beantwoord die vraag eerst. Dan, wil je echt de prijs betalen?

 * Een statistiek die iedere ploeg zou moeten bijhouden “ de eerste op de vloer “, wanneer er een loose ball kan gewonnen worden – wie is er eerst bij?

 * Bij observeren van All Star wedstrijden: de besten willen competitie en winnen. “ Werk ethiek staat niet in de stats.”

 * Aan alle assistent coachen: het gaat niet om Jou – het gaat om wat Jij DOET OM JE BAAS TE HELPEN; Help hen om succesvol te zijn.

 * Doe je job en doe het volledig en goed.

 * Er zijn drie eigenschappen nodig om een “ Speciale “ speler te zijn: talent, karakter, en het competitieve vuur.

 * Sommige zijn tevreden met wat ze zijn. Anderen zijn vervult met wie ze kunnen worden. Ik noem die groep “ De Beste “

 * Coaching is spelers laten doen wat ze niet graag doen om zo de speler te worden die ze willen worden.

 * “ De Beste “ hebben ieder jaar een nieuwe prijs te betalen omdat iedereen probeert hen te kloppen, de beste zijn zij die, die prijs willen betalen!

 * De beste schutters in de NBA respecteren hun fundamentals van het shot, iedere dag – ieder shot is een bewijs daarvan.

 02/01/15

10 Stappen om je Coaching te verbeteren.

 vervolg.

6) Aanvaard de kracht van observeren, luisteren en informatie verzamelen.

7) Wie wat doet is belangrijk voor de Coach zijn succes.

8) Ken je tegenstrever, omstandigheden, en wees gereed om je aan te passen en van richting te veranderen.

9) Competitie betekend tijd, score en persoonlijke records. ( individueel en als groep.)

10) Verontschuldigen.

Varese head coach Gianmarco Pozzecco schreef in de locker room “ the six commandments “ voor zijn spelers.

1 Respecteer en hou van je ploegmaats.
2 Wees nooit te laat.
3 Ga stappen wanneer je wil ...nooit voor een wedstrijd.
4 Vertel me alles.
5 Ik ben er om te helpen je droom te verwezelijken.
6 Heb plezier!

26/12/14

Vervolg:

3) Self-talk: uit onderzoek blijkt dat instructionele self-talk helpt bij uitvoeren van technische oefeningen vooral passing, motivationele self-talk bij uithoudings-
en snelheidsoefeningen (vb. nog 30 sec..., halfweg..., laatste twee lengtes...)

Sorry ik heb me nooit met dergelijke dingen bezig gehouden, het probleem is dat er veel Coachen zich bezig houden met drills waar er geen verdediging is, dit is niet game like, je kan dit doen met spelers van 10 tot 12 om hen de juiste techniek aan te leren maar nadien steeds drills met verdedigende druk.

Ik weet niet precies wat je bedoeld met snelheid oefeningen, wij deden steeds alles met de bal en op game speed, wat we wel  deden was gebruik maken van de wedstrijd klok en van de shot klok, wanneer we aanval trainden, 5 tegen 5 – ½ court, dan werd de shot klok op 18 gezet omdat bij ons de regel was om na een shot van de tegenstrever, made or  missed,  binnen de 6” de bal in een shot positie te brengen, break en secondary break, en dan Early offense en dus 18”.
4) Relaxation en energization: welke oefeningen gebruikte u hiervoor?

Wij trainden steeds twee maal daags +/- 1.30 u. Wanneer we in de periode kwamen dat er veel wedstrijden waren dan verkorte de training en misschien enkele shot training. de woensdag namiddag hadden ze vrij dan konden ze de kinderen zien, we zeiden wel dat dit niet de gelegenheid was om 2 u te slenteren in een Ikea of dergelijke. Ze wisten dat ze voor hun lichaam moesten zorgen. Wij hadden ook iedere maandag voormiddag een lichte bosloop en nadien sauna en whirlpool en verzorging.

Behandel overwinningen als nederlagen en nederlagen als overwinningen.
Wat bedoelt u hier concreet mee?

Na een overwinning is het gemakkelijk om de slechte dingen over het hoofd te zien en te zeggen we hebben toch gewonnen, zo ga je nooit vooruit. Na een verlies zal je steeds op je hoede zijn en de wedstrijd beter analyseren en de fouten zoeken en zodoende een overwinning voorbereiden voor de volgende wedstrijd.

19/12/14

Dit zijn nogmaals vragen van een jonge Coach en die beantwoord ik graag. Dus heb je vragen stel ze ik zal proberen te helpen.

1) Doelstellingen voor aantal turnovers tijdens de wedstrijd, statistieken tijdens trainingen bij houden en publiek posten zoals bijvoorbeeld vrijworpen?

Turnovers, de waarde van een bal bezit is 2 punten ( dit is sinds de drie punter iets veranderd) als je ploeg aan 50° schiet dan is iedere turnover een punt dat je weg gooit en dit moeten ze verstaan de waarde van bal bezit. Als je het geluk hebt om in een grote Club te kunnen werken dan is hetgeen op training gebeurt zeer belangrijk om de speler te beoordelen,

" U play like U practice. "  Vrijworpen zijn zeer belangrijk, hoeveel wedstrijden verlies je met 1 of 2 punten en dan kijk je naar de vrijworpen en zie je dat de ploeg er 6/7 gemist heeft, en hier is het belangrijk om drills te creëren waar je druk zet op de schutter en daar zijn meerdere drills voor, het is niet belangrijk om 5 of 10 vrijworpen na elkaar binnen te gooien, dit gebeurt nooit in een wedstrijd 2 of 3, maar belangrijk is de speler te laten visualiseren , eind van de wedstrijd 1 punt achter 2” te spelen 2 vrijworpen, 2 punten achter en fout op een driepunt shot, drie vrijworpen om te winnen of 2 voor overtime, dergelijke oefeningen moet je op het einde van een training doen als ze moe zijn.
2) Visualisatie: welke oefeningen gebruikte u hiervoor?

Dit is iets dat je moet overbrengen naar de speler toe, hij moet de wedstrijd kunnen her spelen en hij moet een wedstrijd kunnen voor bereiden, hij kent de tegenstrever en weet dat de verdediging iets weg neemt en dat hij bijgevolg moet werken op hetgeen de verdediging geeft. Bijv. De tegenstander stuurt alles naar het midden dan moet hij weten vanwaar de hulp zal komen, goede verdedigers spelen nooit recht op recht, ze nemen iets weg en sturen de aanvaller naar de hulp en dit is wat de aanvaller moet visualiseren en zodra de hulp komt moet er een man vrij staan en die moet de bal krijgen.

Word vervolgt.

 

12/12/14

10 Stappen om je Coaching te verbeteren.

De evolutie van een “ Teacher “ neemt jaren van ontwikkeling. Een goede Coach is een zeer goede “ Teacher”

1) Ken de vijf regels van aanleren.
• Leg uit wat wil.

• Demonstreer aan de leerling.
• De speler demonstreert.
• Correcte  demonstratie.
• Herhalen en nog herhalen.

2) Weet hoe spelers leren.
• Visueel.
• Auditief.
• Bewegingsleer.
• Schrijven/Tekenen.
• Maak van je spelers coachen.
• Geheel, gedeeltelijk, Geheel versus gedeeltelijke methode.
• “ Feedback  systeem – negatief versus positief.

3) Technieken bij het aanleren.
• Zoek en vind het probleem en los het op.
• Aanmoedigen, direct,en laat ze gerust. ( verbeteren en de volgende stap is bij hen.)
• Creëer je eigen woordenschat en taal.
• Gebruik je stem als een werktuig.
• Spreek in beelden, analogieën en metaforen.
4) Gebruik de vier stappen om te vormen.
• Bepaal het traject.
• Maak een model.
• Direct.
• Vraag voor vormen van feedback ( vraag vragen, maak observaties, maak het juiste antwoord.)

5) Spreek minder, doe meer.
• We moeten onze verbale instructies verminderen.

05/12/14

Coachen,

Gezien ik een aanhanger ben van de man en zijn geest luisterde ik naar het verhaal van Jan Mulder.

Ik werd aangenaam verrast door een diepe gedachte van Jan, ik neem de vrijheid om hem Jan te noemen. Hij zei, laat het kind zijn talent ten toon spreiden, laat hem doen wat hij aanvoelt en best kan en pas als hij +/- 16 jaar word, pas vanaf dan hem in een PLOEG  concept opnemen. Dit raakte mij en steunde mij in de gedachte die ik reeds lang probeer te verspreiden onder de Coachen die zich bezig houden met JEUGD opleiding. Als ik naar de jeugd ga kijken dan zie ik reeds ploegen die Plays aantonen, dit kan niet.

Vanaf 10j, eventueel 9 jaar, moeten we de FUNDAMENTALS  aanleren en hen laten spelen. Leer ze het belang van     “ Spacing “ zeer belangrijk in hun ontwikkeling, leer ze ordentelijk shotten en breng hun bij; open en binnen je range SHOT. Laat ze zingen zoals ze gebekt zijn steek ze niet in een keurslijn want dan leren ze niet hun creativiteit te ontwikkelen.

Coachen laten we er iets aan doen.

Groetjes,

Coach.

28/11/14

Onlangs kreeg ik een vraag van een Basketbal Coach die zich aan het voorbereiden is.

Ik ben in het verleden met veel plezier naar uw basketbalkampen in Tongerlo (1998, 1999 en 2002) geweest
en heb daar ontzettend veel geleerd. U bent als basketbalgoeroe in België een toonbeeld voor wat een echte
sportcultuur zou moeten belichamen: niet alleen winnaars steunen, maar ook en vooral levenslang leren bij spelers
en coaches stimuleren!

Ikzelf ben dit jaar een opleiding sportpsychologie aan de KUL aangevat en mijn vraag aan u is welke mentale technieken u gebruikte om uw spelers beter te maken inzake motivatie, zelfvertrouwen, emotie management, energie management en concentratie?

Beste Niels, alles start bij het rekruteren, je zoek goeie mensen die het spel verstaan, je gaat niet direct kijken naar grote of snelle spelers maar ik ging zoeken naar mensen die kunnen spelen. Als je ze moet motiveren dan ben je verkeert bezig de motivatie moet bij de speler liggen en Jij als Coach moet dit erkennen en stimuleren door hen in moeilijke momenten te helpen. Als je een Talent ziet moet je dit erkennen en dan gaan kijken wie hij is en wat hij wil bereiken en dan ga je aan het werk. Als je dan de speler laat verstaan dat hij dergelijke fundamentals moet beheersen om zijn rol optimaal te kunnen uitvoeren, je doet niet zomaar drills voor de drill, de drill moet een funktie hebben en dat moet de speler verstaan en dan ben je goed bezig en zal hij vertrouwen hebben en blijven luisteren maar als je dingen lat doen waar hij niet het nut van inziet dan zal hij afhaken, de goeie spelers herkennen dit zeer snel. En al die items die je aanhaalt zullen hier naar voor komen, zelfvertrouwen, emotie, energie en concentratie.
Op uw site http://www.vankers.be vond ik reeds enkele nuttige info

21/11/14

80) Werk iedere dag aan verdedigende transitie, onze regel is “ wij sprinten – zij niet “

81) Simpele plays zijn de beste, voer ze goed uit.

82) Oefen veel op het uitblokken of Boxing out, creëer verschillende wedstrijd situaties, na het switchen bij screens, uit transitie etc.

83) Je moet veel drillen op “ help de helper “gans het jaar. Het moet een gewoonte worden een instinct. Drill het in verschillende wedstrijd situaties. " I cover Your Ass, U cover mine."

84) Leer je spelers iedere detail van je set aanvallen. Ze moeten precies weten wat je wil, wanneer je het wil en waar je het wil ( screens, cuts, passen, timing )

85) Het oefenen van shot fakes zal resulteren van punten of fouten.

86) “ Shooting passen “ tegen de zone zijn noodzakelijk. Zorg ervoor dat de spelers passen geven waar de ontvanger direct kan shotten, je kan geen slechte “ shooting passen “ toelaten.

87) Als je tegenstrevers scout zoek dan voor overeenkomsten, sommige play’s komen terug bij Verschillende ploegen voorbeeld: dribbel entry, down screens of screen op de bal.

88) Wanneer je tegen een ploeg speeld die een motion aanval loopt zeg dan dat ze zich moeten focussen op het totaal beeld en niet enkel hun man.

89) Post spelers moeten zeer actief zijn ze moeten meer dan één ding doen vbl:hedgen bij een bal screen, terug naar eigen man, bluffen bij de penetratie, vermijden dat de bal naar binnen gaat en dan nog uit boxen en rebounden.

90) Rebounding: Je kan niet wachten tot de bal naar jou komt  je moet er achteraangaan.

91) Post spelers kunnen niet enkel kijken hoe de bal naar de ring gaat ze moeten hun rechtstreekse man uit blokken en de aanvallende rebound van de tegenstrever herleiden tot zero.

92) Leer je spelers “ ready for the next play “ laat ze niet stilstaan na een pas, ze moeten ruimte maken voor de volgende play. Dit is moeilijker te verdedigen en geef meer open shots.

93) Zorg voor een algemene terminologie voor gans de staf en spelers. Verschillende termen en namen kan leiden tot confusie.

94) Zorg dat je een counter play heb voor iedere play dat je speelt.

95) Zorg dat je een plan hebt om terug te komen als je achter staat. Zelfs als je geen ploeg hebt om te pressen of te trappen, toch moet je iets hebben voor de laatste minuten als je achter staat.

 96) Individuele training: Het is de tijd om dezelfde boodschap te geven aan specifieke spelers vb. meer driven dan schieten, shot selektie voor de shotters, scoren met de zwakke hand etc.

97) Oefen situaties die een wedstrijd kunne bepalen. Vb. een charge nemen. Aanvallende rebound en pas naar buiten voor een driepunter, sprinten voor een open lay-up, aanvallende rebound na vrijworpen. Zoek voor momentum bepaler.

98) Zoek voor nieuwe “ competitieve “ drills op het einde van het seizoen. Het helpt om de trainingen fris en de spelers kijken er naar uit.

14/11/14

Basketball:

67) Soms is de tijd beperkt maar zorg ervoor dat je de “ last second plays “ hetzelfde houd en ze regelmatig herhaalt.

68) Hou je verdediging op “ ball screen “ simpel. Heb een plan, maar wees gereed om aan te passen.

69) Wanneer je beslist hebt om te hedgen op “ ball screens “ dan moet de Big zich verstoppen achter de screener en dan uit springen om te hedgen leer ze hun binnenste hand op de buitenste heup van de screener zodoende toont de Big zijn borst en zal niet te laat bij het hedgen.

70) Heb een plan voor het uitblokken bij vrijworpen. Wie staat waar en waar de twee.

 71) Wanneer je of man of zone verdedigd en je twijfelt wat het best is, vraag de spelers waar ze zich het best voelen, het houd hen agressief en ze voelen zich betrokken en zullen beter verdedigen.

 72) Een drill die zeker moet getraind worden is draw and kick.

73) Indien je een set play ploeg bent en je wil niet iedere set offense laten verdedigen door “dummy” defense dan moet je: A) Een hoog tempo aan houden en B) Goede screens.

74) Indien je geen Post spelers heb  die scoren in de Block dan moeten ze toch geleerd worden om de verdedigers die helpen attent te maken en zodoende de vleugels open te krijgen.

 75) Iedere training specifieke items trainen, close-out, stay down en shot fakes voor we beginnen met de shots in de post en de perimeter.

 76) Wanneer je een tegenstrever scout, kijk meer naar de spelers wat ze doen dan naar de plays dat ze lopen. Belangrijk voor jou spelers want ze willen beter zijn dan de tegenstrever..

77) Je moet je spelers aanleren om te “ bluffen “ en te  “stunten “ ( snelle help fake ) iedere week in verschillende vormen tot dit een automatisme word.

78) Het is belangrijk om je verdedigende principes dagelijks te oefenen. Oefen wat je wil spelen..

79) Drie belangrijke items die je moet aanhalen bij iedere wedstrijd, verdedigende transitie, rebounding, en turnovers!!

07/11/14

Shooting:

59) Rekruteer schutters spelers die kunnen scoren…het si moeilijk om te winnen met spelers die niet kunnen shotten

60) Het is niet belangrijk wat je speelt als je niet kan binnen shotten.

61) Je kan nooit genoeg schutters hebben, het is zeer moeilijk te verdedigen als er 4/5 spelers op de vloer staan die kunnen shotten.

 62) Schutters moeten shotten! (Extra shots, extra reps) de betere schutters schieten iedere dag.

 63) Extra vrijworpen zal de spelers helpen bij hun ritme en Techniek gedurende het seizoen en zal hun benen sparen. Ideale plaats om de ogen op het doel te hebben en te focussen.

 64) Maak wedstrijden voor het shotten voor en na de trainingen om hen te motiveren extra reps te maken.

 65) Gedurende het schieten moeten ze aandacht hebben van welke plaats ze schieten. “ Game shots, from game spots, at game speed “…specifiek shots die ze in wedstrijden nemen.

66) Nooit over coachen bij het shotten! Hou het simpel “perfect feet, perfect follow through”.Zie wat het belangrijkste is voor je spelers en hou het bij 1 of 2 items.

 

24/10/14

Aan alle Coachen, supporters en kortom alle Basketbal Freaks.

We hebben allemaal de mond vol van we moeten iets doen voor de jeugd maar wat hebben we er  voor over?

Indien je een speler zijn shot wil verbeteren dan werk je eerst aan zijn  techniek aan zijn balance  en nadien aan reality shot, shots die ze nemen in de wedstrijd, game spots, snelheid, druk. Wat wij doen, Sam Van Rossom en ik, alle shots die genomen worden zijn  gechart. Het heeft geen zin om te zeggen ik heb 500 shots genomen, so what!! Maar als je zeg ik heb 350 shots gemaakt en ik had 400 pogingen nodig dan gaan we vooruit want de volgende target is 350 shots maken uit 390 pogingen enzovoort zo word je beter.

Waar ik wil komen is het volgende. Velen spreken van scouting, je hebt twee soorten scouting, advanced scouting waar je een tegenstrever doorlicht voor je er tegen moet spelen of scouting van een speler die je later wil rekruteren.

Hetgeen ik bedoel is het volgende : Iedere Jeugd Coach zou moeten zoeken naar een persoon die hem wil helpen bij het charten van de wedstrijden. Hoe kan je een speler evalueren als je niet weet wat hij gedurende de minuten dat hij op het terrein stond gedaan heeft.

Bijv. je hebt een speler en hij heeft 20 punten gemaakt maar je weet niet dat hij daarvoor 25 of meer shots nodig had en dan heb je een andere speler die 8 punten gemaakt heeft met 5 shots!!!

Alle spelers hebben er baat bij om correct te weten wat ze gedaan hebben, hoeveel rebounds heeft hij genomen, hoeveel blocs heeft hij gezet, wat betekent hij in verdediging, doet hij de kleine dingen, hoeveel verdedigende assist heeft hij gegeven, zet hij goede screens, neemt hij steeds de sterkste speler van de tegenstrever, hoeveel Turnovers hebben we, hoeveel assist hebben we je zal ook kunnen zien van welke afstand je accuraat bent en zal je het besluit nemen voor sommige spelers om te stoppen met drie punters want dit is buiten zijn range, en zoveel meer.

Als we de spelers willen ontwikkelen dat zou iedere Jeugd ploeg, en zeker de landelijke vanaf U 14, moeten gechart worden en we zouden het moeten kunnen zien. Het is ook zeer goed voor de speler want als hij de stats ziet dan zal hij zich realiseren dat het niet enkele de punten zijn die belangrijk zijn en dan zal hij er op letten om geen turnover te maken en zal hij zich inspannen om een rebound te nemen want ze staan op papier.

24/10/14

Wat met de Spelers:

45) Wanneer de wedstrijden elkaar opvolgen is het belangrijker om de spelers mental voor te bereiden.
46) Als de wedstrijden zich opvolgen, play-offs, dan is de voeding zeer belangrijk powerbars, fruit, granola.

47) Spelers moeten gepusht worden ze zullen het aanvaarden wanneer je hen zegt hoe goed ze kunnen worden.

48) Spelers zijn veel bij elkaar ze moeten  vrienden zijn en elkaar respecteren.

49) Spelers horen graag wat de volgende stap is die ze kunnen bereiken, door voorbeelden van andere spelers die het gemaakt hebben.

50) Spelers kijken naar de stats van de tegenstrever meer dan je denkt. Hou ze gefocust op hun stats en spel. Er is niet genoeg tijd om zich zorgen te maken over de anderen waar je geen controle over hebt.

 Rekruteren:

51) Vertrouw niemand…iedereen wil spelers !

 52) Rekruteer spelers met een goed karakter…spelers met een slechte attitude blijven steeds zo.

 53) Neem geen speler die je niet kan coachen hoe talent vol hij ook is.

 54) Vraag aan je assistenten om het woord “ wij “ te gebruiken in plaats van “ ik “

55) Ken de recrutering regels …indien je ze niet kent vraag het !

 56) Maak een lijst voor het geval dat je de Eerste niet kan krijgen zo zal je geen beslissingen nemen in paniek en een speler hebben die je liever niet had. Wees voorbereid.

 57) Wees niet te snel met je conclusies betreffende spelers, zorg ervoor dat je een goede evaluatie hebt en neem je tijd om correct te evalueren.

 58) Indien je jonge spelers neemt geef hen de tijd om zich aan te passen. Begeleid hen wel en verdien hun vertrouwen. Wees geduldig.

 

17/10/14

Team:

 •  Toughness is één van de meest onderschatte eigenschappen van goede ploegen. Je moet snelheid, talent, en skills hebben maar Toughness zal je door het seizoen loodsen.
 •  Winnende plays toont de Toughness aan, en zo win je wedstrijden.
 •  Ploegen die winnen op verplaatsing hebben een taaie, samenhorige en agressieve mentaliteit.
 •  Zorg ervoor dat je beste spelers de hardste werker zijn en beste leiders, de rest zal hun voorbeeld volgen.
 • Je ploeg leider hoeft niet de meest energieke en uitgesproken persoon zijn, maar wel de meest competitieve en constant leiden door het voorbeeld te geven.
 • Zorg ervoor dat je twee beste spelers geloven in het concept en geloven wat Jij met het program doet…Toughness, eenheid en competitiviteit. Al de anderen zullen volgen.
 • Je ploeg kan maar één wedstrijd per keer spelen en één per keer winnen.. zeker aan het eind van het seizoen wanneer er gespeeld word voor het kampioenschap of de play-offs. Jou doel  “ Win de volgende wedstrijd.”

 

10/10/14

Training Planning:

Indien je wil dat je spelers gefocust zijn, en je wil ze vooruit helpen tot op de limiet dan moet je een gedetailleerd plan hebben voor ieder individu. Je moet verschillende drills hebben, en accessoires zoals pads en cones en niets overslaan. Je speler mag niet de indruk hebben dat je de trainingen voorbereid met de natte vinger. Individuele trainingen zijn niet enkel belangrijk voor de skill maar ook voor zijn vertrouwen en zijn wilskracht; Geef je spelers drills waarvan je weet dat ze het moeilijk zullen hebben en dat het kan dat ze ze niet aankunnen. Als Coach moet je zoeken naar verschillende drills voor het aanleren van de zelfde skill. Bekijk films samen met de speler, zeker de goede films.

 

03/10/14

Spelers ontwikkeling.

Een van de belangrijkste taken van een Coach is het individueel ontwikkelen van zijn spelers. Grote ploegen zullen niet enkel goede spelers rekruteren en ze dan niet hogerop helpen.

Prioritair, de Coach moet beschikbaar zijn, hij moet in de zaal zijn met zijn spelers voor individuele work-out. Steeds beschikbaar zijn zal de relatie versterken tussen Coach en speler. Het zal resultaten opleveren wanneer je de speler dingen laat doen dat hij nooit gedaan heeft.

Wat zijn de zwaktes en sterktes van de speler, en dan daarop inspelen en de goede fundamentals ontwikkelen is de volgende stap.

De volgende stap is Kwaliteit tegen Kwantiteit. Wanneer je een jonge speler hebt is de Kwantiteit het belangrijkst. Jonge spelers kunnen nooit te veel ballhandling doen of te veel shots nemen, alhoewel hier men moet nastreven dat ze het allemaal op de correcte wijze doen en men moet niet enkel het aantal shots optrekken maar wel het aantal shots dat ze scoren. Eenmaal de techniek correct moet men letten op de snelheid, ieder uur in de gym is het voorbereiden van een wedstrijd,dus snelheid van uitvoering “ Game shot at Game speed from Game spots.”  Soms moet men aan 50% gaan om de juiste techniek aan te leren maar nadien tempo optrekken.

28/09/14

Dag Basketbal Coachen,

Ik hoop dat Jullie ook hebben genoten van het Tornooi die deze week door ging in Oostende en dit dank zij de inbreng van de Voorzitter Arthur Goethals die in Spanje zijn kandidatuur op een voortreffelijke wijze heeft kunnen verdedigen.

Het was een Tornooi om je vingers af te likken, alle Basketbal liefhebbers moesten daar zijn, en ik kom tot de conclusie dat we met niet veel  zijn, maar kom de afwezigen hebben steeds ongelijk.

Als ik het spetterend Basketbal  zie van de twee Franse ploegen dan kan men werkelijk genieten van dergelijk “ Champagne “ basketbal, zeer agressief verdedigen zeer grote druk op de bal drager zonder fouten – het spelen in de passing lanes om zo niet de bal te stelen maar wel de pas en zo doende minder fouten te maken, schitterend om van te genieten, en het snelle bal wisselen en creëren van een goed shot in aanval. Hier een aanwijzing voor alle Coachen, heb meer aandacht en gebruik meer tijd in het schieten niet hoeveel shots je neemt maar hoeveel je er binnen gooit.

Ik heb een schitterende week beleeft.

Coach

 

19/09/14

Om een goede Coach te zijn vraagt het betrokkenheid om de dingen die op je lijst staan elke dag te doen. Als Coach moet je kijken naar de lichaam taal van je spelers, ze moeten kracht uitstralen en geen zwakte

 • Goede Coachen…zullen nooit voldaan zijn…hoe succesvol ze ook zijn
 • Goede Coachen… zullen hun spelers bij hun voornaam noemen vanaf de Eerste training.
 • Goede Coachen…weten dat ze zullen bereiken wat ze in gedachten hebben. Ze zorgen ervoor dat ze de juiste dingen willen bereiken
 • Goede Coachen…hebben een impact en beïnvloeden hun spelers ver buiten het Basketbal veld. Basketbal is hun toestel
 • Goede Coachen… promoten communicatie, taaiheid en competitief zijn naast de fundamentals,  X’s & O’s, en wedstrijd strategie.
 • Goede Coachen… halen het beste uit iedere speler in hun ploeg en iedere Ass. Coach in zijn staf.
 • Goede Coachen… zijn vernieuwers. Ze doen niet enkel de dingen die ze al zo lang doen. Ze proberen te creëren
 • Goede Coachen zullen hun jonge spelers aanmoedigen om het goed te doen op school.

12/09/14

Hallo Coachen, ik ben zoals vorig jaar een beetje laat. Jullie hebben reeds meer dan een maand training en wedstrijden achter de rug. ik hoop met veel spel plezier want dit moet je hebben, " It must stay Fun." Indien Jullie vragen hebben dan kan je me mailen via lu.kers@skynet.be Groetjes, Coach

Ideeën bij het passen en ontvangen.

 Er zijn niet veel goede passers meer, ik had veel geluk toen ik speelde met zeer goede passers, in het VéGé met Paul Weenen, in Mechelen met Theo en in Bus met Debelder en Robert en in de Nationale ploeg met Jef, René en Willy. Nu vandaag kunnen de meeste perimeter spelers dribbelen, sommige kunnen shotten maar niet veel goede passers.

 • Ploegen met goede passers zijn gelukkige ploegen.
 • Spelers moeten verstaan naar wie ze passen en in welke omstandigheden. Je hoeft geen pas te geven 3 punt schutter als hij in de bucket staat of naar een post in de break die geen goede dribbler is.
 • Een botst pas gebruiken bij het penetreren naar de post, bij het snijden naar de ring, bijv. een backdoor, geen bots passen tussen de perimeter spelers of een speler die weg snijd van de ring.
 • De chest pas is een veel snellere pas om te gebruiken in open court veel sneller dan de 1 hand flip. De benen moet gebruikt worden voor de snelheid van de pas
 • Spelers die geen ordentelijke pas kunnen geven aan de post, kunnen niet spelen. Het voeden van de post moet dagelijks gedrild worden.
 • Alle bots passen, 2/3 van de afstand tussen passer en ontvanger. En goed de polsen naar buiten draaien en zo een goed effect voor de ontvanger.
 • Bij ieder ontvangst de volgende regel:” bal in de lucht “ “ voeten in de lucht” zodoende ontvang je de bal en heb je keuze van pivot voet
 • De ontvanger moet steeds de bal tegemoet springen. Zo creëer je een korte pas want de meeste passen worden onderschept omdat de afstand te groot is, en de verdediger in de passing lane kan springen.
 • “ Iedere pas is een shot” De spelers moet geloven dat een goede pas leid tot een goed shot. Een goede pas in de shooting pocket zal de shooter in een ritme brengen.

 

2013 - 2014

02/05/14

Coaches, ik denk dat het seizoen voor de meesten van jullie ten einde is, voor sommigen nog de Provinciale Beker Finales. De tijd is er om eventjes te rusten en dan de recrutering te bekijken en voor jezelf te bezinnen over wat je verwezelijkt hebt in je ploeg. De tijd is daar om een plan te maken voor jezelf en te bekijken wat je zal doen om bij te leren door het lezen van boeken en het volgen van clinics. Maar het belangrijkste is; wat wil ik volgend jaar doen met mijn ploeg en in funktie daarvan te zoeken naar info van coachen die je kunnen helpen. Je weet het " off Season " is de tijd voor de spelers om te werken aan hun zwaktes maar ook voor de Coachen om zich te herbronnen. Als ik kan helpen laat het me horen. Groetjes Coach.

25/04/14

 1. Goede Coachen…zullen nooit voldaan zijn…hoe succesvol ze ook zijn
 2. Goede Coachen… zullen hun spelers bij hun voornaam noemen vanaf de Eerste training.
 3. Goede Coachen…weten dat ze zullen bereiken wat ze in gedachten hebben. Ze zorgen ervoor dat ze de juiste dingen willen bereiken
 4. Goede Coachen…hebben een impact en beïnvloeden hun spelers ver buiten het Basketbal veld. Basketbal is hun toestel
 5. Goede Coachen… promoten communicatie, taaiheid en competitief zijn naast de fundamentals,  X’s & O’s, en wedstrijd strategie.
 6. Goede Coachen… halen het beste uit iedere speler in hun ploeg en iedere Ass. Coach in zijn staf.
 7. Goede Coachen… zijn vernieuwers. Ze doen niet enkel de dingen die ze al zo lang doen. Ze proberen te creëren
 8. Goede Coachen zullen hun jonge spelers aanmoedigen om het goed te doen op school.

18/04/14

Coaching.

 1. Goede Coachen…coachen hun spelers zoals ze zouden willen dat hun zoon of dochter gecoacht word.
 2. Goede Coachen… werken aan de fundamentals van het spel, zelfs op het hoogste niveau
 3. Goede Coachen…zijn actief gedurende trainingen en wedstrijden. Ze staan er niet bij met de armen gekruist. Ze zijn volledig geëngageerd!
 4. Goede Coachen…zijn zichzelf en blijven zichzelf. Ze proberen niet een andere Coach te imiteren
 5. Goede Coachen…blijven hun leven lang studenten van het spel. Ze lezen, bekijken, en luisteren naar alles wat hen kan verbeteren.
 6. Goede Coachen…coachen wat ze kennen en wat werkt voor hun program. Ze proberen te leren wat ze niet kennen
 7. Goede Coachen…weten dat “het is niet belangrijk wat ik zeg …wel wat ze horen”
 8. Goede Coachen…luisteren voor dingen die ze niet willen horen en kijken voor dingen die ze niet willen zien.
 9. Goede Coachen…coachen hun huidige ploeg zo goed mogelijk. Ze kijken niet naar volgend jaar.

 word vervolgd.

11/04/14

Coaching.

 1. Goede Coachen…zetten realistische en haalbare doelen en zorgen dat iedereen op de zelfde golflengte zit om ze te bereiken
 2. Goede Coachen… aanvaarden dat ze mis waren of een fout maakten. Ze zijn nederig.
 3. Goede Coachen…houden van coachen en hebben er plezier in…dit is wie ze zijn
 4. Goede Coachen… hebben Vertrouwen zonder arrogant te zijn. Ze geloven in hun ploeg en in de voorbereiding, maar gaan er nooit van uit dan ze zullen winnen.
 5. Goede Coachen…piekeren niet over wat de tegenstrever doet, maar focussen op wat hun ploeg gaat doen
 6. Goede Coachen… weten…het gaat niet over mij maar over hen ( de spelers)
 7. Goede Coachen… coachen niet voor het geld of de glorie dat komt erbij.
 8. Goede Coachen…maken constant aanpassingen. Ze beginnen aan iedere training of wedstrijd met een plan en passen aan waar het moet.
 9. Goede Coachen…kritiseren het gedrag of de play maar nooit de persoon. Het is nooit persoonlijk
 10. Goede Coachen…zullen steeds oud spelers helpen. Iedere vroegere speler is steeds een deel van zijn ploeg.
 11. Goede Coachen…leiden door voorbeeld en zijn rolmodellen in iedere zin van het woord, op en naast het terrein

word vervolgd.

04/04/14

Coaching.

 1.  Goede Coaches… zijn de vonk voor energie en enthousiasme. Zij zijn het die het niveau iedere dag optrekken.
 2. Goede Coachen… hebben een mentale taaiheid. Ze geraken niet geagiteert. Ze weten dat hun metale taaiheid zich zal overzetten op hun ploeg.
 3. Goede Coachen … dagen hunspelers en ass. Coachen dagelijks uit. Ze aanvaarden geen voldaanheid.
 4. Goede Coachen… zijn het gezicht van hun program. Ze vertegenwoordigen het met eer en klasse
 5. Goede Coachen… hebben een klare en precieze visie van wat ze willen en hoe hun ploeg er zal uitzien.
 6. Goede Coachen … leren wat hun spelers motiveert. Ze vinden de manier om iedere speler aan te vuren.
 7. Goede Coachen… geven vertrouwen en respect… en zo krijgen ze vertrouwen en respect van ieder in de ploeg
 8. Goede Coachen… zijn 100% positief betrokken bij hun ploeg.
 9. Goede Coachen… creëren een niveau van uitmunten en houden hun spelers en medewerkers verantwoordelijk.
 10. Goede Coachen… weten dat je niet elke wedstrijd kan winnen…maar je kan voorbereiden om iedere wedstrijd te winnen.

word vervolgd.

28/3/14

Coaching.

 1. Goede Coachen…luisteren naar hun assistenten en spelers. Ze voelen zich niet bedreigt ze verwelkomen goede suggesties.
 2.  Goede Coachen…zullen niet over coachen. Ze spreken niet om hun eigen te horen, ze spreken om een punt te maken, om te teachen en te motiveren.
 3. Goede Coachen… coachen in  ‘bullet points’ gedurende de training – de actie moet door gaan! Ze houden de instructies kort en bondig.
 4. Goede Coachen … coachen spelers niet een system.Ze weten dat wat je loopt niet belangrijk is maar hoe goed je het loopt
 5. Goede Coachen …weten dat het niet enkel om aanval en verdediging gaat. Het gaat ook om inspanning en uitvoering.
 6. Goede Coachen … zijn aandachtig voor detail. Ze weten dat alles belangrijk is. Ieder detail maakt een verschil
 7. Goede Coachen … zorgen dat alles op training een bedoeling heft. Iedere drill heft een waarde.
 8. Goede Coachen … delegeren naar hun assistenten en laten hen verantwoordelijkheid dragen en genoegen hebben bij het leiden van de ploeg.
 9. Goede Coachen … prijzen  hun spelers en assistenten regelmatig en met overtuiging maar enkel als ze het verdienen.
 10. Goede Coachen … zijn de hardste werkers in de groep. Ze zetten het klimaat

word vervolgd.

 

21/03/14

Coaching.

 1. Goede coachen… Bepalen wie wat doet in de ploeg. Ze geven iedere speler zijn rol in de ploeg
 2. Goede coachen ... analyseren de sterke en de zwakke kanten van de spelers en vinden een manier om de sterke punten te gebruiken en de zwakke te verbergen.
 3. Goede coachen … hebben karakter. Ze weten dat ze het voorbeeld moeten geven bij het ontwikkelen van jonge mensen.
 4. Goede coachen ... zullen de houding en de discipline aanmoedigen en de zwakke kantjes ontmoedigen.
 5. Goede coachen … hebben geen favorieten. Ze houden van alle spelers en zijn objectief bij het bepalen van de rollen en de speel minuten.
 6. Goede coachen… zullen iedere speler eerlijk behandelen maar niet gelijk. Ze weten dat sommigen meer hoeven dan anderen.
 7. Goede coachen  … zullen er voor zorgen dat iedere speler zijn rol aanvaard en zo goed mogelijk uitvoert.
 8. Goede coachen… zijn altijd gereed. Ze bestuderen film, scouting rapporten en organiseren hun trainingen in functie van.

Word vervolgd.

 

14/03/14

 # Het is niet gemakkelijk om één van de beste te zijn in een sport; het eist hard werk en opofferingen, je moet het verdienen om de beste te zijn, om kampioen te worden.

 # Wanneer een sterke ploeg begeesterd is met passie dan is het niet moeilijk te voorspellen hoe ver een groep individuen kan gaan.

 # Succes komt niet naar diegene die enkel grote dromen hebben. Succes komt naar zij die grote dromen hebben en volharden.

 # Training gewoontes moeten wedstrijd gewoontes worden je moet constant zijn en niet op en af.

 # Alle Coachen – in de Eerste plaats de assistenten – moeten constant zijn bij het leren en verbeteren, sta niet stil neem actie

 # Als  coacht is het belangrijk om zich verantwoordelijk te voelen, wat kan je doe nom beter te worden? Hoe kan ik de spelers nog beter helpen

 # Stemmen en keuzes, naar wie luister je? Dit zijn de keuzes die je heden en toekomst zullen beïnvloeden, laat je omringen door goede mensen.

 # Coaches hebben jaren nodig om de technieken en tactieken te beheersen, maar we verwachten van de spelers dat ze dit direct doen

 # Geef het goede voorbeeld, spelers zien de acties en acties spreken meer dan woorden wat Jij doet heeft een grotere impact.

 # The best players do their jobs & most importantly do their jobs completely! They understand the value of executing every part of their role

 # Passie kan vele tekortkomingen verhelpen, de passie voor verbetering is het belangrijkste.

 # Wat maakt het verschil tussen Verschillende Coachen? Je moet zo belangrijk worden dat het hard is om je niet in te huren

 # Je vooruitgang in je carrière is afhankelijk van hetgeen je weet en verstaat en met wie je verbonden bent, verbind je met mensen die je uitdagen.

 # “ Een klein beetje meer “ creëert veel meer, een beetje meer gefocust, een beetje meer inspanning, een beetje meer opoffering een beetje meer doen geeft overwinningen als resultaat

 

07/03/14

# Maak je aanval op basis van de Skills van je spelers

# De beste spelers in de NBA zijn zo gefocust op winnen dat ze gedurende het dode seizoen werken aan hun zwakheden dit moet je overbrengen naar je spelers. Geef hen een program.

# Het ontwikkelen van de Skills is een taak van zowel de speler als de Coach. Het neemt tijd

# De ultieme Ploeg is een ploeg van gemotiveerde spelers die zich zelf coachen en waar de staff hen structuur geven en hulp.

# Als Coach krijg je nieuwe jobs aangeboden omdat mensen denken wie je bent, je zal je job behouden wegens wie je werkelijk bent, zorg ervoor dat je goed voorbereid bent

# Succes is een proces, een winnend seizoen is een proces, winnende ploegen vinden het proces nooit vervelend, het is lang en eist discipline.

# De juiste Techniek, hard werken, goed voorbereiden en herhalen maakt de grote schutters

# De beste zijn en de beste blijven is niet gemakkelijk enkel sommige blijven aan hun spel werken, dat maakt hen de grootste.

# Kampioenen worden geen kampioen op het veld. Ze worden herkent op het veld. Ze worden kampioenen door hun dagelijks werk. Spelers beslissen niet hun toekomst, ze beslissen hun gewoontes en hun gewoontes beslissen hun toekomst

# De beste zijn vraagt veel opofferingen die het publiek niet zien – dat is de reden dat spelers die steeds proberen om in het spotlicht te staan nooit succesvol zullen zijn.
Word vervolgd.

 

28/02/14

 # Ball Screener – de bedoeling is dat de screener eraan komt zonder zijn verdediger, dus sprinten.

 # Gemiste shots is meestal het resultaat van slechte beslissingen bij het schieten.

 # Wat gebeurde er de laatste drie bal bezitten – de play was goed maar het shot niet.

 # Rebounding Logica…hoe meer je achter de bal aan gaat hoe meer je er zal nemen. Een Coach zal nooit zeggen dat een speler “ selfish “ is omdat hij teveel rebounds neemt.

 # Beste schutters 10 tenen naar de ring

 # Regels bij het screenen – Screen geen lucht – screen niet je eigen man – en screen niet je eigen ploegmaat.

 # Een scoorder heeft een grote verantwoordelijkheid om goede beslissingen te maken.

 # Indien de tegestrever switcht – snij met snelheid.

 # Bij twijfel – ruimte – de perimeter spelers achter de 3 punt lijn en de grote jongens in de blok of short corner of high post waar ze zich goed voelen.

 # “ Go To Guys “ mogen geen “  Force It Guys “ worden.

 # Wijs de spelers op “ Ball Reversals “ en op verdedigende breakdowns.

 # Indien iemand de regels overtreed dan moet hij er direct op gewezen worden en dit in het belang van de ploeg.

 # De ploeg wijzen op de beste posities om te scoren en de zwakke kant van het veld.

 # Dwing de tegenstrever op constante “ close-out “

 # Wijs de spelers op de beste plaatsen voor een Back door – uit de hoeken.

 # De Cutter zijn verantwoordelijkheid is om zich vrij te spelen – de screener zijn verantwoordelijkheid is om de cutter vrij te spelen.

word vervolgd.

 

21/02/14

 Er bestaat niet zoiets als “ Dummy Offense “

 # Je moet werken om open te zijn en dan kan je werken om te scoren.

 # Een detail wanneer men iemand opleid in de Post – in de blok of buiten – bij ontvangst van de bal kan je even een pauze inbrengen om te zien wat er gebeurt. Wanneer je met de Post werkt altijd , vrijworpen na een drill.

 # “ Cutters “ – over de top = raak de Elbow, tot onder de ring. Dan sprinten om open te zijn en de spacing respecteren. – altijd de bal zien. Ogen maken de Lay Ups. Je voeten maken de jumpers. Shooting punten: Coach de beginsels, voetenwerk en het einde de follow thru.

 # Running Team – Fast Break of Sprint Break? Sprinten is sneller.

 # Als Coach, kijk je naar de bal of naar het spel?

 # Belangrijke sleutels bij het schieten – Shot selectie – Wees gereed om de bal te ontvangen – Hoe hoger je speelt hoe kleiner het veld word – dit komt door de snelheid en door het gestalte van de spelers.- Ga voorbij de verdediger niet rond hem – je moet je spelers benadrukken hoe belangrijk hun voetenwerk is.

 # Ball Screen aanval – Ball handler moet zijn verdediger voelen – Lees de hulp.

 # Beste aanvallende spelers hebben de bal in hun handen zolang het nodig is – niet zolang als jij wilt.

Post spelers geven enkel hun positie op om de bal te ontvangen. – Post speler die pivoteert op zijn hoogste voet zal kijken om te passen naar de weak side.

 # Schutters na een down screen wijzen naar de passer en zetten hun voet het dichts bij de ring.

Word vervolgd.

 

14/02/14

 Hopelijk een mooi Valentijn voor ieder van U.

 Geef de spelers een simpele filosofie.

Toe gegeven, de tegenstrever is groter, sneller en sterker, maar laat de ploeg weten dat ze kunnen winnen, indien ze in betere conditie zijn, gedisiplineerder, harder werken, met hun hart spelen , de fundamentals van het spel beter uitvoeren, spelen als een ploeg en meer wilskracht en determinatie.

De wedstrijd is een test van fysieke conditie. Intimideer de tegenstrever door zuiver, hard en fysiek spel.  De grote wedstrijden worden beslecht op het einde van het laatste kwart. Iedereen kan spelen als hij fris is en uitgerust. Een speler die kan spelen wanneer hij moe is en het overal pijn doet is een speler met een goede fisieke conditie, een winner. Ga hard van het begin tot het eind signaal. De laatste vijf minuten zullen alles bepalen en zullen de jouwe zijn omdat de ploeg meer hart heeft, moed en de wil om te winnen.

 Werken met mensen is veel belangrijker dan de X’s en O’s.

De grootste uitdaging in coaching is werken met de mensen rondom het program. The mensen met het grootste belang zijn de spelers, ouders, bestuur leden, secretariaat de media de tegenstrever en de supporters.

De ideeën van de voor genoemde mensen zijn zeer belangrijk. De ploeg word beïnvloed door die omgeving. Hoe beter de Coach met die mensen omgaat hoe minder problemen je zal hebben. Zet jezelf in hun schoenen en probeer te verstaan en te appreciëren hun plaats in het geheel.

 Coaching!!!!

Wat Jij weet zal de wedstrijd niet beïnvloeden. Het is wat de spelers weten dat telt.

Jou extra inzet zal het verschil maken. Het overbrengen van het idee van extra inzet naar de spelers zal lang nablijven en hun attitude veranderen.

Versla je zelf niet! Goede coaching elimineert of houd verkeerde beslissingen, fouten, bal verlies, intercepties en overtredingen tot een minimum. Dit zijn de oorzaken tot verlies. Het elimineren van fouten bij het spelen zal je kwaliteit als coach bepalen.

 

07/02/14

Ieder van ons weet dat een goede verdediging noodzakelijk is om de grote wedstrijden te winnen. Hier enkele ideeën: welke verdediging je ook speelt. De sleutel voor alle verdedigingen is terug zijn in verdediging “ Verdedigende transitie “ dit moet gebeuren al sprintend.  Het is van vitaal belang dat de aanvallers geen gaten zien in de verdediging want de perimeter spelers zijn zo goed geworden dat ze direct in die “ seams “ zullen dribbelen en zo de verdediging zullen oprollen. “ LOW MAN WINS “ De speler die het laagst zit zal het pleit winnen zijn reactie en zijn snelheid zullen het halen. Zit laag in een goede verdedigende houding zodoende kan je snel bewegen en reageren.

Steek je antenne uit, weet wat er gebeurt rond je. Alert zijn is een eigenschap van alle goed verdedigende ploegen. Dat vraagt gereed zijn in je ogen, je voeten, je handen, en je geest.

Voorzien wat er gaat gebeuren is een eigenschap van alle goede verdedigende ploegen. Om de wedstrijd te ruiken moet je de tegenstrever bestuderen en opletten bij het scouting rapport.

De aanvallers zijn ook veel verbeterd, zij zullen problemen creëren en de gaten zoeken in je verdediging. Goede verdedigende ploegen zijn steeds attent om zich aan te passen en moet iedere speler de andere beschermen.

Maak een fout op het einde van een wedstrijd om een driepunter te vermijden.

 

31/01/14

 Basketball Coaching—Samen stellen van een bank.

Indien je Kampioenschappen wil winnen dan is het belangrijk dat je een stevige bank hebt. Je moet bepaalde spelers hebben die bepaalde opdrachten kunnen uitvoeren, Specifieke verdedigers, of een driepunt schutter die je kan inbrengen en de wedstrijd openbreekt zoals wij hadden in Mechelen met spelers als Snijders en Beeuwsaert, of zoals in Oostende met een Doum Lauwers die in enkele minuten een paar drie punters kon binnen gooien.

 Ontwikkelen van de “ Skills “

Spelers individueel ontwikkelen is primordiaal. We werken allemaal aan shooting passen en andere fundamentals met de ploeg maar individueel met enkele spelers werken is zeer belangrijk.

Voorbeeld, de starters hebben de dag voordien veel minuten gespeeld, laat ze de dag nadien wat later komen en werk met die spelers die minder gespeeld hebben. Iedere dag +/- 20’ en je zal zien hoe je ploeg sterker word. Het kunnen shot oefeningen zijn of simpele ball handling oefeningen, werk aan hun zwakheden.

Skill ontwikkeling sessies moeten persoonlijk zijn. Wij werkten in Oostende 30’ voor de normale training en 30’ na de training, de Guards samen en de grote mannen samen en dit heeft geleid tot zeer goede resultaten kijk maar waar die spelers zijn terecht gekomen.

 Kracht en conditie.

Ook dit is zeer specifiek, J.R. Holden en Ralph Bigs hielden niet van gewichten de anderen wel. Wat conditie betreft wij hadden iedere week een conditie training in de zaal, agility en plyo. Wij hadden een zeer goede Dr. Van De Velde die de verzuurring graad van alle spelers had bepaald voor we de eerste training hadden en met enkele hartslag meters konden we drie groepen samenstellen die elk hun opdracht hadden en gans de maand Augustus was onze eerste duurloop om 6.30 in de bosjes van Wenduine, toen Dr. Van De Velde half seizoen terug teste waren alle spelers behoorlijk vooruit gegaan en waren er geen tekens van vermoeidheid niettegenstaande we twee wedstrijden per week speelden en veel on the road waren Europees.

 Ontwikkel opdrachten voor de bank spelers.

Alle spelers hebben sterktes en zwaktes. Ontwikkel rollen voor die spelers en gebruik hun sterktes, vb. Gerrit was een pitbull die een zeer goede verdediger was dus als er aan de overzijde iemand moest gestopt worden dan was dit een opdracht voor Gerrit, indien we punten nodig hadden dan was Doum aan de beurt enz.

Gebruik de juiste aanval en verdediging voor je groep.

Ik had een zeer jonge hongerige groep en ik wou lopen en dit lukte want we hadden zeer goede rebounders en een zeer snelle Point guard, en ik zei tegen de spelers dat indien ze wilden scoren ze voor J.R. moesten lopen, wat ze ook deden.

Voor mij als Coach was dit een avonduur die enorm veel genoegen had, spijtig van het laatste voorval.

 

24/01/14

Verdedigende vragen/ principes.

 Welk is onze beste verdedigende ploeg wanneer we een stop nodig hebben om te winnen  ( 7” op de wedstrijd klok)

 Welk is onze beste ploeg om een dribbel penetratie te stoppen ?

 Welk is onze beste ploeg om te rebounden als de tegenstrever groot speelt.

 Welk is onze beste verdedigende ploeg die een achterstand kan omdraaien ?

 Welk is onze beste ploeg om zone te spelen en zo de set aanvallen van de tegenstrever te ontregelen ?

 Wees gereed om klein te spelen tegen een ploeg waar de grote jongen een drie punter kunnen scoren.

 Ken en versta het concept om bij drie punt schutters te blijven en hun dribbel penetratie te stoppen.

Ken en versta dat je de fout moet maken op het ogenblik dat de aanvaller de bal ontvangt en niet in zij shot beweging.

 Wees gereed om een goede scorer te vervangen met 4 fouten en te vervangen door een speler die je de opdracht geeft om fouten te maken en leg die speler uit dat het in het belang van de ploeg is om te winnen

 Weet en versta dan wanneer je gelijke stand of 1 a 2 punten voorsta dat de beste scoorder van de tegenstrever zullen trappen om zodoende de bal uit zijn handen te hebben, we zullen niet toe laten dat die man ons klopt, misschien in zone vallen, wees voorbereid en de ploeg.

 Eind van de wedstrijd.

 Ken de score en de tijd op de shotklok en de wedstrijd klok

 Ken de time–out situaties van beide ploegen.

 De Head Coach moet de fouten last kenbaar maken aan de spelers zowel van zijn ploeg als van de tegenstrever. Spelers moeten weten als ze nog een fout kunnen maken.

 Wie zijn de slechtste vrijworpen schutters in eigen ploeg, we willen niet dat die de bal hebben op het einde.

 Wie zijn de slechtste vrijworp schutters bij de tegenstrever want op die willen we fout maken.

 

17/01/14

Speel je steeds volledig voor de Post?

Ik denk dat achter een Post spelen voorbij is , ze zijn technisch te sterk geworden en is de hulp zeer complex niettegenstaande er verschillende mogelijkheden zijn om te trappen van verschillende plaatsen. Ik geloof in Fronten als de bal op de wing is dan is er weakside hulp, echter wanneer er volledige overload is dan moet je uitzoeken waar de hulp vandaan moet komen. De enig keer dat het benauwd word is wanneer de bal naar de High Post gaat en men de High – Low situatie krijgt er is geen hulp situatie indien men hulp geeft van de wing dan is het gemakkelijk de open man te vinden, indien geen hulp dan is de lob pass mogelijk. Belangrijk in de verdediging is constant druk op de bal en zo de pas moeilijk maken en verhinderen dat de bal op de High – Post komt.

Coaching Checklijst op het einde van de wedstrijd.

Aanvallende vragen.

 • Welk is je beste aanvallende ploeg wanneer je ploeg achter staat?
 • Welk is je beste vrijworp nemende ploeg wanneer je aan de winnende hand bent want de tegenstrever zal fouten maken en hopen dat je de vrijworpen mist?
 •  Welk is de ploeg die best de bal kan bijhouden wanneer je voor staat?
 • Welk zijn je beste drie punt schutters wanneer je een 3 punter nodig hebt?
 • Wie is je beste speler die kan scoren of een fout uitlokken?
 • Welke speler van de tegenstrever is in fouten last en kan onze aanval direct naar hem gaan?
 • Weet en versta hoeveel tijd er nog op de klok staat en de score is gelijk, wanneer zal de aanvaller zijn drive nemen of zijn shot?
 • Weet en versta dat de verdediging zal switchen bij een screen on the ball aktie zonder acht te nemen van verschil in gestalte, de screener moet een slip beweging doen en de passer moet moet gereed zijn om te lezen en te passen.
 • Weet en versta dat de tegenstrever nog een fout kan geven en onze ploeg heef geen time – out meer, gedurende de laatste timle – out moet de Head Coach twee mogelijke aanvallen meegeven.

Word vervolgd.

 

10/01/14

Hoe de Pick & Roll verdedigen.

3 essentiële vragen.

 1) Waar word de Pick & Roll uitgevoerd?

 2) Wie is betrokken bij de Pick & Roll?

 3) Wat probeert de Ball Handler te creëren?

 Drills voor Vrijworpen.

Als Coach moet je de spelers leren hoe ze zich moeten concentreren en je moet hen constant onder druk zetten. We maken drills die hen onder druk zetten en ze in het nadeel zijn. Ik geef enkele voorbeelden maar ik vermoed dat iedere Coach zijn kleine drills heeft waar hij de concentratie bij de spelers kan opwekken.

 Drill #1 5 punten wedstrijd.

a. 5 punten als de bal niets raakt. 4 punten als de bal de ring raakt en 1 punt als de bal alles raakt maar er toch in valt en uiteraard 0 punten bij het missen. “ Nu moet de speler zich concentreren, niet enkel scoren maar niets raken, All Net.

Drill #2 “ De loop drill “

Verdeel de groep in ploegen éen voor ieder  bord. Iedere speler krijgt een schot, indien de Eerste scoort en de tweede mist dan loopt hij een lengte, indien de derde mist dan loopt hij een lengte enzovoort. Zet constant druk op de volgende speler.

Drill #3 “ De Borden drill “ De speler moet een vrijworp maken op iedere basket in de zaal wanneer hij mist moet hij opnieuw beginnen van 0.

Met Sam Van Rossom als we beginnen te schieten in voor bereiding van het Nationaal Team schieten we steeds 10 vrworpen na iedere sessie van 20 gemaakte shots. Op het einde moet hij zich wedstrijd situaties inbeelden, bijvoorbeeld: 2 punten achter, zal hij een driepunter opzoeken of zal hij penetreren en de fout zoeken, hij kiest voor de driepunter en er word fout gemaakt, drie vrijworpen, maken om te winnen, 2 om extra time te creëren. en zo kan men verschillende situatie visualiseren.

Toen ik de gelegenheid had om de trainingen van de Bulls mee te maken was de laatste drill van de dag vrijworpen, ze hadden in  de trainings zaal 8 borden op ieder bord twee spelers en ze moesten elk 10 vrijworpen nemen zonder missen, wanneer de eerste er 10 had gemaakt dan moest de tweede beginnen indien die miste moesten ze allebei herbeginnen, steeds werden de ploegen zo gemaakt dat er een zeer goede was en een mindere om de druk en de concentratie te verhogen.

 

03/01/14

 Een Gelukkig Nieuwjaar, veel winnen en geen kwetsuren.

 Combinatie Verdedigingen.

 Waarom?

 Het Tempo veranderen -  Bepalen wie de shots mag nemen – Gebruik van zones – De bal uit de handen van de beste speler te houden – Soms kunnen de aanvallers niet lezen welke aanval ze moeten gebruiken.

 Wanneer gebruiken?

 Men kan het gebruiken na een Time out of gedurende de ganse wedstrijd – om het momentum van de tegenstrever te stoppen – gebruik het tot ze twee maal na één scoren.

 Diamond and one

 Voordelen.:

 Goed wanneer je probeert 1 speler uit te schakelen – Je moet je de vraag stellen “ De beste speler, schutter, of de spelmaker? – meest effectief tegen een perimeter speler maar kan ook werken tegen een Post. De verdediger, one, is in totaal denial positie hoeft niet te helpen. Zijn verantwoordelijkheid is dat de man de bal niet kan ontvangen.

Triangle and Two

Goed wanneer de tegenstrever 2 goede spelers heeft en 3 middelmatige spelers.

Voordelen:

 Flexibel omdat je 2 spelers uit hun aanval neemt – Je dwingt de drie andere in scoring rollen – zal hun aanval beïnvloeden. We denialen 2 spelers de 3 andere verdedigers staan in een driehoek. De twee spelers die we denialen mogen de bal niet ontvangen – Ze worden totaal verhinderd om de bal te ontvangen, indien ze voor elkaar screenen dan moeten we switchen. We zullen dit spelen tegen de twee beste scoorders of tegen de spelverdeler en de beste scoorder.

Opties bij het verdedigen van de Post:

Verschillende mogelijkheden: men speelt in denial, men speelt er achter, men speelt er voor of men gebruikt een trap, hier heeft men menige opties, wanneer hij de bal ontvangt of wanneer hij de eerste dribbel neemt. Men kan trappen van verschillende plaatsen, vanuit de twee spot de drie spot of de vier spot of wanneer men een zeer snelle guard heeft hem de opdracht geven dat hij steeds gaat trappen waar hij zich ook bevind.

Screens voor de bal drager.

We hebben verschillende opties. Afhankelijk van de plaats en van het personeel van de tegenstrever. Men kan over de top, men kan onderdoor, men kan switchen of men kan trappen. Dit is iets die bij voorbaat moet afgesproken worden door de Coach en bij ons was het de verdediger op de screener die het signaal gaf hoe er werd verdedigd. Wij deden dit met kleuren maar alles is mogelijk.

 

26/12/13

Basketbal Vrijworpen.

Laat ons er even bij stilstaan en dan aan het werk gaan!

Je moet weten dat bij iedere wedstrijd  de vrijworpen 25% uitmaken van de score.

De vraag, neem je gelijkwaardig even veel tijd van je training voor het nemen van vrijworpen?

Indien niet dan moet je aanvaarden dat je ploeg minder dan 70% van de vrijworpen zal lukken, en dit kan je toch niet aanvaarden. Misschien kan je de volgende ideeën bekijken om het nemen van vrijworpen te verbeteren.

 1. Start een filosofie.

a. Weet hoe je wild at de spelers hun vrijworpen nemen en insisteer dat  ze het ook doen ( indien een speler boven de 80% schiet laat hem gerust.)

 b. De fisieke punten die je moet aanhalen.

       1) Benen. Je schiet met je benen ( ieder shot eindigt met de speler op de toppen van zijn tenen

       2) Follow Through: Elleboog wijst naar de ring en je steekt je hand in de ring ( gooseneck) en houd dit voor 2seconde bij iedere   shot.

      .3) Ogen: altijd naar het doel (target)

 c. Mentale punten die je moet aanleren.

        1) Ademen: Correct ademen is zeer belangrijk om rustig te worden.

        2 ) Visualiseren: De speler moet  overtuigd zijn dat hij zal scoren voor hij naar de lijn gaat

 2. Maak een system die je in je dagelijkse trainingen inbouwt.

Hang een lijst van de spelers in de zaal waar je traint. Ze moeten dagelijks 25 vrijworpen nemen voor en na de training en op schrijven hoeveel ze er scoren. Ze zullen direct zien hoe ze verbeteren. Sommige zullen zich realiseren dat ze je hulp nodig hebben.

 3. De tijd die je uittrekt voor het nemen van vrijworpen moet constant blijven.

Zorg ervoor dat er iedere training tijd is voor de vrijworpen, vraag concentratie want spelers en Coachen hebben de tendens om rust in te bouwen gedurende de vrijworp sessie, bouw een zekere vorm van competitie in bij het nemen van vrijworpen tegen een ploegmaat of tegen zichzelf zodoende zullen ze er plezier aan beleven.

 4. Het nemen van Vrijworpen moet een prioriteit zijn in je Filosofie.

 a. Gedurende de training maak je een stop je stuurt een speler naar de vrijworp lijn er is geen tijd meer op de klok en hij moet beide vrijworpen maken om te winnen. Indien hij mist dan loopt de gehele ploeg een suïcide. De ploeg zal snel realiseren het belang van de vrijworpen.

 b. Bij gelegeheid een reward voor de beste vrijworp nemer van de dag. Hier accentueer je nogmaals het belang van de  vrijworpen. c. In je kast hang je een lijst van de beste vrijworp nemers, vrijworpen zou een deel van je traditie moeten zijn. We hebben allemaal onze ideën hoe de vrijworpen moeten genomen worden. Wat belangrijk is, met een beetje inspanning van de Coachen en de spelers kan men het % gemakkelijk omhoog krijgen. En in vele gevallen zal het de uitslag  beïnvloeden en extra overwinningen geven

 

20/12/13

Coachen.

Ik was onlangs op het Colloquium “ Shooting for the Stars “ Ik heb veel goede dingen gehoord betreffende allerlei dingen en zer Goede sprekers met in de eerste plaats Dr. Paul Rowe die de vinger op de wonde legde en precies uitlegde wat er verkeert gaat in ons Basketbal wereldje. Ook Zoran Radovic die ons landje zeer goed kende en als speler kennis maakte met Maes Pils Mechelen in de Europa beker toen hij in Alba Berlijn speelde. Er waren verschillende workshops, Business, Media, Sports Development voor spelers en clubs, Refereeing en Coaching. Ik volgde ’s morgens Talent ontwikkeling en in de namiddag  Coaching. Er werd veel over het “ Product “ gesproken in alle workshops maar in de workshop die ik volgde en de andere werd nergens in de diepte gegaan  hoe we het “ Product “ kunnen verbeteren.

“ Het Product “ Dit is onze TAAK. Als je begaan bent met het Basketbal en de jeugd dan moeten we alle middelen gebruiken. We hebben van het beste school systeem maar er zijn meer dan 100 dagen verlof waar we gebruik moeten van maken, gedurende de verlof dagen kunnen we 2 maal per dag trainen!! Alle drills moeten reality drills zijn, eens de spelers de fundamentals hebben geleerd moeten ze de drills doen onder druk wat wil zeggen met verdediging. Ze moeten meer spelen: gedurende het seizoen wedstrijden zoeken in de week buiten de competitie zonder refs onder  de vorm van scrimmage, deel nemen aan tornooien in het land en juist erbuiten Nederland, Frankrijk zelfs Luxemburg of Duitsland, zoeken als Coach en organiseren. Als we het “ Product “ beter maken dan zullen er jonge spelers in de fanion teams komen, als we beter gaan spelen dan zal de Media er meer aandacht aan besteden en dan zullen de Sponsors meer interesse hebben, meer supporters – meer aandacht van de Sponsors.

 

13/12/13

 Basketbal Vrijworpen.

 Laat ons er even bij stilstaan en dan aan het werk gaan!

 Je moet weten dat bij iedere wedstrijd  de vrijworpen 25% uitmaken van de score.

 De vraag, neem je gelijkwaardig even veel tijd van je training voor het nemen van vrijworpen?

 Indien niet dan moet je aanvaarden dat je ploeg minder dan 70% van de vrijworpen zal lukken, en dit kan je toch niet aanvaarden. Misschien kan je de  volgende ideeën bekijken om het nemen van vrijworpen te verbeteren.

 1. Start een philosophy.

  a. Weet hoe je wil dat de spelers hun vrijworpen nemen en insisteer dat ze het ook doen ( indien een speler boven de 80% schiet laat hem gerust.)

  b. De fisieke punten die je moet aanhalen.

 1) Benen. Je schiet met je benen ( ieder shot eindigt met de speler op de toppen van zijn tenen

 2) Follow Through: Elleboog wijst naar de ring en je steekt je hand in de ring ( gooseneck) en houd dit voor 2seconde bij iedere shot.

 3) Ogen: altijd naar het doel (target)

word vervolgd.

 

06/12/13

Hopelijk bij alle brave Coachen is de Sint geweest.

Onlangs keek ik naar een wedstrijd van San Antonio met het commentaar van Hubie Brown, ik heb ooit twee clinics van die Coach mogen bijwonen en dit is voor mij het beste wat ik ooit gezien en gehoord heb. De wedstrijd, er zijn 3"4 te spelen in het Q. en S.A. heeft nog een foul te geven en Ginobili maakt de fout, Hubie " It's their IQ - not only the Coaching - They understand the defense - recovering - and they understand the offense. They understand the situation - fouls to give or not to give " en dat maakt die ploeg zo sterk. Over nadenken.

Assistant Coach zijn.

vervolg:

 31) Assistants doen een betere job als ze meer betrokken zijn, geef hen specifieke opdrachten.

 32) Laat de assistants of strength coaches zich bezig houden met de kracht training gedurende het seizoen.

 33) Het si beter vrienden te maken dan vijanden, iedereen herinnert degene die hen in de rug hebben geschoten, iedereeen die nalaat om een seintje terug te doen, of die die nooit gereed zijn om te helpen. PROBEER IEDEREEN TE HELPEN!

 34) Als je soms tickets te veel heb geef ze weg doe iemand plezier.

 35) Blijf lezen gedurende het seizoen. Het is een plezier om verhaaltjes of voorbeelden te vinden en door tegeven aan de ploeg. Het houd je bezig en je blijft nadenken.

 36) Apprecieert je job, velen zouden willen ruilen en in de staf zijn.

 37) “ Als je iets goed ziet van een andere Coach of ploeg steel het maar zeg van wie.” -Tom Izzo  “ Indien je iets steelt, zorg dat je het kan aanleren.” -Hubie Brown

 

29/11/13

Assistant Coach zijn.

vervolg:

21) Blijf zelf aan je lichaam werken het houd je gezond.

22) Er zijn vele goede coachen die bereid zijn om je te helpen je moet het echter vragen.

 23) Meeste jonge coachen willen te snel gaan, aandacht krijgen in de pers, maar zij die de kleine dingen doen zijn degene die blijven en zich niet verbranden, stap bij stap.

 24) “ Titel versus Investeren”…wees gereed wanneer je geroepen word!! Wees voorbereid voor de volgende stap, je moet gereed zijn om te presteren.

25) “ Maak je niet boos ”…het stoort de spelers minder dan jezelf.

26) Het is belangrijk dat je alles dubbel checkt.

27) Goede assistants zorgen voor de kleine dingen zodoende hoeft de Head Coach zich daar geen zorgen over te maken ( spelers op tijd, enkel braces, uitrusting etc.) Laat hem zorgen maken over het coachen van de ploeg en dat is het.

 28) Maak zeker enkele min. vrij om dagelijks contact te houden met je vrienden, en je persoonlijke ontwikkeling door te  lezen.

29) Vertrouw de jonge spelers niet als je hen vraag hoe het gaat op school, ze vertellen nooit de volle waarheid.

30) “ Bestudeer het spel goed.”…je zal het respect van de spelers krijgen door het systeem door en door te kennen, het slechtste gevoel op training is , als een speler je iets vraagt en je moet zeggen “ ik weet het niet.”

Word vervolgd.

 

22/11/13

Assistant Coach zijn.

vervolg:

 11) “ Verlies nooit een speler die de anderen bijeen houd ” –Doc Rivers

 12) Zorg goed voor de spelers die niet veel spelen, het is moeilijk voor hen om gemotiveerd te blijven op het einde van het seizoen.

 13) Wees voorzichtig bij wat je zegt tegen de Head Coach, “ maak geen olifant van een mug.”

 14) Hou de spelers bijeen, ze kunnen kwaad zijn op de staff , maar ze moeten aaneen hangen.

 15) Wees positief tegen de spelers of zeg meerdere keren goed gedaan meer dan gewoonlijk.

 16) “ Als je het kampioenschap wil winnen dan moet je de paarden goed voeden “ als je op verplaatsing bent of op een tornooi moet je zorgen dat ze goed eten.

 17) Soms is het goed om een slechte wedstrijd door te spoelen en start opnieuw de volgende dag, je kan daar geen gewoonte van maken maar eenmaal per jaar kan wel.

 18) Rebounding doet wedstrijden winnen, steeds één ass. Die daar aandacht aan besteed.

 19) Als je stats bijhoud en het chart of de aandacht erop trekt zal het belangrijk zijn voor je ploeg. (deflections, charges, turnovers)

 20) Hou scouting rapporten specifiek en simpel, spelers onthouden slechts de helft van hetgeen je toont.

Word vervolgd.

 

15/11/13

Coaches ik was vorige weken in Valencia en kon het Spaans Basketbal tevolle appreciëren, zo veel sneller en de bal beweging is zo veel vlotter, minder dribbelen en veel beter schieten. Ik was op de training en verstond direkt het waardoor. Alle drills worden op zeer hoge snelheid uit gevoerd en buiten de opwarming nooit zonder verdediging, altijd druk op de bal. De opwarming bestaat in het op en neer hun aanvals patronen te lopen op commando van de Coac.h en dit gedurende 15' nadien alles met de shot klok op 16" vanaf de middenlijn. Sam heeft zich zeer goed aangepast aan die manier van werken. Een trainings dag bestaat uit: 'smorgens kracht en shooting. 17.30 Taping 17.45 Video 18.00 Start van de training. 3' Dinamisch stretchen dan 15' full court aanvals patronen 3 maal de zelfde groep de Coach roept de patronen die ze moeten lopen. dan 10' stretchen. 10' 3 man weave maar zodra de Coach op ieder moment een naam roept dan spelen ze 2 tegen 1 met 1 dribbel voor de aanvallers. Dan werken ze aan verdedigende transitie 4 tegen 4, nadien zelfde drill maar 5 tegen 5 altijd met de shotclock op 16 die word aangezet zodra de aanval over de middenlijn is. Dan 5 tegen 5 scimmage die begint met een vrijworp, direct druk op de inworp en op de aanvallers die de bal moeten ontvangen. Ook word steeds de score bijgehouden, 1 punt voor een vrijworp, 2 punten voor een shot buiten de bucket en 1 punt voor een lay-in. Dan shooting ploegen van 6, 25 driepunters op de baseline en top of the key en op de 45°. Einde van de training. De opwarming is 5 on 0 al de rest 4 on 4 of 5 on 5 en onder controle, steeds de score bijhouden en de shotclock op 16" en alles op zeer hoge snelheid. Ik zag Valencia 2 maal winnen en de derde wedstrijd hebben ze ook gewonnen en steeds met een hoge score, door het snelheid hebben ze veel gemakkelijke baskets. Een plezier om volgen Coach Perasovic doet een zeer goede job en de talent volle spelers zoals Pablo Perez (16j.) en Larry Abia (U20j.) krijgen regelmatig hun kans.

 

31/10/13

Assistant Coach zijn.

1) NEVER-EVER vergeten wie positief was voor je, en je hielp om te komen waar je vandaag bent…. Blijf hen danken, en doe het zelfde voor iemand anders!!

 2) Wees gedetailleerd….met alles wat je doet!

3) “ Coacht niet voor de naam op je naam kaartje ”- coach voor je ploeg, je spelers, je head coach.

4) Een belangrijke vraag die je je iedere dag moet stellen “ Wat heeft mijn ploeg direct nodig ?”

5) Blijf Scherp, zelfs als je enkele wedstrijden na elkaar gewonnen hebt.

 6) Behandel overwinningen als verliezen, en verliezen als overwinningen.

 7) Het is niet gemakkelijk om een ass. Coach te zijn, je moet het respect van de spelers verdienen, wees voorzichtig, stel je niet op hun niveau.

 8) Hou de trainingen kort in het tweede gedeelte van de competitie, zorg dat ze meer willen, hou hen hongerig.

 9) Eén rotte appel kan de groep verpesten, chemistry is vitaal.

10) Het is geen goed gevoel als de ploeg zeer stil is, ze moeten energie hebben en enthousiasme.

word vervolgd.

 

25/10/13

 Questions.

 Spelers moeten verstaan waarom je het doet.

 1. Waarom spelen we “ Press “?
Om tempo te creëren?
Om het tempo te drukken?

 2.Niemand kan lui zijn alle vijf moeten hard werken.

 3. Communiceren.

 4. De spelers moeten verstaan dat je nooit de bal steelt in de trapp maar dat je de pas steelt.

 5. Altijd de bal traceren met de handen, “ Mirror the Ball “

 6. Sprint naar de trapp, maar blijf in evenwicht geen fouten maken omdat je uit evenwicht  bent.

 7. Timing is belangrijk, wanneer je de trapp vormt moeten beide spelers daar zijn op hetzelfde ogenblik.

 8. Beweeg wanneer de bal in de lucht is, “ Air Time “

 9. De achterste man mag nooit de bucket komen, hij geeft geen lay-ups, is daar voor het blok, creëert jump shots en neemt de charge.

 10.De Press is niet voltooid voor je zelf hebt gescoord. Wanneer de tegenstrever gemist heeft, rebound en duwt de bal zo snel mogelijk naar de andere  kant voor een score. Geef nooit een tweede kans aan de tegenstrever.

Voorbereiden van je training.

 1. Zet het op papier.
 2. Blijf bij je training plan.
 3. Varieer harde en gemakkelijke oefeningen.
 4. Train zoals je speelt.
 5. 2/3 van de tijd skills en 1/3 van de tijd ploeg spel.
 6. Oefen om de ploeg te versterken.
 7. Gebruik dagelijks breakdown oefeningen.
 8. Shot tenminste 20’ per dag.

Verkort de trainingen naargelang het seizoen op zijn einde komt.


 

19/10/13

 

 “ The Darling Dozen: The Absolutes of Basketball.”

 3 dingen die je verlangt van je ploeg:

 1) Speel intens.

 2) Speel samen.

 3) Speel slim.

 “ Indien ik één item zou kiezen, zou het zijn speel intens.

 Indien je er toe komt om je ploeg intens te doen spelen, dan zal je wedstrijden winnen.

 Indien je er toe komt om je ploeg intens en samen te laten spelen, dan zal je veel wedstrijden winnen;

 Indien je er toe komt om je ploeg en intens en samen en slim te doen spelen dan zal je kampioenschappen winnen.

 Er zijn geen zekerheden in Basketbal. “ Altijd en nooit zijn twee woorden die ik probeer te vermijden bij het aanleren van het spel.”

De 12 “ Zekerheden “ in Basketbal.

 1. Er zijn geen “ Zekerheden “
 2. Doe meer en spreek minder – spelers leren door het te doen.
 3. Maak lay-ups – oefen - wedstrijd gerichte lay-ups, en leer ze lay-ups te nemen op verschillende manieren. Je kan ze leren lay-ups te nemen in twee lijnen, maar moedig ze aan om lay-ups te nemen met de verkeerde hand ( op rechts en scoren met de linker hand, en visa – versa) lay-back, lay-ups na pas, en na pas over het volle veld.
 4. Iedere pas telt – eist correcte passen. Een correct  full court weave passing drill.
 5. Maak de vrijworpen – Indien je ploeg alle lay-ups maakt en alle vrijworpen, hoeveel meer wedstrijden zou je winnen?
 6. Eist een hoog percentage bij het schieten – Oefen om shots te maken! Veel shots maken is veel beter dan simpelweg veel shots te nemen.
 7. Laat ze spelen – De beste drill om het spelen te stimuleren is wedstrijden spelen. Speel frequent scrimmages. Laat ze 5 tegen 5 spelen zonder te dribbelen zo leren ze bewegen zonder bal.
 8. Oefen eind van de wedstrijd situaties – Je doet je ploeg geen dienst als je last minuten situatie niet traint.
 9. Een ploeg is een directe reflectie van zijn Coach – Kijk in de spiegel van tijd tot tijd.
 10. Je Trainingen zijn  de directe weergave van wat jij belangrijk vind – Maak je training plan in functie van. Wat Jij aanstipt op de trainingen is wat de spelers zullen onthouden als belangrijk.
 11. Ze hebben geen boodschap aan hoeveel je weet tot ze weten hoeveel belang je er aan hecht.
 12. Hou van de dag – Heb plezier bij het coachen. Het is een leuke job.

 

11/10/13

Belangrijke  coaching principes:

 1. Basketbal is een spel van gewoontes en het vraagt tijd en geduld om de juiste skills aan te leren en de slechte gewoontes af  te breken. Eén van de grootste fouten bij jonge coachen is het gebrek aan geduld.
 2. De coachen en spelers kunnen nooit ontevreden zijn maar moeten constant werken om te verbeteren. Streef naar perfectie, maar men kan het nooit bereiken.
 3. Denk eraan wat je doet is niet het belangrijkste maar wel hoe je het doet. Geef je spelers niet teveel.
 4. Steek je spelers niet in een harnas in zoverre dat je hun eigen initiatief weg neemt, ze moeten een zekere vrijdom hebben van bewegen, maar moeten reageren op het initiatief van mede spelers om evenwicht te behouden op het veld.
 5. Vergeet niet de kleine details, want die maken soms het verschil
 6. Je moet werken om te winnen, een winnaar te zijn, en je kan het niet van anderen vragen als je niet zelf voorbereid bent
 7. Overtuig je spelers dat de conditie het verschil zal maken als beide ploegen evenredig zijn en beide goed voorbereid zijn. Indien de betere conditionele ploeg een voordeel kan maken in het begin van de wedstrijd dan moeten ze de druk hoog houden want het zal lonen op het einde van de wedstrijd.
 8. Geef openlijk krediet aan je spel verdelers en beste verdedigers bij iedere gelegenheid.
 9. De coach moet bekritiseren en het zal altijd constructief zijn. Laat niet toe dat de spelers kritiek geven of met een ploegmaat lachen.
 10. Druk op het feit dat degene die scoort een teken geeft naar degene die de assist gaf en ook de appreciatie van iedere speler die een mooie beweging maakt.
 11. Analyseer je eigen constant en ook je spelers en schenk aandacht aan  de resultaten.

 

 04/10/13

 “ De Kunst van Leiderschap.”

 1. Een  leider is een dienaar.
 2. Een leider ziet door de ogen van zijn volgers.
 3. Een leider zegt “let’s go!” en doet de Eerste stap in plaats van  “Get going!”
 4. Een leider verondersteld dat zijn spelers met hem werken en niet voor hem.
 5. Een leider vertrouwt  zijn spelers, hij gelooft in hen, en bijgevolg haalt het beste uit hen.
 6. Een leider gebruikt zowel zijn hart als zijn hoofd. Nadat hij de feiten heeft door genomen is zijn hoofd laat hij ook zijn hart spreken. Hij is een vriend.
 7. Een leider maakt zijn plan en zet de dingen in beweging.
 8. Hij is zowel een man van actie als van gedachte.
 9. Een leider heeft zin voor humor. De leider heeft een nederige geest en kan zelfs met zichzelf lachen.
 10. Een leider kan geleid worden. Hij is niet geïnteresseerd om het altijd zijn manier te hebben, hij wil de weg vinden die het best is voor de groep.
 11. Hij heeft een open geest.
 12. Een leider legt zijn doelen hoog. Hij streeft ernaar dat de spelers en hij zelf inspanningen doen om het hoogste doel te bereiken.

 

28/09/13

vervolg -

 Stop Practicing harder and instead practice Smarter!

 “Coach Your Coaches”

 • “ Wanneer iedereen zijn maximum geeft dan zal dit zich vertalen naar de gehele organisatie.”

 • “ Je wil strijden met mensen die je kan Vertrouwen in hun leiding geven.”

 • “ Een speler hoe getalenteert hij ook is kan een slechte dag hebben. Leadership in de ploeg hangt van kleine dingen af, echter het moet constant zijn om effectief te zijn. Het leiderschap waar je op kan rekenen komt van je coaching staf.”

 • “ We zullen enkel blijven winnen wanneer we kunnen rekenen op een coaching staf die steeds werkt om hun hoogst redement te bereiken.”

 • “ Een ploeg die steeds wint is een zeer hecht geheel.”

 

 NO WHINING, NO COMPLAINING, NO EXCUSES

 • Dit moet de algemene gedachte zijn in de ploeg.”

 • Een negatieve mentaliteit creëert negatieve gedachten.

 • Een positieve benadering creëert een zee van mogelijkheden.

 • “Indien een speler een direct probleem heeft met mij, of mijn manier van coaching dan wil ik het horen en zelfs denk ik dat ik het moet horen.”

 • Indien een speler problemen heeft met zijn speel minuten dan wil ik dat hij met de coachen spreekt en niet eerst met zijn ploegmaats”

 • Door de spelers aan te moedigen om zo te communiceren ontwikkelen we een positieve mentaliteit in de ganse ploeg.”

 

22/09/13

 Stop Practicing harder and instead practice Smarter!

 “Coach Your Coaches”

• “ alle regels die gelden voor de spelers moeten ook gelden voor de Coaching staf.

• “ Het succes zal afhangen van het feit dat iedereen volledig geëngageerd is, betrokken, en op zoek naar de beste competitie. De rol van de Coach is een omgeving creëren waar dit aanwezig is."

• “Indien je de assistent coachen wil opleiden dan moet je niet alleen vragen dat ze zichzelf zijn maar je moet er op aandringen.”

• Coachen moeten zichzelf blijven, omdat dit is wat hen zo belangrijk maakte, de meest authentieke en meest effectieve coach mogelijk.

• Assistenten moeten hun eigen stijl ontwikkelen.

 • “ Verschillende stijlen en benadering maakt de gehele ploeg sterker.”

•  Wanneer je iemand aanneemt: “ Kijk voor een gedreven persoon en een harde werker.”

• Kijk voor een jonge coach, met een open geest en vol vuur, zelfs indien je daardoor een stuk ondervinding mist.”

• “ Het sterkste wapen in “ Win For ever “ filosofie is de wil om steeds te willen verbeteren

word vervolgt.

 

15/09/13

Hallo Coachen,

Ik ben wat laat maar had het nogal druk in Augustus en begin september. Ik hoop dat Jullie seizoen goed gestart is. Ik was in Slovenië en zag enkele opmerkelijke zaken. De Oekraieners is een ploeg die gecoacht word door een NBA coach en een staf van 6 ex NBA coachen. En dat ziet men reeds bij de opwarming. De andere ploegen worden op gewarmt door een turn leraar bij hen daar en tegen is alles Basketball. Ongeveer 1.30 u voor de wedstrijd staan ze op de vloer met de Ass. coachen en alle drills zijn wedstrijd gebonden, eerst de perimeter spelers en dan doen de inside spelers footwork en ballhandling, nadien als de inside spelers hun shots nemen en hun moves doen dan werken de perimeter spelers op de middenlijn aan hun ball handling. Opmerkelijk dat de ploegen steeds een outnumber situatie stoppen met een fout, geen fastbreak toe staan aan de tegenstrever. Ook opmerkelijk is wat de Duitsers doen, zeer jonge ploeg maar zeer hoog Basketb al IQ. Ze spelen een verdediging op afstand niet te dicht bij de aanvaller en proberen geen fouten te maken waar ze in lukken, ze challengen ze contesteren de shots maar geen reaching en geen fouten op het shot zodoende gaan ze de laatste seconden van ieder kwart in met 2 à 3 fouten te geven voor ze vrijworpen geven aan de tegenstrever en dan in de laatste bal bezitten van de tegenstrever maken ze wel de fout en geven een inbounce aan de zijlijn en zo gaat de tijd weg, zeer opmerkelijk. Er word zeer veel aandacht besteed aanscreen on the ball en de refs blazen veel moving screens.

 

 

24/05/13

Coachen, het is tijd om je volgend seizoen voor te bereiden, programa voor je spelers gedurende de zomer en voor jezelf één of twee items uit te spitten en te leren. Dit is mijn laatste inbreng en we starten terug in Augustus. Goed verlof.

Groetjes,

Coach

 

 

17/05/13

Coaching!!!! -- vervolg

 

Ik heb de vraag gesteld aan André de Wispelaere: Kan dit in België ook?

 * Wanneer een tegenstrever een fout maakt op de speler die de bal in z’n handen heeft voor de inworp; moet deze fout sowieso bestraft worden met een technische fout (= 2 vw en balbezit).

 * Wanneer een fout gemaakt wordt op een speler op het terrein, tijdens een inworp, beslist de ref of deze fout al dan niet opzettelijk is. ( Hier zijn we volledig afhankelijk van de scheidsrechter. Uiteraard is de fout opzettelijk want we willen winnen, maar we spreken niet meer van een opzettelijke fout maar van een “ unsportmanship “ fout.)

 * Let wel, wanneer er gedurende de laatste 2’ van de wedstrijd een fout wordt gemaakt op een tegenstrever, tijdens een inworp, wanneer de bal de handen van de inwerpnemer nog niet verlaten is, dient deze fout altijd als opzettelijk gefloten te worden (= 2 vw + balbezit).

 

09/05/13

Coaching!!!!

De wedstrijd Oostende vs Charleroi eindstand 80//79

Op 8” van het einde is de stand na score van Randle 78/79 – Time out Oostende – wat kan Bozzi doen, afwachten en hopen dat de drie punter er niet ingaat of wat ik zei tegen een coach die naast me zat, bij de inbounds fout maken en nu drie opties: 1) Oostende gooit beide vrijworpen binnen gelijk en Charleroi had +/- 5” om te scoren bij het missen extra time. Of Oostende mist 1 vrijworp en Charleroi wint. Als coach hou ik ervan om de beslissing hoe het gaat gebeuren zelf te bepalen en niet afwachten en de beslissing bij de tegenstrever te laten.

De NBA wedstrijd Dallas  vs Lakers.

Howard is niet de beste vrijworp nemer. Op het einde van de wedstrijd leiden de Lakers met +/-10 punten. Wat doet Dallas zodra de bal ingegooid is maken ze fout op Howard en zenden hem naar de vrijworp lijn in de hoop dat hij zal missen en dat ze zo dichter bij kunnen sluipen, dit doen ze zeker 4 maal, gelukkig voor de Lakers gooit Howard de vrijworpen binnen.

 

03/05/13

De secreten van het Coachen in Basketbal.

vervolg:

Hard werken:

Hard werken is belangrijker dan welk type je bent. Hard werken op en naast het veld zal je belonen. Een item om een kampioen te bepalen is de wil om jezelf op te offeren voor het goed van de ploeg. Als alle Coachen hard werken dan zullen de spelers ook hard werken.

Een coach moet hard werken om een positieve ploeg geest te creëren. Bekijk de twee gesprekken die zich aan de toog ontwikkelen en het negatieve en positieve effect die het veroorzaakt.

1. Negatief – Wat is er verkeert met de ploeg dit jaar? Waarom kunnen ze niet scoren? Waarom kunnen we niet winnen? Denk je niet dat de coach en sommige spelers “ bums “ zijn? Je moet de bal schieten iedere keer dat je hem krijgt!

2. Wees Positief – Hallo, we hebben een goede en snelle ploeg! De inzet is zeer goed en alle spelers zijn gedreven dit jaar. De coachen zijn gedreven en werken zeer hard.

Wat zou je het liefst horen? Je kan een speler niet verantwoord bekritiseren door te zeggen, “ hij liet me in de steek.“ Indien Jij niet enthousiast een positief bent dan zullen de spelers ook niet enthousiast en positief zijn.

 

26/04/13

De secreten van het Coachen in Basketbal.

vervolg:

Motiveer je spelers: Ik heb dit als coach zeer weinig gebruikt, omdat ik er vanuit ga dat iedere speler zoveel eergevoel en pride moet hebben om voor iedere wedstrijd gereed te zijn en te willen winnen. Een gemotiveerde ploeg zal boven zichzelf uit stijgen. Motivatie is geen accident. Wacht niet tot de laatste dag om je ploeg te motiveren. Zowel de Coachen als de spelers moeten iedere dag gereed zijn.

Selecteer je beste ploeg. Herken de winners. Maak dat je de juiste spelers op het terrein hebt bij “ money time.“  Kies je systeem in functie van de mogelijkheden van je spelers. Geef hen systemen dat ze aan kunnen met vertrouwen.

Vergewis je ervan dat ze hun rol verstaan. Laat de schutters schieten, de rebounders rebounden, en de passers passen en de verdedigers verdedigen.

Bij het opbouwen van een aanval gebruik geen X’s en O’s. Zet de namen van de spelers op de verschillende plaatsen in de aanval. Dit zal je helpen bij het bepalen als het individu het systeem kan doen lukken. Speel zo sterk als de spelers kunnen.

Basketbal is een competitief spel vol emotie en fysieke contacten. Indien de speler dit niet aankan – een vechter iemand die er zich door vecht – zal hij geen winner worden.

 

23/04/13

Sorry maar mijn PC was in de prak.

De secreten van het Coachen in Basketbal.

vervolg:

Toon leiderschap door voorbeeld. Jou attitude en je persoonlijke gewoontes, op en naast het veld, zijn zeer belangrijk. Persoonlijk voorbeeld zijn veel belangrijker dan alle geschreven woorden. Wees enthousiast betreffende Basketbal en hun studie. Het zal zich op je spelers overzetten.

Benadrukt de dingen die door de supporter of de pers zelden worden opgemerkt – goeie verdediging, de assists, nemen van een charge, zetten van goede screens, duiken op de vloer om een bal te redden of te stelen en het vechten voor de rebounds zijn enkele voorbeelden van inspanningen die noodzakelijk naar voor moeten worden gebracht.

Opwekken van moraal. Moraal word uitgedrukt door de assists in aanval en de geblokte shots door een verdediger. Een spelers willen is afhankelijk van hoe goed hij wil zijn. Sommigen willen enkel deel uitmaken van de ploeg, anderen willen in de wedstrijd komen en spelen. Het is de coach zijn taak om het eergevoel op te wekken bij de spelers “ de beste speler zijn dat kan.”

Finaal, je moet eergevoel hebben, de wil om de beste conditionele ploeg te zijn, hardste, meest competitieve, en de meest standvastige ploeg. Iedere speler moet persoonlijk eergevoel hebben, en ploeg eergevoel. Hoe breng je dit? Je benadrukt de kwaliteit in alles wat het individu en de ploeg doet. Benadruk het beste in het proper houden van de vestiaires, de kledij, de uitrusting e gedraging. Moraal is een attitude tegenover  jezelf en de groep.

 

12/04/13

De secreten van het Coachen in Basketbal.

Ken het verschil tussen Winnen en Verliezen.

Je wint met: vervolg.

 Er moet ploeg discipline zijn: Je zal niet winnen met foute spelers. Wees steeds correct wanneer je onderhandeld met je spelers. Geen favorieten, en totaal eerlijk met je spelers, en houd hen geïnformeerd. Geloof en vertrouwen aan de kant van de spelers zal bepalen als ze er volop voor gaan 100% inspanning.

 Respecteer het oordeel en wensen van de spelers. Als je hen de gelegenheid geeft zullen ze eerlijk en verstandig zijn. Geef hen de gelegenheid om openlijk te spreken op vergaderingen. Aarzel niet om te communiceren met de spelers als er problemen opduiken die jou en de staff bezig houden.

 Wees geïnteresseerd in je spelers als mens. Geef aandacht aan hun omgeving en hun problemen. Neem voldoening in hetgeen ze bereiken ..basketbal of andere. Wanneer de speler overtuigd is in de interesse voor hem dan zal hij zich nog meer inspannen voor jou als coach.

 Je spelers niet kleineren of vernederen. Ze zijn geen “studs” of “dogs” of “dieren”. Het zijn jonge mensen, iemands zoon of dochter. Behandel ze zoals je je eigen kinderen zou behandelen. Wees streng maar eerlijk.

 Herken de winners! Ga voor de winners. Niet twijfelen om de opstelling door elkaar te gooien tot je de juiste plaats gevonden hebt voor die speler zodanig dat hij de ploeg kan helpen om te winnen.

 Neem spelers met gestalte en zoek voor atleten.

 Niet over-coachen! Laat ze spelen.

 

05/04/13

vervolg:

3) Lichaams taal.

Volgens opzoekingen zijn woorden slechts een klein 7% van de communicatie.

In feite is 55% van de communicatie visueel ( lichaams taal en oog contact) en 38% is taal ( snelheid, volume en toon van de stem)

Wanneer je spreekt met je spelers, andere Coachen of ouders van spelers wil je kalm, zelfzeker en zeker van jezelf overkomen.

Het begint met de ogen. De personen die je aanspreekt niet aankijken kan de indruk geven dat je niet volledig eerlijk bent.

Je houding is ook zeer belangrijk. Achteruit leunen kan de indruk geven dat je niet gemotiveerd bent of niet geïnteresseerd. Hou je hoofd op en je rug recht. Wanneer je zit , leunen naar voor en hou je schouders parallel met de groep. Zelfs nog belangrijker, laat niets tussen jou en je luisteraars komen. Je armen kruisen, achter de bank staan toon aan de je verdedigend bent.

Om een positieve indruk te geven aan je spelers is het belangrijk om goed te communiceren.

De secreten van het Coachen in Basketbal.

Ken het verschil tussen Winnen en Verliezen.

Je wint met:

Goede spelers.

Zeer goede conditie.

Superieure mentale ingesteltenis.

Excelente Teaching.

En uitmuntend ploeg werk.

 • Zorg er voor dat de spelers spelen naar hun mogelijkheden en maximum inspanning.
 • Beslis vroeg welke aanval en verdediging je zal spelen en verkoop het aan je ploeg. Wees flexibel, de kwaliteit van je spelers bepalen in grote mate wat je zal doen. Kijk naar zij die geloven, indien zij geloven dan zullen de anderen volgen. De spelers zullen een betere job doen indien ze het “waarom” weten van het systeem.

Maak je spelers vertrouwt met je filosofie en methode. Ken je stof goed. Overtuig je spelers dat alles gedaan word voor hun goed, nu en in de toekomst.

word vervolgd:


 

29/03/13

Speler – Coach communicatie.

Meer specifiek – hoe je verbale instructies en lichaam taal te gebruiken om de spelers hun vertrouwen en hun skills te verbeteren.

1) Zorg dat hetgeen je vraagt specifiek is en je kritiek beschrijvend. Communicatie van de Coach moet klaar, positief  en verantwoord zijn. Dat wil zeggen dat je moet zeggen wat je bedoelt en aan de speler specifieke instructies over wat je van hen verlangt… zonder negatief te zijn of verwarrend. Wanneer je kritiek of slecht nieuws brengt, probeer toch een positief  aspect te brengen betreffende de speler. Verlaat de speler niet met een negatieve gedachte dit zal hun ontwikkeling niet vooruit helpen.


2) Vergeet niet te luisteren. We willen allen gehoort worden…. En soms vraag dit een extra inspanning om werkelijk te luisteren naar wat een ander zegt.

Denk eraan we zijn geboren met twee oren en één mond met een reden. Toon je spelers dat je luistert. Knik je hoofd om te tonen dat je nog luistert en dat je geïnteresseerd bent in wat ze zeggen. Herhaal soms wat ze zeggen dit toont aan dat je hen gehoord hebt en verstaat wat ze willen duidelijk maken. Belangrijk, behoud steeds oog contact

 

22/03/13

Vervolg:

Vertrouwen en Standvastigheid.

Straal dit steeds uit, het zal aanstekelig worden en je spelers zullen het sneller aanvaarden. Indien je onzeker bent dan zullen de spelers dit ook zijn. Zonder standvastigheid zullen je spelers nooit weten wat ze kunnen verwachten van je. Je zal hun vertrouwen verliezen als je niet de zelfde regels gebruikt voor alle spelers, of als je verschillend gedrag aanvaard van de ene dag op de andere. Spelers moeten weten wie je bent en dat ze je kunnen vertrouwen.

Wees Jezelf.

Dit is een deel van je standvastigheid. Indien je geen roeper bent start er niet mee omdat iets verkeert gaat. Eerlijkheid werkt beter, zelfs als het hard is om te doen. Er zijn ogenblikken om vertrouwen op te bouwen, en steeds eerlijk blijven en positief. Er zijn ook ogenblikken wanneer je niet eerlijk bent, spelers zullen het weten. Spelers willen niet spelen voor Dr. Jekyll en Mr. Hyde.

Zorg en communicatie.

Zeer belangrijk, spelers moeten weten dat je bezorgd bent voor hen. Ze zullen meer voor je doen, en voor zich zelf wanneer ze weten dat Jij bezorgd bent. De manier dat je met hen communiceert zal aantonen hoeveel je om hen geeft en zal bepalen goed  ze zullen bijleren. Een deel van communicatie is luisteren. Wanneer je luistert zal je meer te weten komen over je spelers en hoe beter je hen kent hoe gemakkelijker het word om hen aan te leren.

Een cultuur van winnen.

Al de vorige items maken deel uit van een winnaar, maar ook je bezieling, je engagement, je vechtlust en je hoge doelen. Aanvaard niet minder dan wat Jij verwacht. Laat de spelers niet zich zelf of de ploeg bedriegen en doe het ook niet zelf. Ploeg succes moet prioritair zijn. Maak iedere beslissing voor het goed van de ploeg. Laat je ego en emoties erbuiten en plaats geen speler boven de ploeg. Je wil dat de spelers de ploeg op één zetten en winnen prioritair is. Dit begint met het voorbeeld dat Jij toont iedere dag.

 

15/03/13

 Discipline:

Een algemeen gezegde “ je krijgt wat je aanvaard. “ Dit kan terugslaan op het aanleren van skills, uitvoering en discipline. Aanvaard niet minder dan wat Jij als standard hebt gezet. Weet wat je wilt en bepaal wat aanvaarbaar is. Niet alles zal perfect zijn, maar dit wil niet zeggen dat de perfectie het doel is. Weet wat realistisch is in alle omstandigheden, en benadruk constant de ploeg regels.

Intensiteit:

Intensiteit creëren wil niet zeggen luidruchtig en wild met de armen zwaaien. Het wil zeggen dat je alles met een bedoeling doet en gefocust. De ploeg zal Jou personaliteit overnemen en hopelijk Jou mentaliteit. Je kan stil en kalm zijn en toch zal je ploeg hard en slim spelen. De spelers moeten verstaan dat wanneer ze op het terrein staan ze hun job moeten doen. Ze zullen hard werken en verlangen om te winnen.

 Be Positive:

Positief coachen zal resultaten opleveren die langer bij blijven. Het creëren van een positieve omgeving is cruciaal. Dit betekent het uitsluiten van negatieve invloeden, niet enkel van de spelers maar ook van de supporters. Als Coach moet je streng zijn en onder controle maar zodanig dat het de spelers naar elkaar toe brengt. Nooit discipline opgeven. Bij correctie doe het op een positieve manier.

 

08/03/13

Welke sport je ook doet er is altijd ruimte om te verbeteren, niet enkel voor de atleten ook voor de coachen. Meerdere coachen zouden profijt hebben om hun kennis bij te schaven. Om impact te hebben op je spelers is er meer nodig dan enkel kennis van het spel. Succesvolle coachen helpen spelers hun maximum te behalen door een reactie te creëren die gebaseerd is op vertrouwen en communicatie. Hier zijn enkele technieken die de coachen kunnen helpen.

Voorbereiding:

Als coach moet je het voorbeeld geven indien je wilt dat je spelers zich 100% zullen geven. Coachen moet constant bij leren, oefenen en plannen. Val niet in de val door te denken dat je genoeg weet. Bij het bijwonen van een clinic had ik steeds 1 of meerdere nota’s die ik nam.

 Focussen op details:

Opdat je spelers optimale trainingen hebben is het belangrijk om hen te zeggen en tonen hoe het eruit ziet. De kleinste fundamental of vorm van techniek zal bepalen hoe goed de drill zal geoefend worden. Indien je op training toelaat dat de verdedigers hun voeten kruisen dan kan je er op aan dat ze dit ook in de wedstrijden zullen doen. Je moet ergens een beetje overdrijven bij het vereisen van de details op training om zodoende te krijgen wat je wilt in de wedstrijden.

 

01/03/13

 Mike Dunlap - HEAD COACH, CHARLOTTE BOBCATS

 Let’s go to work!

 Eerst moet je aanvaarden dat Vrijworpen 25% van je punten total uitmaken.

 In verhouding; besteed je even veel tijd aan vrijworpen gedurende de training?

 Indien niet dan kan je verwachten dat de ploeg onder de 70% zal schieten en dat is niet aanvaardbaar.

 Het volgende kan behulpzaam zijn bij het verbeteren van je vrijworp schieten.

1. Zorg voor een filosofie.

a. Weet hoe je wil dat de spelers hun vrijworpen nemen en druk erop dat ze op die specifiek wijze schieten. ( indien de speler echter aan 80% schiet maar op zijn manier laat hem gerust.)

b. Fysieke punten waar je moet op letten.

1) Benen: Je schiet met de benen ( iedere speler moet op de toppen van de tenen staan bij het beëindigen van het shot.)
2) Follow Through: Elleboog wijst naar de ring en je behoud  de “ gooseneck “ voor enkele seconden, IEDERE KEER.
3) Ogen: Naar je target altijd.

c. Mentale punten waar je moet op drukken.

1) Ademen: Leer je spelers dat ademen zeer belangrijk is bij het tot rust komen. 
2 ) Visualiseren: De speler moet  overtuigd zijn dat hij zal scoren voor hij naar de lijn stapt.

 2. Zorg voor een system dat je kan integreren in je dagelijkse trainingen.

a. Hang een lijst in de zaal of kleedkamer. Vraag hen om minimum  25 vrijworpen te maken voor en na de training. Iedere speler moet opschrijven hoeveel shots hij moest nemen om er 25 te maken; de spelers zullen direct verantwoordelijkheid nemen vanaf de Eerste training; ze zullen direct hun vorderingen zien; sommige spelers zullen gewaar worden dat ze Jou hulp nodig hebben.

 

22/02/13

Noël Gillespie, Assistant Coach, Phoenix Suns.

De vroege “ Pick and roll “ aanval is één van de moeilijkste te verdedigen aanval op ieder niveau. In Phoenix noemen we de aanvallen “ attacks “ om een agressieve mentaliteit te creëren.

Bij een “ up-tempo “ aanval moet de verdediging snel reageren want iemand zal open zijn.

De redens voor de Suns “ up-tempo “ aanval zijn:

 • Gemakkelijke punten vòòr de verdediging terug is.
 • Creëren van open perimeter shots.
 • Creëren van fouten bij de transitie want de verdediging is uit evenwicht.

De Gouden regel bij de Phoenix Suns:

Hou de bal niet vast. Ze willen dat de spelers snelle beslissingen nemen en agressief zijn.

Hun doel is dat de spelers denken; snelheid, lopen. Indien je een “ up-tempo” ploeg wil zijn dan moet je de spelers reeds opleiden in het dode seizoen met conditie oefeningen. Wat zij ook doen op training ze gebruiken de shot klok en zetten hem op 16” Ze willen dat iedere speler een open shot neemt als zijn voeten goed staan.

Meerdere ploegen willen lopen, wat het onderscheid maakt is de ploegen die lopen na een gelukt doelpunt van de tegenstrever. De man dichts bij de bal na score van de tegenstrever gooit de bal in en weg zijn ze. Ze probeerden om steeds drie schutters op het veld te hebben, dit maakt dat de tegenstrever klein moest spelen. Hun “ up-tempo “ aanval speelden ze na lange rebounds, steals, en gescoorde doelen en de bedoeling was om een shot te creëren binnen de 7” of minder. Wanneer je open was nam je het shot of je zat naast de Coach.

Punten om te onthouden bij effectieve fast-break:

 • Ruimte op het veld.
 • Evenwicht en laat het midden open.
 • Spreid de schutters en vraag de open shots te nemen.
 • Druk de bal vooruit om de verdedigers snel te doen reageren.

 

16/02/13

Sorry Coaches gisteren was ik nog een Basketbal stage aan het geven in Linthout bij mijn vriend Michel Voituron.

Coach George Karl – nu Denver Nuggets – toen Milwauke Bucks.

Ik had het voorrecht om het Pre-season camp te mogen meemaken. Enkele ideeën die ik opschreef.

 • Hij dacht dat er in de NBA te veel Coachen probeerden te  “ over-coachen “
 • Iedereen wil het meest agressieve Team  Coachen.
 • Leer je spelers “ spacing “ en shot selectie.
 • Een Coach moet een systeem ontwikkelen in functie van de skills, talent, snelheid en gestalte die hij heeft.
 • Wanneer je de bal ontvangt moet je snelle en goede beslissingen nemen, houd niet van ontvangen en vast houden.

Hij zei: Shots we like: Rim (Love it), 3p. shots (Like), en Free throws.
“30-30-30”: 30 lay-ups, 30 free throws, 30 assist, wil er30 van ieder item.
Shots die hij niet wilde : 15-20 ft. Jump shots ( meestal 40% )
Structuur in de shot selectie en aanleren van spacing meer dan iedere andere item en verkiesbaar boven veel plays.
Geen turnovers – simpele beslissingen en “ easy reads”
“ It’s how you play not how well you play” Coach Bear Bryant (don’t over coach – just get it done)
Hij noemde Fastbreak “ Transition Offense “: zijn regels,: Wings run corners, 5 runs to top of rim, 4 man trails.
Coaching: Heb passie voor het spel.
De attitude die je toont als je de zaal binnen komt word aangevoelt door de spelers.
Energie van de Coaching staff, in de zaal,in de weight room, in de kleed kamer is een belangrijk aspect bij het coachen.
Practice Planning:
Camp: 1 à 2 uur maximum.
60% verdediging / 40% aanval.
Hij legt de nadruk op Basketball spelen veel 3 tegen 3 tegen 3, 4 tegen 4 tegen 4, gebruikt de shot klok.

Voor de training organiseren de assistenten op ieder bord pre-practice workouts.
Zeer veel schieten voor en na de training.
Voeten werk als opwarming.
Indien je goede assistent coachen heb gebruik ze – spelers moeten Verschillende stemmen horen.

Kampioenen ploegen worden gevormd met:

 • Verdediging, ploeg spel(veel assist), vertrouwen in elkaar, en geloof in elkaar.
 • Ze geloven meer in de juiste pas dan in hun eigen kwaliteiten.
 • Ze geloven in de Ploeg meer dan in het individueel talent.
 • Positieve energie creëert vertrouwen en geloof in elkaar.
“ Andre Miller maakt het spel simpel en de andere spelers beter. Dit is de hoogste waardering die je een speler kan geven, andere spelers beter maken.”

Dit was ook wat Phil Jackson deed bij de Bulls, met Michael Jordan.

 

08/02/13

Coaching en Liefde voor het spel:

In eerste instantie, en misschien wel het belangrijkste, komt de liefde voor het Basketbal spel. Als spelers moet je dergelijke Coach zoeken. Er zijn zeker nog andere redens. Hoe je een wedstrijd voor bereid, je kennis van het spel, je eigen spelers goed kennen, hun sterktes en zwakheden zodoende kan je ze gebruiken met hetgeen ze goed kunnen en kan je hun zwakke kanten bijwerken en hen zo ontwikkelen tot het beste van hun kunnen. Probeer je energie en passie over te brengen naar je spelers en je zal verwonderd zijn van de resultaten.

Coach “ Do Your Job “

Straffe uitspraak! Echter het is noodzakelijk dat iedere speler weet wat zijn rol is in de ploeg. Zodoende zal je als Coach met iedere speler spreken voor de eerste training en uitleggen wat je van hem of haar verwacht de details van hun “ job “ Dit is niet altijd klaar en duidelijk en proberen ze iemand anders zijn job te doen. Bijvoorbeeld , een speler waarvan Jij verwachte dat hij zou rebounden kan denken dat hij de point guard is. Dus communicatie tussen de Coaching staf en de spelers.

 

01/02/13

Er is een oud gezegde dat zegt, “ je speelt zoals je traint.” Met dit in gedachte laat ons eens kijken naar enkele training principes.

Vervolg

 • Trek de aandacht op details, streef naar perfectie en eis juiste uitvoering van de fundamentals.

 • Leg uit aan je ploeg wat de drills zullen verwezenlijken. Zeg hen waarom.

 • Gebruik je oudere ervaren spelers om de skills en de drills correct te demonstreren. Gedurende de trainingen steeds “ teachen “.

 • Veronderstel niet dat de spelers het kennen, je hoeft niets te veronderstellen.

 • Indien een drill zowel aanvallende als verdedigende concepten heft leg beide uit. Zorg ervoor dat de spelers geen slechte fundamentals aannemen   omdat je de aandacht trekt op een ander fundamental.

 • Trek de aandacht op de aanval de ene dag en op de verdediging de andere dag.

 • Gebruik het gehele veld voor je drills. Transitie is een zeer belangrijk deel van het spel.

 • Spaar niet het conditionele gedeel;te voor het einde van de training, verdeel het over de volle training. Indien ze weten dat de conditie drills op het einde van de training komen dan zullen ze zich sparen gedurende de training.

 • Wanneer je conditie doet gebruik de klok, en gebruik een bal.

 • Denk eraan “ zeggen is niet voldoende je moet het aanleren.”

 • Roep lof uit en fluister kritiek. Gebruik beide enthousiast lof en constructief kritiek.

 • Maak je training drills zoveel mogelijk “ game like “

 

25/01/13

Er is een oud gezegde dat zegt, “ je speelt zoals je traint.” Met dit in gedachte laat ons eens kijken naar enkele training principes.

Vervolg

 • Zorg ervoor dat “pass fakes” en “shot fakes” in de drills ingepast zijn.

 • 1 maal per week moet je aandacht besteden aan special situaties zoals inbounce en shots met min dan 3” te gaan. Gebruik steeds de shot klok.

 • Gebruik alle spelers, hou hen actief, laat ze niet stil staan of zoals ik op trainingen heb gezien dat nr. 11 en 12 de klok moeten doen!!!!!!

   Geef een naam aan je drills en zorg ervoor dat de spelers de namen kennen.

 • Basketball is een spel waar de situaties snel veranderen, eis dat de spelers snel van de ene drill naar de anderen gaan.

 • Betrek je ass. Coachen bij het opstellen van je trainings plan indien mogelijk.

 • Maak een copy voor iedere ass. Die helpt, eventueel een copy voor de ploeg en die zet je op de pin bord in de vestiaire.

 • Verkort je training  naar gelang het seizoen vordert.

 • Gebruik het total beeld system om aan te leren en dan break downs.

 • Toon je concept aan de ploeg. Het is niet belangrijk hoeveel Jij weet maar wat je kan overbrengen naar je spelers die belangrijk is.

 • Het veld is als een klas lokaal – zorg ervoor dat zed at respecteren, hou het proper.

 

18/01/13

Coachen, indien je Spelers of Speelsters heb die een camp zoeken voor deze zomer zijn ze welkom bij ons. We proberen iedereen te bereiken maar het moeilijks is de Peanuts (kleine bal laag bord) te bereiken indien Je ons kan helpen bedankt bij voorbaat en steeds welkom om ons eens te bezoeken. info via www.vankers.be of indien je folders wil vraag maar via lu.kers@skynet.be we sturen ze op. Bedankt bij voorbaat. Coach

 

18/01/13

You Can Not Be a Victim And Be A Good Leader.

Maak geen excuses en aanvaard ook geen. Neem de verantwoordelijkheid voor alle fouten en maakt ze goed. Kijk niet achterom naar het negatieve. Geloof erin, je kan de dingen omdraaien en succesvol zijn. Iedere keer je de anderen de schuld geeft en klaagt over je situatie, dan kies je om het slachtoffer te zijn. Door te kiezen om het slachtoffer te zijn breng je jezelf in on efficiënte en zwakke positie. Het word virtueel onmogelijk om de goede dingen naar je toe te komen wanneer je kiest om in die negatieve mentale sfeer te blijven.

Er is een oud gezegde dat zegt, “ je speelt zoals je traint.” Met dit in gedachte laat ons eens kijken naar enkele training principes.

 • Geef je ploeg niet te veel – hou het simpel. KISS methode.
 • Laat je spelers , voor zij die willen, op hun eigen stretchen. Wanneer je wil stretchen dan zou ik eerder aanraden om een cool down te doen na de training.
 • Start de training met een dynamische warm-up oefening.
 • Probeer steeds de training te beëindigen met een positieve noot. Stuur ze gelukkig naar huis.
 • Zoek verscheidenheid in je drills zodoende word het geen sleur. Zoek verschillende drills om dezelfde skills te ontwikkelen, probeer verschillende fundamentals te trainen  in dezelfde drill.
 • Maak de drills competitive.
 • Start en beëindigd de training op tijd.
 • Gebruik de klok.
 • Maak de drills niet te lang. Individuele drills zijn ideaal bij 5 tot 7 minuten en ploeg drills hoeven niet langer dan 10 tot 12 minuten te zijn.
 • Indien je nieuwe dingen wil aanleren doe het in het begin van de training als de spelers nog fris zijn.
 • Herhaal nieuwe concepten dagelijks tot je tevreden bent – als dat voor een Coach mogelijk is. Coach Jon Wooden zei dat de drie belangrijkste leer methodes waren, herhaling, herhaling en meer herhalen.
 • Wissel harde fysieke drills af met rust gevende drills.
 • Gebruik vrijworpen na harde fysieke drills.

 

11/01/13

 

Wanneer er een shot genomen word dan proberen we die opstelling te hebben waar we de aanvallende rebound beheersen en gereed zijn voor de verdedigende transitie.

Wanneer O1 of O2 een shot nemen dan volgen ze hun shot niet. O2 zal proberen de bal te vertragen en O1 zal de ring verdedigen.

De nummers zijn daar om uit te leggen en O1 is niet noodzakelijk de Point guard, O3,O4 en O5 zijn wel de beste aanvallende rebounders, O5 gaat niet noodzakelijk naar het midden van de bucket, ze gaan naar één van de drie spots die het dichts bij hen is.

Fase 1:

De aanvallers 3, 4, 5 vechten voor een goede inside positie voor de rebound. Indien de verdediging de rebound heeft dan sprinten ze terug tot binnen de 3 punt lijn en dan zoeken voor een match-up. Een regel is dat hij die de bal opneemt (verantwoordelijkheid van de O2) er bij blijft zelfs al is dat niet de man die je toegewezen was door de coach tot je eventueel kan switchen als er geen gevaar is.

  Fase 2:  “ Establish and maintain defensive spacing “

Wees steeds attent en gereed om te helpen. Zo ook bij het verdedigen van de Post. Strikte man tot man verdediging maar steeds in de gabs of seams om je ploegmaat te helpen. Dit is ook zo bij pres verdediging of zone. Alle vijf de spelers moeten steeds attent zijn en bewegen nooit relaxen.

 “ Establish “ gedeelte is de inspanning die we doen om steeds in help-side defense te zijn.

 “ Maintain “is de aanpassing die constant moet gebeuren om positie te behouden bij bal beweging en speler beweging. De drill die we gebruiken is de Shell dril. Wanneer de bal gepast word dan bewegen we gedurende  “ air time “ we verwachten dat de speler die de bal moet verdedigen op tijd daar is maar de andere spelers moeten ook hun positie aanpassen.

 Fase 3: “ Pressure the ball without giving up penetration and without fouling.”

Druk zetten op de dribbler vanaf 1 stap boven de 3 punt lijn of de passer wanneer hij de bal opneemt. We charten “deflections “ om te meten hoe we het doen in verdediging, nooit rechen naar de bal dit veroorzaakt domme fouten. We proberen zoveel druk te zetten zonder fouten en we stelen de pas. De verdediging is gebaseert op help maar dit wil niet zeggen dat we ons constant laten kloppen door de dribbel. We proberen de dribbler steeds voor ons te houden. Je moet de bal kunnen verdedigen minstens 1 meter in beide richtingen zo nder dat je hulp nodig hebt. In de verdediging is de techniek bij de close-out zeer belangrijk.

 Fase 4: “ Keep the ball out of the lane.”

Goede pressure defense en post Verdediging en de naden stoppen om het penetreren te vermijden word met 5 gedaan. We proberen om de bal buiten de paint te houden en geen penetrerende passen worden niet gedenied. Wanneer de bal in de post gaat dan word er gedubbeld en zodoende de post te verplichten om de bal terug naar buiten te passen. En dan sprinten naar een nieuwe verdedigende positie, close-out op de bal en penetratie verhinderen. Wanneer we verhinderen dat de bal in de lane komt maken we ook minder fouten. Goede verdediging is een teken van eergevoel, PRIDE.

 Fase 5: “ Contest every shot with mirror hand.”

“ Challenge – Contest – Rebound.” We hebben de regel NO MIDDLE zodoende wanneer men aan de linker zijde van het terrein bent zal je linker voet voor zijn en zodoende je linker hand op. Nooit een fout maken op een jump shot. Wat je kan doen op training is dat ieder shot die niet gecontesteerd word altijd twee punten is. Het is belangrijk dat je bij de charting op wedstrijden een assistent hebt die alle niet gecontesteerde shot noteert en dan op de volgende training de aandacht er op trekt.

 Fase 6:

Uit blokken, ga achter de bal, bij de rebound breng de bal onder de kin en bescherm de bal of duik op de vloer voor een vrije bal. Rebounden is niet een fase op zich het is een geheel met de aanval,extra shots, en de verdediging mogelijkheid voor de fast break. Het is het bewijs van hard werken. Rebounden is niet enkel voor zij die hoog springen maar wel voor zij die goed uiblokken, een rebound die je op de grond neemt of ene die je boven de ring neemt is dezelfde rebound. In Maes Pils had ik rewards voor zijn  die boven de 75% vrijworpen lukten en voor zijn die de meeste rebounds hadden, sinds invoeren van het 3 punt shot is de lange rebound voor de guards zeer belangrijk geworden.

 

04/01/13

Oefeningen voor het verticaal springen – Hoe hoger springen.

Meerdere keren krijg ik die vraag van spelers.

Doe geen spring oefeningen elke dag van de week. 4 keer per week is voldoende. Indien je het elke dag doet dan zullen ze afhaken na 1 a 2 weken. De idee is om dit vol te houden weken, maanden wel jaren aan een stuk.

WARMING UP:

Voor ze starten met de oefeningen moeten ze de spieren behoorlijk opwarmen. Eventueel stretchen en wat joggen. Indien ze een koord hebben gebruikt hem. Koord springen helpt hun conditie. Het lopen op trappen, op en neer, is een zeer goede oefening om op te warmen en zelfs als een volwaardige oefening. Doe niet te veel zo niet zal je geen kracht meer hebben in de benen.

Spring Oefeningen.

 Deep Knee Bends --- Sta rechtop. Buig de benen traag aan de knieën en hou je rug recht. Ga zo diep mogelijk (het mag geen pijn doen) en kom traag terug omhoog. Doe dit 15 keer en geleidelijk aan voer je dit op tot 20, 30 en meer.

 Deep Knee Bend Jumps --- Sta rechtop. Buig de benen zoals in de voorgaande oefening maar iets sneller, ongeveer tot zijn  zitvlak de grond raakt, dan explosief opspringen zo hoog hij kan. Zodra je land, direct de benen plooien en terug omhoog. Doe dit 15 keer en wanneer hij zich goed voelt opdrijven tot 20,30 en meer.

 Toe Raises --- Sta rechtop, kom hoog tot je op de toppen van de tenen sta. Houd de onderrug laag. Niet te snel op en neer komen, doe het traag echter niet te traag maar doe het constant; Herhaal 30 tot 50 herhalingen.

 Toe-Raise with Weights --- Doe de zelfde oefening met een gewicht in de handen. Gebruik kleine gewichten ( 2 tot 5kg.)

Stomach Crunches --- Voor velen zijn sit-up slecht voor de rug. Stomach crunches, waar je op de rug ligt, gebruik maakt van de buik spieren terwijl je de rug gestrekt houd en op de grond, je komt omhoog genoeg om je schouders van de vloer te heffen zijn veel beter. Doe dit iedere dag, misschien 10’ ’s morgens en 10’ ’s avonds.

 Jumping Rope--- Koord springen zal je zeker helpen bij het ontwikkelen van de spring kracht. Maak er een gewoonte van.

Dit zij eenvoudige oefeningen waar je in wezen geen zaal voor nodig hebben, de spelers kunnen het doen op vele plaatsen. Jij als Coach moet ze de oefeningen leren en ze motiveren om ze te doen.

 

28/12/12

Motivatie:

Het is niet enkel je spelers kennen, je moet ze ook mentaal begeleiden…in een basketbal programma is de mentale sterkte en de mentale uithouding van zeer groot belang. Basketbal is volgens velen 25% fysiek, 75% mentaal. Dit zij de twee aspecten die jonge spelers nodig hebben. Help hen.

Je eigen Filosofie:

1) De ploeg komt altijd voor het individu. Als Coach moet je de spelers leren dat de naam achterop de shirt niet belangrijk is, de naam vooraan is belangrijk. TEAM FIRST.

2) Ze moeten goeie mensen zijn op en naast het terrein.

3) Ze moeten leren om prioriteiten te hebben, wat willen ze bereiken is nr. 1 en verder…..

4) Respect en aanvaarden van iedere speler, iedere speler is anders en ze hebben allen hun eigen personaliteit en ze moeten elkaar respecteren. Als er fricties zijn dan moeten we ze samen oplossen.

5) Training is het leukste van alle aspecten, probeer het hardst trainende Team van de competitie te zijn.

6) Wat voor niets komt is niet waard om te hebben. Men moet de prijs betalen om resultaten te hebben en hoe hoger de lat ligt hoe harder er moet gewerkt worden.

7) Het laatste zou ik zeggen is “ Ruikt de Rozen “

 

Coachen,

Voor allen die op de side komen.

Een Zalig Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar 2013.

 

21/12/12

Coach – heb je je ooit de volgende  vraag gesteld....Hola … ik weet net zoveel als die en die....Ik ben even zo getalenteerd als hem of haar...Maar hoe komt het dat zij meer succes hebben?...Hoe komt het dat zij verder gekomen zijn met hun skills dan ik?

Hier is de waarheid.

De meest succesvolle persoon is niet altijd degene die het meest weet of het meest talent heeft.

De meest succesvolle persoon is degene die weet hoe het te gebruiken, die het waar maakt.

De Coach die zijn spelers kan motiveren om optimaal te presteren in de wedstrijden waar het er om te doen is, de finale wedstrijden in het kampioenschap.

De Coach “Teacher” die de aandacht van zijn spelers krijgt en de passie kan creëren om te leren hoe het moet.

De Coach moet weten hoe hij zichzelf moet coachen om de beste resultaten te behalen.

 

14/12/12

Je eigen ontwikkelen als Coach:

Je moet constant blijven films bekijken om je eigen spel te verbeteren en ook kritisch te zijn op hetgeen je met je ploeg hebt doet. Spreek met andere Coach uit ieder divisie, jeugd Coachen of Coachen uit eerste divisie. Als je op clinics met andere Coachen spreekt en “ brainstorm “ je je eigen kan verbeteren. Je moet ook je spelers aanmoedigen m hun eigen te verbeteren en je moet ze daarbij helpen door individuele trainingen gedurende de zomer.

Motivatie:

Ik denk dat je iedere speler anders moet benaderen want tenslotte zijn ze allen verschillend. Het kan niet dat het voor allen hetzelfde werkt. Leer je spelers kennen en zoek hun “ hot buttons. “ Door te probeen en te missen zal je zien wat werkt en wat niet werkt. Belangrijkste, verwar niet roepen met discipline.

Motivatie:

De meeste Coachen doen het als “ its my way or the high way “ je maar degene die succes hebben zijn toch die die voor hun spelers zorgen zelfs meer dan voor zichzelf. Het moet stroken met je personaliteit. Wees jezelf, steeds.

 

BASKET RETRO
Een éénmalige vertoning van een film over onze basketgeschiedenis tussen 1950 en 1980.
30 jaar nostalgie met uniek beeldmateriaal.Met commentaar van LOUIS DE PELSMAEKER ,  WILLY STEVENIERS , LUCIEN VAN KERSSCHAEVER , RENE MOL ,PAT DELVINQUIRE en GUIDO BLOMME
1950 - Semailles, Royal4,  Hellas het kampioenen team 1955 (met Piet Vanheule) Antwerpse, Nationale ploeg (EK '59 in Istanboel), Riga met Kroumich 2m20, de eerste Europabeker winnaar in 1958,en ook dat jaar op het tornooi van VG Oostende op het EK van 1957 in Sofia 63 p van Eddy Terrace tegen Albanie
1960 - Antwerpse ( René Aerts en Jef Eygel) ,VG Oostende ( met René Mol en Lucien Vankerschaever Pol Weenen en Fons Maes ), John Loridon met Allemania Aachen, Racing Mechelen Europese triomfen met keizer Willy Steveniers, Nationale ploeg met René Mol , overzicht toenmalige buitenlanders Clarck, Northway, Kosanke,  enz....
1970 - Athlon Ieper( Northway en Kunze) , Racing Ford (Et. Geerts Willy Vandamme , Jan Van Hoeyweghen ) , Okapi Aalst ( Van Keer ,Shorreel , Beechum en ... Van denbroek), Sunair Oostende (Coach Adams ,Heath en Samaey) , Eural Antwerpen ( Corky Bell ) , Bus Lier(John Lecher, Van Herzele De Belder) Standard Luik , Avanti Brugge ,Racing Bell (Cruz,Hillen , Lee Clark) en Racing Maes ( coach Marchant , Bill Drozdiak , De Permentier, Jos Peeters ) bereikte de  finale -Korac- Europabeker 1973...De Belgium Lyons een Europees profteam met Willy Steveniers en nog veel meer....
Deze éénmalige vertoning vindt plaats op vrijdag 21 december 2012 om 20h00
In de cinema Rialto Langestraat 39,  Oostende
deelname in de kosten 10 euro pp


 

 

07/12/12

Shooting Discussie:

Spijtig genoeg, “ Street Ball “ heeft vele slechte invloeden, veel one-on-one dribbelen, shake and bake bewegingen, run-n-dunk, run-n-gun  en zo dergelijke. De Olympische spelen van 1992 in Barcelona bracht het beste Basketbal dat men kan zien. Niet enkel van het “ Dream Team “ maar ook van alle andere ploegen. Perfect schieten heeft zijn waarde en glorie verloren. Het is niet cool om met Jerry West vergeleken te worden. Vroeger was correct shotten een prioriteit en Nr. 1. Vandaag dribbelen de spelers teveel en proberen met hun “ shake-n-bake “ te impressioneren en te penetreren tot onder de ring en dan nog 50% te missen. Niettegenstaande training en veel individueel werken belangrijk is, veel jonge spelers doen dit maar met de focus op andere dingen en vergeten het oude pure werk om de kunst van het schieten te leren. De kunst van het shotten is de basis formule voor de kunst van Basketbal en dit word vergeten. Coach Antonio Matek

Voor Dave Hopla, die ik ooit uitnodigde in Oostende voor een shooting clinic de Jeugd, was er George Lehman Beef shooting – “ balance, eyes on target, elbow keeps the ball straight, follow through.” Wat ik ook leerde van coaches en instructeurs, wanneer het er op aan kwam om een speler het shotten aan te leren probeerde ik het simpel en compact te houden en niet gecompliceerd. “ One or two things “ ik zei hen , focus op 1 of 2 dingen. Nadien is het aan de speler – REPS – herhalen en herhalen. Coach Patrick J. Knapp, Jr.

 

30/11/12

Shooting Discussie:

Essentieel bij het idee, evenwicht, voeten en schouders parrallel die het traject van de bal kan veranderen en gemiste shots als gevolg hebben…. Ik zou een opmerking maken over het idee dat er geen verschil mag zijn in de boog van de bal bij een set shot of een jump shot…indien het springen het mechanisme verandert dan wat men doet bij een set shot…1 graad in het traject kan het verschil maken. Coach Edward McCants

Waar we de mist in gaan is in de method van aanleren… Kunnen we doen wat we zeggen, tonen wat we doen, doen wat doen en veel meer tot het voorbij is. Dit is wat ik denk. Het zoeken naar perfectie bij het schieten is een leven lang zoeken. Om een sterke schutter te zijn moet je één van die zotten zijn. Ex Speler en Coach Ed Palubinskas.

 

23/11/12

Shooting Discussie:

Coachen.. geen suggesties hoe we het aanleren van correct shotten moeten aanleren!!!! AUB geen schrik om je idee te uiten.

 We moeten de correcte fundamentals geven aan de spelers zodoende kunnen ze individueel oefenen. Inderdaad goed voetenwerk, het is zoals het bouwen van een huis, eerst een goede sterke grondvesting.   Coach Bob Drake

 Het nemen van 3’s heeft een zeer zwak %. Ik zou met mijn jonge spelers dit shot tot een minimum herleiden zo niet af schaffen in mijn ploeg. Ik wil het shot % zo hoog mogelijk. Wanneer we shots van binnen de drie punt lijn en lay-ins maken dan hoeven we geen 3 punt shots, bijgevolg dit zijn de shots die we oefenen.

 Een studie in de NBA heeft het volgende aan getoond. De beste 3 punt schutters in de NBA hebben een gemiddelde van laag 40%. De beste ploeg gemiddelde van de 2 punten ligt boven de 50%. Een ploeg neemt 10 lange afstand shots. De ploeg maakt 4.2% van die shots en scoren 12.6 punten. Nu, de zelfde ploeg verandert deze lange shots naar 2 punt shots en de ploeg maakt 5.7% van die shot en scoren daarmee 11.4 punten. Een verschil van 1.2 punten en we spreken hier van prof spelers. Denk je dat die trainingen van de drie punt shots het waard zijn voor 1.2 punten. Zou het niet beter zijn om meer aandacht te besteden aan shots binnen de 3 punt lijn. Bij de jeugd hebben we de drie punt shot niet nodig dit komt voor later. Met diepe 2 punters kan men ook een zone aanvallen en de verdediging spreiden. Vergeet de drie en concentreer aan de vorm van het shot. Neem de 3 punter als je sterker bent.       Posted by Dave Jones

 

19/11/12

Shooting Discussie:

Coachen graag Jullie idee over het aanleren van “ Shooting “ via mijn email lu.kers@skynet.be zo kunnen we van elkaar leren. Ik zal Jullie idee op de side brengen zo kunnen verder communiceren. Geen schrik, als we onze ideën delen kunnen we het best bijleren.

 Het is belangrijk dat je iedere speler bekijkt en zijn techniek verbetert zodoende dat ze nadien hun eigen kunnen corrigeren. Nadien is het belangrijk om de shooting drills te doen op wedstrijd ritme. Coach Christine Miller.

 Een van de grootste problemen is het gemist van “ teaching “ gedurende de wedstrijden. Op jeugd niveau denken de Coachen dat hoe meer wedstrijden hoe beter ze zullen worden. Het probleem is dat ze constant de slechte gewoontes blijven uitvoeren, wat het voor de Coach nog moeilijker maakt. Een suggestie is om in een jeugd programma de meeste tijd te spenderen aan “ teaching “ de skills en fundamentals van “ ball handling “ footwork en shooting en slechts ¼ aan wedstrijd situaties. Veel aandacht aan de spelers die goede en constante schutters willen worden. Footwork is een zeer belangrijke factor die vergeten word. Coach Kelly Kennedy

 

09/11/12

 Verdedigende transitie drill:

Een andere goede drill is waar we 5 tegen 5 spelen ze vormen een cirkel rond de vrijworp cirkel en alterneren hun positie rood, blauw, rood enz. De ploegen bewegen in de richting van de klok dan plots geeft de Coach de bal aan een ploeg die direct moet reageren en in aanval gaan. Uiteraard moet de andere ploeg ook snel reageren en in verdediging gaan.

  Coaching:

Wat is er verkeert bij het maken van foute beslissingen of het vragen van de mening van de spelers? Verwachten de spelers dat de Coach alles weet? Toen ik Maes Pils Mechelen Coach was vroeg ik geregeld de mening van de spelers want die voelen het best aan op het veld. Ik vind dat het vragen van opinie en het aanvaarden van fouten is een kracht geen zwakte. Meer het haalt de relatie met je spelers aan. Dat is de kunst van Leiderschap bij Coaching. De juiste vragen stellen en de spelers betrekken in plaats van hen vanuit de hoogte te behandelen, eerder leren uit je fouten dan proberen te bewijzen dat je gelijk had.

 

03/11/12

Verdedigende transitie op elk niveau:

1. Wie sprint terug en wie stopt de bal – neem die beslissing en breng dit over naar de ploeg. Bijv. de Point guard is altijd de eerste terug tenzij hij vast zit onder de ring en dan is de 2 terug – ze moeten goed samen werken. 2. De 2 speler stopt de bal en neemt de man met de bal op zo vroeg mogelijk om de tegenstrever te vertragen of om de bal naar de zijlijn te duwen. 3. Zodoende bepaal je ook wie naar de aanvallende rebound gaat 3, 4 en 5 gaan naar het bord. Soms kan je beslissen om maar 2 spelers naar de aanvallende rebound te sturen. 4. We maakten er een punt van om de bal te “ funnelen “ naar de zijlijn om zo onze basket te beschermen. 5. De vraag “ waar is mijn man “ kan niet !! Stop of vertraag de bal, bescherm de ring, en neem een man, nadien kan je eventueel nog switchen indien nodig.

Verdedigende transitie drill:

4 tegen 4 scramble. We spelen 4 tegen 4 full court. De Coach heeft de fluit, wanneer je fluit of roept scramble, moet de speler met de bal de bal op de grond leggen en de aanvallers worden verdedigers, de man die de bal verdedigde kan de bal niet opnemen wel degene die er dichts bij was wel. Laat niet zien wanneer je zal fluiten. Dit is een zeer goede drill om over te schakelen van aanval naar verdediging.

 

28/10/12

Sorry had problemen met de PC vandaar het laat zijn.

 Smart Coaching:

Ik was op de wedstrijd Aalst versus Antwerpen. Op het einde van de wedstrijd kwam Coach Brad Dean in moeilijkheden met zijn Guard Derek Raivio, zoon van, want die had 4 fouten en was zeer belangrijk voor de ploeg op het einde van de wedstrijd want hij is een zeer goede ball handler en een zeer goed vrijworp nemer. Wat deed Coach Dean hij speelde met Derek in aanval en verving hem zodra hij kon om Arne Steinbach te laten spelen in verdediging.

 Inwerpen:

Coachen denk er aan: bij een inworp op de zijlijn mag men max. 1 stap links of rechts doen geen twee want dan is er een overtreding en de bal voor de tegenstander, Je zal misschien zeggen dat weten we wel maar vorig week-end bij een wedstrijd van de BDL werd er drie maal deze overtreding gedaan door de zelfde ploeg. Op de baseline na score mag men wel bewegen.

 

19/10/12

 Enkele sleutels in de progressie van de drills.

1 tegen 1… verhinder de aanvaller naar de ring en geef hem geen open laan naar de ring.

1 tegen 2…probeer de aanvaller met de bal vroeg de bal opnemen, sprint nooit naar een speler buiten lane, fake naar de speler met de bal en forceer hem naar een slechte beslissing.

2 tegen 3…verdedigende speler roept bal en de eerste pas zodra de bal over de middenlijn… bescherm steeds de basket… controleer de rebounding triangel en forceer de aanval voor een shot buiten de lane. De bedoeling is dat de aanvallers meer dan 4 passen moeten doen.

3 tegen 4…communiceer betreffende de bal, de pas mogelijkheden, en de help side…spelers moeten steeds praten tot er hulp komt.

4 tegen 5 naar 5 tegen 5…spelers moeten leren tot “ matchup.“ Bedoeling je beschermt de basket, stop de bal, dan moeten de andere spelers zone tegen de gevaarlijke spots tot de hulp komt…nadat alle spelers een aanvaller hebben gevonden kan men communiceren om te switchen indien nodig.

 

12/10/12

 Organiseren van je trainingen.

Het is belangrijk het op papier te zetten. Het is ook aan te raden om je drills niet te lang te maken, 2’, 3’ tot 5’ langer hoef het niet. Als de spelers weten dat de drills niet langer duren dan zullen ze meer intensiteit geven. Indien je vind dat je aan de shooting 20’ moet besteden dan  kan je dit splitsen in 4 drills van 5’ of zelfs 5 drills van 4’ en dit kan je met alle fundamentals dat je wil aan leren.

 Verdedigende Transitie.

Waar leg je de nadruk op? Wat is Jou filosofie bij verdedigende transitie? Kennen de spelers het?Hoeveel train je verdedigende transitie? Hoe train je verdedigende transitie? Dit zijn de vragen die je jezelf moet stellen.

Ik trainde verdedigende transitie iedere dag. In tegenstelling met vele neen zeggers is verdedigende transitie zone verdediging. De basis principes van een basis zone verdediging en de basis van verdedigende transitie verschillen niet veel.

Ik leer mijn spelers dat ze (bijna) altijd hun rug naar de baseline moeten hebben        ( verdedigen langs de zijlijn of in de post en sommige specifieke situaties zijn uit zonderingen, maar in het algemeen moeten ze hun rug naar de baseline hebben.) Men moet een onderscheid maken tussen je verdedigende transitie positie en ½ court positie.

Men moet dit opbouwen met drills, 1 tegen 1, tot 2 tegen 3 en 3 tegen 4 om tot 5 tegen 5 te komen. De filosofie verandert niet we geven geen gemakkelijke lay-ins en proberen moeilijke shot met laag % te creëren en geen tweede kansen geven dus zeer goed verdedigend rebounden. Dat vertaald zich in: eerst en vooral de basket beschermen want daar liggen de hoge % shots, wanneer de spelers dit begrijpen dan is er geen reden om tussen de bal en hun man te zijn. word vervolgd.

 

05/10/12

 Rebounden.

Basketbal heeft veel componenten die te veel gebruikt worden. Ze schaden de wedstrijd en de Ploeg. Spelers kunnen teveel dribbelen, spelers kunnen teveel schieten en spelers kunnen teveel passen. Spelers kunnen nooit teveel rebounden. Rebounden kan veel vergissingen verhelpen.

 Simpele regels voor het spelen van Basketbal:

1) Altijd bewegen.

2) Gooi altijd de bal naar de eigen ploeg.

3) Neem altijd gemakkelijke shots.

4) Geef nooit een gemakkelijk shot aan de tegenstrever.

 

29/09/12

Sorry een dag te laat.

 Druk op de Bal.

Voor zij die de wedstrijd gezien hebben van België vs. Finland. Het eerste kwart spelen de Belgen zeer braaf te ver van de aanvaller met resultaat de Finnen wandelen over hen, scoorbord: een verschil van +10 punten. Coach reageert en de spelers volgen en zetten veel druk op de bal, aan de helft staan we 3 punten voor en dit trekken we door met een schitterende wedstrijd en een overwinning als gevolg. Besluit van dit verhaal, we moeten de spelers van jongs af aanleren om steeds druk te zetten op de bal, goed hun benen gebruiken en niet reachen en domme fouten te maken bijv. aan de middenlijn waar er geen enkel gevaar is. Dit zal ook een invloed hebben op de aanvallende fundamentals, de aanvallers zullen beter leren passen en dribbelen en spacing te creëren.

 Jeugd.

Zaterdag ll. Zag ik enkele jeugd wedstrijden en mijn eerste bemerkingen zijn de volgende. Pitzemburg vs. Boom miniemen. Goed, verschillende spelers met een goede shot techniek en goede drive echter teveel dribbelen en niet genoeg                “ spacing.” Ik zag ook een wedstrijd van Peanuts en daar dezelfde opmerkingen teveel dribbelen weinig passen en geen beweging en ze staan allemaal rond die bal ook hier is het belangrijk om hen het belang van de ruimte aan te leren.

 

21/09/12

Jeugd.

Zaterdag 15/9/12 miniemen van Racing Brugge tegen Aalter, behoorlijke wedstrijd. Echter, Coachen ik zal het nog eens herhalen, zelfs als je een sideline break aanleert maak hen bewust dat die zijlijn een extra verdediger is, leer hen minsten 1 meter van de zijlijn te blijven en liever meer dan kunnen ze met hun dribbel beide kanten uit, als ze te dicht bij de zijlijn zijn dan hebben ze maar 1 kant en als er dan gedubbeld word en ze pivoteren dan zullen ze op de lijn of zelfs over de lijn stappen resultaat T.O. en dat wil een Coach niet.

Jeugd.

We moeten ze leren het spel te lezen. We moeten ze het belang van “ spacing “ aanleren, ruimte, ze spelen allemaal zo dicht bijeen ze hebben precies de gedachte dat ze dicht bij de bal moeten zijn om hem te krijgen ze realiseren zich niet dat het zeer gemakkelijk is voor de verdediging want in de meeste gevallen kan 1 verdediger twee aanvallers verdedigen.

 

14/09/12

Coaching is simpel. Laat de anderen de “ Tricky Plays “ hebben. Jij werkt aan de spelers. Het zijn de spelers die de wedstrijden winnen. Vorm hen correct.

Maak geen te grote groepen maximum 10 spelers liever 8 dan heeft ieder meer minuten om te spelen en het is slechts door veel te spelen dat ze beter worden. Een oplossing is de Junioren en de cadetten samen te trainen 2 maal 8 en hetzelfde voor de miniemen en de pupillen. Dit heeft ook voordelen voor de bezetting van de zalen en kunnen ze door het samen voegen 4 maal per week trainen 2 maal op de uren van de cadetten en 2 maal op de uren van de junioren.

 

07/09/12

 Coachen maakt het niet te moeilijk en te ingewikkeld, zoek niet voor de mirakel plays “ Just Keep It Stupid Simple – KISS “ werk aan de fundamentals van je spelers, gebruik ¾ van je training aan het ontwikkelen van hun Passing, Dribbling en zeker Shooting. Het gevolg zal zijn dat je zeer veel wedstrijden zal winnen.

Wanneer je Talent ziet, dan moet je het herkennen en ontwikkelen en koesteren en zeer veel speel minuten geven.

Wanneer je op training fouten ziet dan moet je steeds stoppen en direct verbeteren.

 

31/08/12

Motiveren: vervolg. Echter…Als Coachen falen we meestal. Wanneer je naar een veld gaat dan hoor je de Coachen die met woorden en gebaren de fouten van de spelers kritiseren. Zelden zal je een Coach de goede acties luider horen aanmoedigen dan de slechte.

Er zijn drie manieren om een speler te belonen voor een goede actie.

1) Tastbare rewards. 2) Communicatie rewards. 3) Activiteit rewards. (een wedstrijd spelen in plaats van drills.)

Het is goed om alle drie de typen van rewards te gebruiken in je motivatie strategie. Sommige spelers houden van een medaille anderen hebben daar geen nood aan, sommigen willen hun naam in de krant sommige niet, maar je ziet dat de drie types van rewards je Coaching zullen helpen. Het is veel leuker een speler te prijzen die iets goed doet dan iets slecht.

 

24/08/12

Motiveren:

Ik zeg mijn spelers steeds dat er twee manieren zij om goed te worden in Basketbal. Ze kunnen oefenen of  ze kunnen hopen ’s morgens met een magische droom, wakker worden als een nieuw gevonden talent. Terwijl vele Coachen akkoord zijn met de gedachte dat de enige manier om * GOED* te worden trainen is, zijn er slechts enkelen die dit toepassen in hun Coaching. Het is onmiskenbaar dat de beste Coachen ook “ Masters of Motivation “ zijn.

Er is veel research gedaan naar wat een “ Good Motivator “ inhoud. Niet enkel charisma en persoonlijkheid. Het gaat om de juiste woorden en acties van succesvolle Coachen die door iedereen geleerd kan worden. Ik geloof in het positief benaderen “ Prijs je speler als hij iets goed doet.” Door het openlijk herkennen van goede acties creëer je een ploeg mentaliteit voor de andere spelers die ook een positieve actie willen doen.

 

17/08/12

Hallo Coachen, we zijn weer gestart. Hopelijk een goede vakantie gehad. Hopelijk heb je aan een en ander kunnen werken om je Coaching kennis te verrijken. Ik wens Jullie allen een goed seizoen veel goed Basketbal spelen dan komt het winnen er zo bij. Liefst geen gekwetsen.

Suggesties om je trainingen te leiden:

1. Denk eraan dat Coachen en “ Teachen “ synoniem zijn.

2. Volg je trainingsplan met een klein beetje flexibiliteit. Gebruik de klok om je aan de tijd te houden.

3.Spelers moeten hun eigen kleine opwarming en Stretching drills doen zodra ze op het veld komen.

4. Begin je training met opwarmingsoefeningen.

5. Behoorlijk wat shot oefeningen in de training.

6. In de zaal zo weinig mogelijk mensen om geen distractie bij de speler te brengen.

7. Laat de training niet uitlopen. Met een goede planning zal je alles gezien hebben dat je voorzien had. Indien je over de tijd gaat zal de aandacht weg dwalen en zullen ze niets meer leren.

8. Plan je drills in functie van het aantal aanwezige spelers.

9. Maak het duidelijk waarom je bepaalde drills doet.

10. Gebruik competitieve drills waar mogelijk.

11. Steek meer dan één fundamental in een drill, bij shooting kan men ook de aandacht trekken op het passen en ontvangen van de bal.

12. Gebruik iedere dag andere drills, wanneer je steeds met de zelfde drill begint dan zal dit de spelers niet scherp houden.

13. Gebruik je Assistent coachen, ze zijn er niet voor de ballen en de handdoeken.

14. Zorg ervoor dat de spelers allemaal dezelfde T shirt en reversables hebben.

Regels voor de Training sessie

Specifieke regels moeten er zijn voor de spelers en voor de Coachen

Regels voor de Spelers:

1. Wees op tijd

2. Sprint van de ene drill naar de andere, niet wandelen

3. Stop alle activiteiten wanneer de Coach het begin van de training aankondigt

4. Wees enthousiast

5. Geen “ Horseplay “ of rumoerig gedoe

Regels voor de Coachen:

1. Wees vroeg en gaat laat, zodoende kan je individueel met de spelers werken.

2. Kleed je met de ploeg kledij (allen dezelfde) kom niet naar training in je dag dagelijkse kledij.

3. Wees enthousiast.

4. Creëer een krachtige stem zodoende kunnen alle spelers je horen indien je een speler corrigeert.

5. Gebruik simpele woorden creëer verbals die alle spelers en coachen moeten kennen.

6. Wees een POSITIEVE Coach.

 

 

 

01/06/12

 Coachen denk eraan,

"Mr. Winter will come and ask U what U did all summer."

We zij er terug begin Augustus.

 

25/05/12

 Niet nadenken – reageren.

Men moet de spelers leren reageren – niet nadenken.

Vb. Wanneer een speler een bal ontvangt moet hij niet nadenken wat hij moet doen. De enig reactie die hij moet hebben is naar de ring (basket) kijken. Wanneer er geen shot is en geen ploegmaat open dan kan er nagedacht worden maar niet in het begin.

 Rebounding: Bij een shot van de tegenstrever moet de directe reactie zijn – vind je man – Block off en ga achter de bal.

Maak een lijst wat je verwacht van je spelers.

Vb. Training: 1 fluit signaal – stop. 2 fluit signalen – kom bij elkaar. Wijzen naar de een lijn – ze sprinten tot achter de lijn. Scrimmage games, een shot van de tegenstrever – handen op alle 5 en de Block out dans begint.

 Uitvoering of Conditie.

Sommige Coachen zeggen bij de start van het seizoen. “ We hebben misschien niet het meeste talent, maar je kan er op rekenen dat we de ploeg zullen zijn met de beste conditie.”

Vince Lombardi zei ooit: “ Fatigue makes cowards of us all.” Dit is zeker niet slecht.

Maar waarom niet “ Dit seizoen eis ik niet om de meest conditionele ploeg te zijn .” We zijn een basketbal ploeg en geen cross country ploeg. Ik ben niet geïnteresseerd hoe snel je kan lopen maar wel hoe goed je kan uitvoeren. Ik wil niet dat ze afzien om te bewijzen dat ik een goede Coach ben. We zoeken perfectie in de uitvoering. Op het einde van een training hoeven ze ook geen suïcides of lijnen te lopen want wanneer ze dit weten zullen ze gedurende de training niet alles geven, ze zullen zich sparen voor het einde.

 

Sorry dat ik er vorige week niet was. Ik was in Istambul voor de Final 4.

18/05/12

 Ploeg Sport.

Coachen is een voorbeeld van zelf expressie. Succes volle Coachen zijn zoals kunstenaars, hebben een eigen karakteristieke stijl. Geen enkele Coach die geen benul heeft van wat hij wil bereiken met zijn ploeg kan die ploeg naar succes leiden. Een Coach zijn filosofie zal hem leiden in het kiezen van de stijl die hij wil spelen met zijn ploeg, de verwachtingen die hij heeft voor zijn spelers, en de manier die hij zal gebruiken bij het aanleren van het spel. Een Coach zijn persoonlijkheid zal zich reflecteren in het karakter van zijn ploeg en in zijn filosofie van het spel.

Time Out.

Het is zeer belangrijk om een T.O. over te houden op het einde van de wedstrijd. In close games – ½ punten verschil – met +/- 9” te spelen en je hebt bal bezit na vrij worpen tegenstrever en je neemt T.O. dan mag je de bal inwerpen in het aanvallende vak en bijgevolg kan je gemakkelijker een schot creëren.

 

04/05/12

Meer specifiek – hoe je verbale instructies en lichaam taal gebruiken om je spelers hun vertrouwen op te krikken en hun skills te verbeteren

3) Lichaam taal.

Bij onderzoek kwamen  ze tot de conclusie dat bij communicatie woorden slechts een klein, 7% uitmaken.

In feite, 55% van de communicatie is visueel (lichaam taal en oog contact) en 38% is vocaal ( snelheid, volume en toon van de stem.)

Wanneer je spreekt tegen  spelers, of collega coachen of ouders van de spelers dan wil je kalm overkomen, vertrouwen uit stralen en zeker van je zelf zijn.

Het begint met de ogen. Niet kijken naar de mensen die je aanspreekt kan leiden tot de gedachte dat je niet volledig eerlijk bent.

Je houding is ook belangrijk. Er slap bijlopen of achteruit leunend kan de indruk geven dat je niet gemotiveerd bent of geïnteresseerd. Hou je hoofd hoog en je rug recht. Wanneer je neer zit, leun voorover en hou je schouders parallel met je toehoorders.

Nog belangrijker, laat niets tussen  jou en je toehoorders komen. Je armen kruisen, achter de bank staan, een stoel of een tafel zegt spelers dat verdedigend bent.

Om een positieve impact te hebben op je spelers en de doelen van de ploeg te bereiken , is het belangrijk om een meester te worden in communicatie.
Wanneer je specifieke skills wil aanleren is het belangrijk dat je visuele, verbale en tactische voorbeelden gebruikt.

 

27/04/12

Meer specifiek – hoe je verbale instructies en lichaam taal gebruiken om je spelers hun vertrouwen op te krikken en hun skills te verbeteren

2) Vergeet niet om te luisteren. We willen allen gehoord worden… en soms vraagt het een inspanning om te luisteren naar wat een ander te zeggen heeft. Denk eraan we zijn geboren met twee oren en enkel één mond met een reden.

Leren goed luisteren, schenk aandacht wanneer je spelers tegen je spreken. Geef hen tekentjes, zoals je hoofd knikken, om te tonen dat je luistert en interesse heb in wat ze zeggen. Herhaal hun woorden van  tijd tot tijd om te beduiden dat je hoort wat ze zeggen en dat je verstaat wat ze willen.

Meest belangrijk hou oog contact. Verbreken van oog contact zal het contact met je speler verbreken.

 

21/04/12

Meer specifiek – hoe je verbale instructies en lichaam taal gebruiken om je spelers hun vertrouwen op te krikken en hun skills te verbeteren.

1) Specificeer wat je verlangt en omschrijf je kritiek. Communicatie van de Coach moet klaar en duidelijk zijn, positief en realistisch. Dat wil zeggen dat je zegt wat je bedoelt en geef de atleet specifieke instructies over wat je van hem verlangt – zonder negatief te zijn. Wanneer je negatieve kritiek of slecht nieuws moet overbrengen geef hem toch steeds een positieve noot over het werk die hij doet. Stop nooit je gesprek met een negatieve noot, dit zal zijn vooruitgang niet aanmoedigen en ook niet zijn motivatie voor de sport. In plaats van te zeggen “ Tony, je had die bal moeten vangen!”  Probeer  “ Goed geprobeerd Tony! Volgende keer hou je ogen op de bal en je handen goed open. Je spelers zullen veel gemakkelijker je feedback ontvangen en meer hun best doen.

 

13/04/12

“ It’s better to have a good player with the ball late in the game situations than to have play’s.” Coach Rick Pitino Louisville.

“ As I’ve said before, I have the greatest job in Basketball at any level. Why would I be interested in another job.” Coach Calipari U.K.

 

06/04/12

Conditioning.

Coaches, toen ik vorige zondag keek naar de hockey vrouwen die zich kwalificeerden voor de O.S. 2012 luisterde ik naar de Coach en ik hoorde precies mijn eigen woorden jaren terug. Hij zei “ het eerste dat ik deed toen ik de ploeg overnam was zorgen dat alle speelsters conditioneel 100% in orde waren.” En terecht dit is het eerste gebod. Toen ik in Maes Pils Mechelen en nadien in Nederland met het Nat. Team en uiteraard met onze jonge groep in Oostende de eerste samenkomst had dan zei ik, op één aspect zullen ze ons nooit kloppen en dit is conditioneel. En dit is wat Jullie ook moeten doen. Lace 'em up and get started.

 

30/03/12

Het tussen seizoen.

We komen langzaam aan het einde van de competitie met nog wat Play offs en dan zit het er weer op. Nu begint een zeer belangrijke periode in functie van het volgende seizoen en dit word teveel aan de speler over gelaten. Het is de rol van de Coach om hier een program samen te stellen die iedere speler zou moeten volgen en die regelmatig kan gecontroleerd worden. Ze moeten werken aan de volgende items:

1. Het verbeteren van de spring kracht. Met de juiste oefeningen kan iedere speler zijn verticale reikhoogte en zijn stilstaand springen met 5 tot 10 cm. verbeteren. Gezien de rebound zo belangrijk is kan het geen probleem zijn om dit te doen verstaan.

2. Het ontwikkelen van hun uithouding. Of je nu snel of traag wil spelen is uithouding een belangrijk aspect. Veel overwinningen worden afgedwongen door een betere conditie.

3. Versterken van de spier massa. Een speler word niet in het kracht honk gemaakt maar wat spierkracht zal zeker helpen.

4. Verbeteren van hun voetenwerk. Wendbaarheid en coördinatie is essentieel voor iedere speler. Zonder goede voeten worden het nooit goede spelers.

5. Het ontwikkelen van de split vision. Het zijn oefeningen die wij, oudere spelers, veel gedaan hebben en die nu verwaarloost worden en die O zo belangrijk zijn, een guard die ogen op zijn rug heeft !!!!!!

 

23/03/12

“ Freeze scrimmage “

Kinderen willen spelen en Coachen willen drills, optie: wanneer de Coach fluit blijft iedereen staan waar hij stond, dit geeft de gelegenheid aan de Coach om opmerkingen te maken. Leg uit wie uit positie was, wie open was en die ze niet gezien hebben, en, als ze iets goed hebben gedaan zeg het.

“ Bull Rush “

Verdeel de groep in twee ploegen en stelt ze op in iedere hoek op de baseline. 1 speler van iedere ploeg staat gereed, de bal ligt op de middenlijn bij het fluit signaal sprinten en duiken ze voor de bal, hij die de bal heeft probeert te scoren aan de kant waar ze vertrokken zijn, scoren geeft 1 punt aan de ploeg, indien de bal gestolen word dan wisselen ze aanval en verdediging. Het is goed om de shot klok te gebruiken of een chrono, geef hen 18” om te scoren.

 

16/03/12

“ Defensive Challenge.”

Iedere speler speelt verdediging tegen de anderen. Verdediger rolt de bal van de baseline naar de aanvaller aan de vrijworp lijn. Coach telt van 5 af zodra de aanvaller de bal opneemt. Indien de verdediger de aanvaller stopt bij het scoren of schieten krijgt hij 1 punt. Indien de aanvaller scoort krijgt hij 1 punt. Hou de score bij van de gelukte aanvallen en de gestopte aanvallen, zo herken je de beste verdedigers en de beste scoorders. Stop de play bij een fout geen punten.

“ Countdown.”

Wanneer men op het einde van de training een scrimmage inlast is het opportuun dat de Coach aftelt van 10, zodoende leren de spelers wat er moet gebeuren op het einde van de shot klok. Dit zal die slechte shot vermijden in de laatste 5”

 

09/03/12

Wat is de rol van een Ass. Coach op de bank gedurende de wedstrijd.

Wat wil je weten na de wedstrijd, het is goed dat de Ass. Coach gedurende de wedstrijd nota’s neemt geen cijfertjes want dat krijg je van je charter maar welke aanval is het meest efficiënt, uit welke positie en van welke plaats scoor je het meest, in verdediging hoeveel keren kunnen we de bal raken hetgeen we noemen “ have a piece of it “ dit zal je aanwijzen hoe sterk je werkt in verdediging. Een Ass. Coach zit er niet om de handdoek aan te reiken. Aan de hand van zijn nota’s kan Jij je training van de volgende dagen voor bereiden.

Het charten van onze verdediging.

Geef een Nr. of een kleur aan iedere verdediging en noteer hoe de tegenstrever reageert op de verschillende verdedigingen die we toepassen. Hoeveel maal heeft onze press gelukt, hoeveel keer heeft de tegenstrever gescoord en met die nota’s kan de Ass. Coach de Coach verwittigen en ook in de rust kan de Coach zijn verdediging aanpassen.

Fastbreak.

Weinig spelers realiseren zich dat het lukken van een fastbreak voor meer dan 50% afhankelijk is van de snelheid van de outlet pas en van de plaats waar de guard de bal ontvangt. We noemen dit de “ Deep outlet “ tussen vrijworplijn en de middenlijn dat sluit reeds enkele stappen of dribbels uit. Te veel guards gaan de bal vragen op de baseline, dit is fout.

 

02/03/12

“ Pick & Roll en Pick & Pop “

Gezien er de laatste jaren terug veel “ Pick & Roll “ en “ Pick & Pop “ gespeeld word is het aan te raden om drills te maken die daar op relateren. Je mag niet denken dat iedereen dat automatisch doet, het is een zeer moeilijke discipline om het correct te doen maar het kan wel veel bijbrengen.

Verdedigen op de Pick&Roll acties.

Bijna alle ploegen gebruiken de plat “ Horns “ waar de grote jongens de 3 punt lijn straddelen en waar de guard gebruik kan van maken. Bijna alle ploegen spelen         “ Hedging “ en de nodige rotatie maar de rotatie komt er niet want er is reeds een fout gemaakt door de grote man. Bekijk maar eens de wedstrijden in de Ethias League en je zal bemerken hoeveel fouten  er gemaakt worden. Coaches er zijn meerdere optie om dit te verdedigen. Wanneer je wil hedgen dan zeg ik ja indien de grote man snelle voeten heeft en dat je goed oefent op de rotatie.

“ Steals “ Scrimmage.

Alle vrijworpen, 2p. en 3p. tellen zoals normale wedstrijd. De ploegen kunnen ook scoren via hun verdediging, een “ stop “ verdient 1 punt, een gehouden bal verdient 2 punten en een mooie zuivere steal verdient 3 punten. Men kan ook deze wedstrijd spelen met enkel punten voor de verdediging.

 

24/02/12

 Coaching:

Gedurende de rust, spreek over wat er moet gedaan worden om te winnen, de negatieve dingen zijn voor de traing van vplgende week.

 Coaching:

De assistent coach moet nota nemen van de zwaktes van de ploeg of van de spelers en daar moet dan aan gewerkt worden gedurende de trainingen.

 Coaching:

Je moet proberen om je shot trainingen zo te maken dat er steeds wedstrijd situaties zijn, over het screen komen en snel shotten, penetreren pas en spot shooting.  Iedereen moet shotten van de plaats waar hij komt in de wedstrijden. We noemen dit “ Game shots & Game speed.”

 

17/02/12

Opportuniteit:

Coachen, we moeten de jonge spelers de gelegenheid geven om zich te tonen, we hebben vele voorbeelden, vele situaties gebeuren door verschillende situaties, kwetsuren van de starters, gemis aan fondsen om eventueel nog een transfer  te doen en dergelijke en wat zien we de nood is het hoogst en de jonge talentvolle speler krijgt de gelegenheid en pakt ze, herinner Sam Van Rossom hij kreeg de gelegenheid en heeft het genomen hoe jong hij ook was. Nu recent en dicht bij ons Coach Bozzi word geconfronteerd met kwetsuren en moet met zijn jonge spelers starten en Jadin en Pennick nemen de gelegenheid om te tonen wat ze kunnen, zo ook met Dezeeuw of Gillet en nog anderen. Ook ver van ons New York Nicks, kwetsuren en plots staat men voor de keuze; Lin, en de man neemt de opportuniteit en zal waarschijnlijk niet meer uit het starting team komen of toch meerdere minuten krijgen. Moraal van dit alles, geef de gelegenheid aan spelers met talent en laat ze starten, ze doen het goed je hebt een speler gevonden; indien niet; vervangen en nadien nog gelegenheid geven, men moet ze steunen en de druk van hun schouders nemen. U can do it.

Wees Positief.

Gedurende de rust, spreek over wat er moet gedaan worden om te winnen, de negatieve dingen zijn voor gedurende de week op training.

 

10/02/12

 Enkele drills die Je kan gebruiken.

 Spot Shooting Contest:  Duid verschillende spots aan op de vloer en geef iedere speler 1’ om zoveel mogelijke shots te maken, 1 punt rond de paint, 2 punten voor shots op  halve afstand en 3 punten voor een 3 punt shot, uiteraard meeste punten wint.


 The Ball Saver: Lijn je ploeg op aan de middenlijn, iedere speler heeft een bal, de Coach rolt de bal naar de baseline, bij het fluit signaal sprint de speler en probeert door te duiken de bal binnen de lijn te houden. Dit leert je ploeg om te duiken en te vechten voor een loose ball.

 Half Court Shoot-Out: Verdeel de ploeg in twee, lijn hen op aan de middenlijn  kijkend naar de tegenover gestelde basket. Iedere speler in iedere ploeg moet een lay-in maken, een bank shot van buiten de paint, een vrijworp en een drie punter, niet in die orde. Wanneer ze drie maal falen dan mogen ze naar een volgend shot gaan, of de bal doorgeven indien het hun laatste opdracht was. De eerste ploeg die gedaan heeft en de meeste punten wint en bepalen de consequenties voor het verliezende team, 25 sit-ups, 15 push-ups, etc.

 

03/02/12

Ik kreeg enkele vragen van Coachen waar ik graag op antwoord, dit is mijn opinie, er zijn waarschijnlijk nog andere antwoorden.

 Vraag:
Op welke ouderdom begin je met kracht training?
 Antwoord:
Ik zou zeggen dat ik dit pas zou aanbevelen als ze volledig vol groeit zijn. Er is nog nooit een Basketbal speler gevormt in een weight room, in de eerste plaats hebben ze veel techniek nodig. In het dode seizoen moeten ze werken aan hun aerobe activiteit. Lopen in bos of strand. Koord dansen, een barre en Pull-up, vergeet niet “ box jumping “ om hun spring kracht te verhogen, Push-ups en sit-ups steeds met hun eigen gewicht werken.

 Vraag:
Ik ben Coach van een ploeg 12 – 13 jarige spelers en in plaats van een 2-1-2 zone zou ik graag een 1-3-1 zone gaan spelen wat moet ik doen.
 Antwoord:
Indien je agressief wil spelen met je ploeg ga over in een full court Press zoals een 1-2-1-1 gecombineerd met man-to-man verdediging. 1-3-1 zone is niet zo gemakkelijk als men het goed wil uitvoeren en dan zullen de man op de top en de man op de baseline hun beste schoenen moeten aan doen om constant druk te zetten op de bal. Niet gemakkelijk.

 Wat te doen!!

Eind van de wedstrijd, na score van de tegenstrever sta je 1/2 of3 punten voor, je moet de bal ingooien op de baseline de tegenstrever speelt press, er zijn nog 2 à 3” te spelen ???? Misschien had je nog een Time out, en kan je iets organiseren om de bal binnen te brengen. Geen Time out, doe een speler weg lopen naar de aanvallende ring, lange baseball pas, of de ploegmaat heeft de bal en de wedstrijd is over of de  tegenstrever heeft de bal en moet de bal naar het aanvallende vlak brengen om een ordentelijke poging te kunnen maken. Proberen.

 

27/01/12

 Vergeet niet om bij iedere training aan je rebounding te werken soms word dit als gekend beschouwt maar dit is niet zo, uit blokken en hustlen om de bal te veroveren moet dagelijks onderhouden worden.

 Werk dagelijks aan een georganiseerde Fast Break, eens je de regels bepaald hebt kan je dit steeds als opwarming gebruiken 2on 0 rebound en outlet, nadien 3 on 0 filling the lanes en 4 on 0 met de Post-up zo kan je onderhouden en gebruiken als opwarming.

 Wekelijks in je training voorzien om aan special situaties te werken, inbounce op het einde van een Q. of einde wedstrijd en dergelijke.

 Neem de gewoonte om steeds vroeg op training te zijn en aanvaar niet dat spelers te laat komen het is een kwestie van respect voor elkaar.

 

20/01/12

 Leer de jonge spelers om man tot man te verdedigen, spaar de zone voor later, trouwens om goed zone te spelen moet je de man tot man principes goed beheersen.

 Wanneer je wil rekruteren dan moet je de speler testen op 1) Zijn shot techniek en accuraatheid. 2) Test de speler op zijn verdedigende fundamentals en zijn snelheid en zijn explosiviteit. 3) Test de speler op hoe hij het veld leest en zijn vista. Laat hem 3 tegen 3 spelen dan zal je veel wijzer worden.

 Voor iedere training neem een 15’ om met een Shooter te werken, of een 15’ om met een grote man te werken of na de training. Bijv: Je ploeg training begint om 20.00 indien mogelijk start je om 17.30 met je forwards en guards enkel shotten, en na de training werk je 30' met je grote mannen en de volgende training draai je de uren om. Indien je maar 2 uur de zaal hen dan zou ik 15' werken met mijn  perimeter spelers en op het einde 15' met mijn grote jongens zo blijft er 90' over voor je ploeg training.

 

13/01/12

 * Full Court Press.

1. Waarom? De spelers moeten begrijpen waarom we pressen, niet direct voor de steal, de bedoeling moet zijn om het tempo op te trekken.

2. Niet met 1 speler maar met 5 zo niet lukt het niet.

3. Er moet een goede communicatie zijn op ieder moment.

4. Men moet niet de bal stelen in de “ trapp “, men moet de pas stelen zo niet zal men veel fouten maken en dat is niet de bedoeling.

5. In de “ trapp “ moeten de handen hoog zijn en steeds op de bal “ mirror the ball “ en “ don’t break the window “ dit zijn fouten.

6. De spelers moeten steeds in evenwicht zijn en samen sprinten naar de bal drager, niet 1 speler want dan zal de aanvaller weg dribbelen ze moeten er samen zijn en de “ trapp “ sluiten zodanig dat de aanvaller er niet tussen door kan.

7. Ze moeten bewegen wanneer de bal in de lucht is “ air time.“

8. De laatste man, ik noemde hem de “ Generaal “, mag niet uit de paint, geen lay-in, shots blokken, de charge nemen  en Jump shots creëren.

9. Ze moeten de Press tot een goed eind brengen, dat wil zeggen wanneer ze een slecht shot creëren ze de rebound moeten verzekeren dan pas is de Press gelukt en kunnen we in de fastbreak gaan.

Waar je moet aan denken, na een Full Court m/m press is het mogelijk om zonder probleem in een zone te eindigen en zo de problemen van de tegenstrever te vergroten en aan de tijd te knabbelen voor dat de tegenstrever een oplossing gevonden heeft en misschien een buzzer shot moet nemen, dus goed gedaan!!!!

 

07/01/12

Coachen:

Ik heb gedurende het verlof twee stages mogen verzorgen, één in Oostende en één in Knokke. Ik kom tot de conclusie dat we veel te snel gaan. We moeten veel meer aandacht besteden aan de fundamentals.
Wat ik wel zie is dat de campers gedreven zijn en open staan dus wij moeten ons werk doen. We moeten veel aandacht besteden aan het voeten werk van de spelers, sommigen hebben nog problemen met veranderen van richting, met het onderscheid van jump stop en Stride stop, kennen niet de betekenis van inside foot bij het shotten, OK bij set shot kunnen ze hun beide voeten naast elkaar hebben maar probeer maar eens in de bal te stappen en shotten veel efficiënter of zoals Geert Versmessen aanleert, en terecht, is de voet naar achter en dan bij ontvangst van de bal de juiste voet naar voor brengen. Als we de drill “ Daily Dozen “ doen dan ziet men dat velen problemen hebben met en correcte “ lay-back “ of een “ running hook “ Ik denk dat we daar veel aandacht moeten aan besteden en niet te rap te gaan, ik kan je verzekeren dat herhalen en correct uitleggen waarom, resultaten zal geven. In Knokke had ik ’s morgen een groep spelertjes die nog niet met basketbal kennis hadden gemaakt en daar voor het eerst op een basketbal veld stonden en ook een groep uit de basket school, na vier dagen konden ze allen correct lopen op één lijn, split vision, veranderen van richting, angles, stoppen, jump stop, en pivoteren, front en reverse, dus het kan, al wat we moeten doen is het herhalen en herhalen. Bij de Puppillen en Miniemen één aanval maar veel fundamentals, bij cadetten en junioren één aanval tegen M/M en één aanval tegen zone en een goede strikte verdediging hier kan men de plaats waar de verdediging start opschuiven en eventueel na tijd een full court M/M verdediging organiseren.

 

Ik wens Jullie, en Familie, een gelukkig en gezond 2012 en veel winnen.

31/12/11

 Jonge spelers kijken te ver vooruit ze moet stap voor stap gaan en soms slaan ze stappen over. Ze denken reeds aan een andere ploeg hoger op en zelfs reeds aan geld verdienen, wat ze echter moeten doen is denken en werken aan het ontwikkelen van hun fundamentals en proberen de beste speler te worden dat mogelijk is en dan zal de rest wel volgen. Ze moeten denken aan basketbal te spelen op de correcte manier en het simpel houden. Er zijn drie simpele regels in aanval. Indien je open bent binnen je range, neem het shot, indien er een laan open is naar de ring dan moet je driven en indien je ploegmaat open is, pas de bal. Te veel spelers maken het spel te moeilijk en te ingewikkeld. Ze willen spectaculaire plays maken, daar waar ze het simpel moeten houden.

 Coaches, ik denk dat velen, of misschien allen dit proberen maar ik wil toch het volgende met Jullie delen: met je ploeg of op een stage of kamp waar je met spelers te doen hebt die je nauwelijks kent probeer zo snel mogelijk hun voornaam te kennen en gebruik die als je hen aan spreekt dit schept een vertrouwen en de speler of speelster voelt zich daar goed mee. Gebruik geen “ namen of uitspraken “ die misschien niet slecht bedoelt zijn maar bij sommige individuen kunnen kwetsen, werkt voor sommigen zeer negatief.

 

                    Aan allen een Vrolijk Kerstfeest.

23/12/11

"Ik geloof dat een goede Verdediging zeven cruciale regels heeft: beperk de shots van je tegenstrever; zorg dat de shots die ze nemen een laag  % hebben; heb controle op alles wat binnen de 6 meter gebeurt; geen tweede optie shots; geen gemakkelijke baskets; heb zicht op alle 3 punt shots; en verhinder dat de bal naar de center gaat." -

Till “ The Fat Lady sings the Bleus.”
Vorige dinsdag was ik op de wedstrijd van Antwerp Giants versus Chalon in de Arena, een goede wedstrijd, twee goede ploegen die aan elkaar gewaagd waren. Met nog enkele luttele seconden te spelen nemen de Giants 2 vrijworpen en gaan zo 4 punten voor, ik dacht ok geen drie punter toestaan en geen fout maken laat ze maar scoren en we zijn gewonnen met twee; MAAR na het scoren moet men de bal inbrengen en dan ging het fout, slechte pas een buzzer shot en verloren met één. Moraal het is nooit gedaan en men moet steeds de concentratie houden en misschien steeds de zelfde speler aanduiden die de inbounce moet doen.

 

16/12/11

 De kleedkamer.

De spelers brengen veel tijd door in de kleedkamer op welk niveau je ook speelt, de kleedkamer proper houden is een prioriteit. Hang enkele foto’s van   grote spelers aan die voor de ploeg gespeeld hebben. Laat de spelers voelen en zien de traditie dat de ploeg heeft.

Iedere basketbal ploeg zou een pinbord moeten hebben; daarop breng je de Stats aan, de aankondigingen, een motiverende quote, raadgevingen, nieuws clips artikels uit de kranten en magazines, de voorseizoen aankondigingen.

Op de T-shirts en de shorts kan men iets aanbrengen vb: Play Hard, Play Intelligent, Play Together, Offense sells the Tickets, but defense wins the game.

 "Indien een Coach , lang Coach wil blijven dan moet hij zich blijven ontwikkelen ieder jaar opnieuw. Dit is ontegensprekelijk, geen enkele coach heeft het monopoly op de kennis van Basketbal. Er zijn geen geheimen in het spel. Het enige geheim, als het al een geheim is, is het aanleren van de correcte fundamentals, intelligent leiden van mensen, een eenvoudige manier van spelen, en de bekwaamheid om de spelers de drang te geven om te winnen.” --                                                                                                           Adolph Rupp

 

09/12/11

 Een Motiverende Atmosfeer.

Hier wil ik toch even de aandacht trekken op een fenomeen die voor de spelers en de ploeg van groot belang is. Het kan zijn dat je geen groot budget hebt of misschien geen budget maar met wat goede wil kan men veel bereiken. Vooreerst het proper houden van de burelen en van de vestiaires van de douches en van de vloer waar we op spelen. Het toont discipline en organisatie. Een proper bureel met eventueel een foto van een kampioenschap kan zeker motiverend werken

 Voorbereiding.

“ If you know the enemy and know yourself, you need no fear the result of a hundred battles.

If you know yourself but not the enemy, for every victory gained you will also suffer a defeat.

If you know neither the enemy nor yourself, you will succumb in every battle.”

Een foto met een quote is ideaal om de aandacht te trekken.

 “The Wall of Fame.”

Op deze muur breng de foto’s aan van al de spelers van dit jaar. Je kan eventueel een plaats maken waar fots komen van spelers die vroeger voor de club speelden.

 

02/12/11

Ik hou van mijn jongens.

Het is geen geheim dat men eerst het individu moet motiveren voor men de ploeg motiveert. Men moet van ze houden. Dit betekent niet, dat men ze niet constant intens moet uitdagen, want je weet dat dit het beste voor hen is.

Je moet van ze houden niet enkel als basketbal speler. Leer hun familie kennen. Zeg hen dat ze steeds op je kunnen rekenen indien nodig.

Je zal individuen hebben die hun hoofd ervoor zullen leggen indien je van hen houdt als mens. Ze zullen appreciëren wat je probeert voor hen te doen. Ze zullen beter discipline verstaan bij het passen. Hen aanmoedigen zal hierbij zeker helpen.

Indien je weet hoe ze in elkaar steken is het gemakkelijker om hen te helpen. Indien je een compliment geeft moet het oprecht zijn, het moet verdient zijn. Geef complimenten voor kleine dingen, indien je een speler hebt die iedere week meer dan 20 punten maakt dan hoef je daar niet over te spreken maar zij die de screens hebben gezet, de rebounds genomen op de vloer gedoken om een bal te redden dat zijnde spelers die men moet vermelden.

Het is ook belangrijk om te weten wanneer men er moet zijn om het individu te helpen en wanneer men hem aan zich zelf moet overlaten.

 

25/11/11

De “ Motivator.”

De Coach moet zich in de eerste plaats zelf motiveren voor hij anderen kan motiveren. De Head coach en zijn staf moeten een voorbeeld zijn voor hun spelers.

Vraag nooit iets aan je ploeg die je zelf niet kan invullen. Als een leider moet je aanvaarden dat je in een glazen huis leeft.

Indien je verlangt van je ploeg dat ze voorbereid zijn, verstandig en intens, dan doe je er goed aan om het zelfde te eisen van jezelf en van je staf. Alles komt neer op attitude.

Hoe beter je georganiseerd bent, hoe beter je staf moet georganiseerd zijn. Hoe beter je staf georganiseerd is hoe gemakkelijker het zal zijn om op dezelfde lijn te zitten bij alle fasen van je program en dit is essentieel.Probeer op je best te zijn; wees georganiseerd en voorbereid in alles wat je doet; vergewis je ervan dat jij en je staf dezelfde visie hebben. Motiveer jezelf en dan kan je beginnen anderen te motiveren.

 

18/11/11

Wat is Motiveren ?

Motiveren kan in vele aspecten en over lange periodes. Het hoeft niet om iedere dag je ploeg met lange speeches te bedenken dit zou negatieve reacties kunnen opwekken. Er zij zachtere methodes die beter zijn dan donder speeches en veel effectiever zijn.

Om je job nog moeilijker te maken zal je ook je staff en directie moeten motiveren.

En voor je begint met iedereen te motiveren zal je je eigen moeten motiveren. Als coach ben jij de leider. Het best is te leiden door het voorbeeld te tonen. Hoe jong je spelers ook zijn denk niet dat ze je niet kunnen lezen. Ze weten wanneer je in een goede of slechte stemming bent, wanneer je een goede voorbereiding of slechte voorbereiding hebt voor de training, wanneer je gemotiveerd bent of niet.

Het is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Wanneer je probeert een ploeg te motiveren ben je aan het werken met verschillende individuen. Zij zien de dingen allemaal verschillend. Hen samen brengen is niet eenvoudig er zullen vele obstakels zijn gedurende het seizoen en sommige zijn erger dan het verlies. Het is belangrijk hoe je een verloren wedstrijd beleeft. Dean Smith zei ooit, “You can not treat a basketball game like a life and death situation. First of all, you’ll be dead a lot.”

Men moet leren uit je verlies, Mike Krzyzewski zei “ Never forget a defeat, because that is the key to victory. The best way to succeed is by failing. You learn how to use failure. Losing doesn’t make you a loser; it’s a reminder that we have to work hard to win.” Dit is een uitzonderlijke attitude en toont aan hoe goed de coach de kunst van het motiveren beheerst.

 

11/11/11

Motiveren

 “ Het spel kennen en je zelf kennen.”

Different Strokes For….

“ You can borrow a play. You can borrow a defense. But you can’t borrow a personality. A coach simply must be himself.”

 Pete Newell

Ieder individu moet men anders benaderen en dit is zeker toepasselijk voor het coachen van sport mensen.

Er is één gemeenschappelijke deler, alle succesvolle coachen verstaan de kunst om te motiveren. Hun reputatie mag dit soms niet aan tonen maar het is onmogelijk een groep succesvol te leiden en een groep individuele spelers tot één groep te kneden met één doel zonder de kunst van het motiveren te verstaan.

We krijgen allen snel een stempel op gekleefd. Als men denkt aan Bobby Knight dan denkt men verdedigende Coach. John Thompson denkt men Press verdediging. Dean Smith wordt beschouwd als de Coach die zeer goed rekruteerde en voor zijn passing game. De legendarische John Wooden staat bekent voor zijn methodische UCLA high post aanval en zijn zone Press verdediging. Men kan verder gaan maar coachen zullen steeds in één of andere categorie worden ingedeeld.

Ze verdienen die stempel maar ze verstaan allen zeer goed de kunst van het motiveren.

Men kan nooit stoppen met motiveren, soms streng soms zacht maar steeds volgens je eigen personaliteit. Een coach moet even goed kunnen omarmen als streng zijn.

 

04/11/11

 “ It’s What You Learn After You Know It All That Counts The Most “                      Coach John Wooden

 Het is normaal dat men in de begin jaren het meest leert maar men mag niet stoppen met leren. Door het lezen, bijwonen van clinics, wedstrijden  bekijken en je eigen ploeg analyseren en zoeken naar de zwakke punten. We moeten onze spelers er op wijzen dat de beste manier om de ploeg te versterken komt door zichzelf te verbeteren. Dit geld ook voor de Coachen. Coachen moeten in het dode seizoen zichzelf bijwerken. Men kan niet alles ineens doen, men pikt een item uit waar de ploeg het zwakst was gedurende het afgelopen seizoen. Bijvoorbeeld het schieten van vrijworpen, rebounden enz. Men pikt er een item uit en begin te werken door het lezen van boeken die over het item spreken, men stelt vragen bij de collega’s men volgt clinics waar over dit item gesproken wordt zodoende zal men nieuwe ideeën krijgen over de techniek en drills die men kan gebruiken om dit item te verbeteren.

Skills.

 “ The close games are usually lost, rather than won. What I mean by that is, games are mostly won because of the opponent making mistakes during crucial moments.” Coach John Wooden.

 De meeste coachen zullen waarschijnlijk akkoord gaan met deze quote maar wat ga je eraan doen. In de meeste gevallen is het de zwakte van de fundamentals, zwak dribbelen, slechte pass, gelopen, zwak rebounden een interceptie vandaar het belang om op iedere training de fundamentals te onderhouden. Men zal geen wedstrijd verliezen omdat we niet gestretcht hebben.

 

 28/10/11

 Algemene Strategie.

 1) 1 punt achter. Misschien gaat de tegenstrever in zone om je te verplichten van ver te gooien. Wees voorbereid.

 2) Gelijke stand – ook hier zorg dat je ploeg is voorbereid.

 3) 1 punt voor – blijf zoeken naar de gemakkelijke lay-in – verplicht de tegenstrever tot fouten maken - let goed op de passing geen TO. – je hoef niet de “million dollar pas” ook niet de 360° dunk.

 4) Weet dat met 20” te gaan de klok en de tegenstrever de vijand is.

  Antwoorden op.

 Bij het voorbereiden van je ploeg moet je alle verdedigende opties kennen en je ploeg voorbereiden zodanig dat ze hun aanval kunnen lopen tegen de   verschillende verdedigingen.

 Speciale Plays.

 We gaan ze hier niet opsommen. Situaties die te maken hebben met de foutenlast van de tegenstrever, out of bounce met bepaalde tijd te spelen en specifieke plaatsen, eind van een kwart en einde van de wedstrijd. “Iso” voor een speler die verdedigd wordt door een man die in fouten last is of die veel sterker is.

 

21/10/11

Aanvallend Tempo.

1. De filosofie van de Coach en zijn kennis van het spel zullen het tempo beïnvloeden.

 2.Type spelers zal het beïnvloeden.

 3. Ploeg “ chemistry “ zal het tempo beïnvloeden.

 4. De aard van de competitie zal het tempo beïnvloeden.
     a) De tegenstrever is sterker, speel een traag tempo.

     b) De tegenstrever is zwakker, speel een up tempo.
     c) Zijn de ploegen gelijkwaardig, neutraliseer zijn tempo.

  5. Situaties die het tempo kunnen bepalen.

      a) Fouten last.

       b) Vermoeidheid.

       c) Vervanging. De coach kan het tempo optrekken met een verse kracht.

       d) Het type aanval dat je speelt. Quick hitters, Shuffle of Wheel Offense, Passing Game.

 Algemeenheden die het Tempo kunnen beïnvloeden

        1) Je komt achter in het begin van de wedstrijd. Wijs je ploeg om niet te panikeren maar uit te voeren wat ze getraind hebben.

        2) Indien je aan de helft ver achter staat (15 – 20 punten ), afhankelijk van de sterkte van de tegenstrever en het tempo zal bepalen wat je zal doen is het een up tempo dan kan je terug bijkomen is het een traag tempo dan zal je het moeten optrekken.

        3) Indien je ver achter staat op het einde van de wedstrijd (8’) te gaan kan je enkel met Quick hitters of de bal bij de sterkste speler dichter bij komen, iedere bal die je krijgt achter de 3 punt lijn, en open, moet de bal erin.

 

 

14/10/11

 Psychologisch Aspect.

Voor de bal wordt opgegooid om de wedstrijd te beginnen moet je de spelers herinneren dat er geen situatie is waar ze niet op voorbereid zijn. Wijs op specifieke karakteristieken van de tegenstrever en bepaalde punten in je wedstrijd plan die het antwoord zijn op hun verdedigende situaties. Wijs op het tempo van de wedstrijd en eventueel op wisselen van verdediging. Als de ploeg zich focust op hun opdrachten dan zal het vertrouwen hebben in hun aanval of verdediging.

 Tempo.

Al McGuire zei ooit, “ Every team must play to their own drummer.”

Vele Coachen vinden dat het van vitaal belang is voor succes en dat de ploeg die het tempo controleert meestal zal winnen. Nadat je bepaald hebt welk tempo het best is voor jou ploeg, is het aangewezen om uit te vinden welk tempo je tegenstrever verkiest. Je aanpassing tot het bepalen van het tempo gedurende de wedstrijd zal door die twee elementen bepaald worden.

 

07/10/11

Mons v. Besiktas.


Geld is niet alles. Meestal worden de ploegen gecatalogeerd aan de hand van het budget dat die ploegen hebben maar dit lukt niet altijd. Met geld kan men inderdaad dure spelers aantrekken maar het zal een tijd duren voor men een ploeg gevormd heeft. Er zijn veel andere waarden in sport en in Basketbal in het bijzonder. Basketbal is bij uitstek een ploeg sport. Zelfs als je individuen hebt als Deron Williams betekend dit niet alles, op het veld moet je bewijzen dat je de beste ploeg bent.

Aanvallende Aanpassingen.

De Coach verhoogt zijn mogelijkheid om te winnen indien hij breakdown drills creëert waarin men de verschillende situaties van de tegenstrever ploeg herkent en die de ploeg zal te verwerken hebben in de wedstrijd. De Coach die hoopt op een “ déjà vues “ play in kritische situaties heeft een probleem, “ preparing to fail, by failing to prepare.”

Organiseer je trainingen in die mate dat je gereed bent om alle voorspelbare situatie die in de wedstrijd kunnen voordoen het hoofd te bieden. Dan oefen je die situaties op wedstrijd ritme. Dit zal je ploeg vertrouwen geven bij het uitvoeren van hun aanval want je geeft hen geen nieuwe dingen maar je vraagt hen enkel om de dingen te doen die ze op de trainingen hebben gedaan.

 

30/09/11

 Ken je spelers.

Ik was nog in Maes Pils Mechelen en werd geconfronteert met een probleem, ik moest de keuze maken tussen twee zeer sterke spelers namelijk Dirk Snyders en Matt Beeuwsaert, ik besloot om met Matt te starten en ik dacht de twee zullen toch min of meer het zelfde aantal minuten spelen maar wat gebeurde er, toen Dirk op het terrein kwam had ik een volledig andere Dirk, Matt was de eerste die door had wat het probleem was en hij kwam naar me toe en zei “ Coach Let Dirk start and let me come from the bench, I don’t care “ we spraken dit met ons drie uit en lieten Dirk starten en alles was opgelost. Moraal, je moet je spelers goed kennen en communiceren.


 Intensiteit van de Refs bij het begin van een wedstrijd.

De refs willen van in de beginne tonen wie de baas is en door de bant blazen alles wat ze zien of denken te zien en naarmate de wedstrijd vordert neemt dit af. Nu wat ik meemaakte in Maes Pils Mechelen was dat een jonge en gedreven speler zoals Eric Struelens ook wilde tonen wat hij kon en naar alles sloeg en sprong, resultaat na een 3 tal min. Had Eric twee of zelfs drie fouten en zijn wedstrijd was kapot, hoe hebben we dit opgelost, we starten met Rik die meer routine had en de eerste zware golven over zich liet gaan en dan geleidelijk aan de vijs toe draaide, wanneer de storm van de refs over was brachten we Eric binnen en had hij een normale wedstrijd. Moraal neem je tijd in het begin van de wedstrijd laat de eerste fluit golf over gaan.


 

23/09/11

 Jonge spelers.
 Ik was zaterdag 10/9/11 in Oostkamp en zag de Coach starten met een jonge speler in plaats van Piet De Bel, dit is wat coachen moeten doen, de jonge  speler krijgt Vertrouwen, speelt hij goed dan heb je een speler gevonden indien niet dan breng je een veel sterkere speler binnen en versterk je de ploeg. Goed  gedaan dit predik ik reeds lang.

 Weet waar de lijnen zijn.

 Zaterdag 17/9/11, Super Cup van de Belgian League.
Ik denk dat ik er reeds op gewezen heb, teveel spelers spelen te dicht bij de zijlijn en daardoor worden veel bal verlies veroorzaakt, de speler ontvangt de bal, brengt een voet achteruit om dan te proberen te driven en de voet op de lijn, T.O.

 

16/09/11

Vervolg van vorige week.

Nadat je bepaald hebt welke stijl je zal aankleven in functie van je filosofie en personeel, is het tijd om aan je tegenstrevers te denken.

Algemeen:

 1. Indien je groter en sneller bent dan je tegenstrever (zelfs als je meer genegen bent om trager te spelen) is het misschien aan te raden om het tempo op te trekken en de wedstrijd langer te maken en specifieke situaties te creëren.
 2. Indien je kleiner ben en/of trager dan je tegenstrever (zelfs indien je houdt van een uptempo game) is het misschien aan te raden om het tempo te drukken en de wedstrijd korter te maken.
 3. Indien de spelers aan elkaar gewaagd zijn (niettegenstaande je voorkeur voor een uptempo of down tempo game), bekijk het spelers potentieel van de tegenstrever en hun stijl en hoe je hun sterke kanten kunt neutraliseren en hun zwaktes uitspelen.
A. Ze moeten snel spelen om effectief te zijn; denk eraan om ze te vertragen door een goede verdedigende transitie en extra geduld in aanval.
B. Ze moeten traag spelen voor maximale uitvoering; denk er aan om het tempo op te trekken door te pressen in verdediging, Fast break, en “quick hitters” in aanval.
C. Ze spelen liefst en best tegen een man/man verdediging; daarom denk eraan om misschien zone te spelen of een “sagging” man/man.
D. Ze spelen liefst tegen zone verdediging; daarom denk eraan om een sterke man/man verdediging te gebruiken.
E. Ze houden van ploegen die pressen; dus geen Press enkel indien de wedstrijd zo uitdraait dat je moet.
F. Ze hebben problemen met het ontmantelen van de Press; denk eraan om het meest van de wedstrijd te pressen ( echter bekijk welke Press effectief zou zijn tegen je tegenstrever).
1) Man to Man Verdediging:
            a) Full court.
            b) ¾ court.
            c) ½ court.
            d) Een combinatie met specifieke opdrachten.
        2) Zone: Indien je wil “trappen”, stel je de vraag met welke bedoeling.
            a) 1-2-1-1.
            b) 2-2-1.
            c) 1-3-1.
            d) 2-1-2.
        3) Combinatie van man to man en zone – misschien wil je:
            a) Hou de bal uit de handen van een bepaalde speler door hem te double teamen voor de bal in het spel komt.
            b) Laat je twee guards man to man pressen en je twee forwards en center vormen een driehoek in de zone om het de tegenstrever moeilijk te maken (zeer effectief tegen een tegenstrever die een sterke penetrerende Guard heeft, dit verplicht hem om de bal te passen)
Denk eraan er zijn geen strikte richtlijnen voor een Coach hoe hij zijn spelers moet motiveren om het beste uit zijn  spelers te halen. Weeg af wat we hebben aangehaald en doe wat je het best doet. Probeer niet dingen aan te leren om de tegenstrever te “out foxen” met de hoop om te winnen. Coach wat je het best beheerst in het kader van je spelers personeel en met de gedachte om de sterkte en stijl van de tegenstrever te neutraliseren.

 

 

09/09/11

 " Over Coaching."

Tenslotte wees voorzichtig met “ over coachen.” Indien hetgeen je doet werkt blijf erbij. Indien de spelers die op het veld staan het goed doen breek hun spel niet door te veel te vervangen. Coaches die constant hun verdediging en aanval veranderen om te tonen hoe goed ze wel zijn. Ik heb Coachen bezig gezien die op het einde van de wedstrijd hun aanval of verdediging wisselen of experimenteren en zo het momentum verliezen en het niet meer terug kunnen oppakken en uiteindelijk de wedstrijd verliezen. “ If it’s working stay with it.”

 Coach …Wie ben ik ?

Dr. Thomas Tutko en Dr. Jack Richards spreken in hun boek Psychology of Coaching van vijf types van Coachen: 1) De harde Coach, 2) De vriendelijke Coach, 3) De intens gedreven Coach, 4) De laat maar gaan Coach, 5) De business Coach. In die lijst geven ze de sterke en de zwakke kanten van de Coachen aan en hoe de anderen reageren op dit type Coach.

Het is goed dat de Coach de vijf types bestudeert, hij zal details vinden die op zijn type terug slaan en kan de positieve punten gebruiken en de slechte punten verbeteren ten gunste van zijn Staff en zijn spelers.

Wanneer men zijn eigen geëxamineerd heeft is het nu de tijd om naar je eigen systeem en speel plan te kijken. Kunnen de spelers, die er zijn, Jou stijl van spelen uit te voeren? Wanneer je ploeg bestaat uit snelle spelers en goede “Ball handlers” kan je misschien denken aan het uitvoeren van een Press, Fastbreak, een “up tempo” game. Indien je spelers niet beschikken over grote snelheid en middelmatige “Ball handlers” zijn, dan zal je waarschijnlijk kiezen voor een traag tempo en zeer geduldige stijl van spelen. Hetzelfde voor het kiezen van de verdediging dat je wil spelen. Indien je spelers klein en snel zijn zal je waarschijnlijk zoveel mogelijk kiezen voor een Press verdediging. Daarentegen indien je ploeg groot en sterk is zal je waarschijnlijk kiezen voor man to man defense waar je de perimeter spelers laat inzakken.

Hoe je keuze maken: Stel de vraag “ Hoe zal ik verdedigen en aan de hand van die details  je eigen aanval uit te schrijven en aan passen.” Stel de vraag “ Wat speel ik in aanval en in functie daarvan organiseer je eigen verdediging.

Men kan niet goed aan leren wat men zelf niet goed kent. Er zijn twee opties, eerst men moet het spel zeer goed kennen en vervolgens moet men het kunnen overbrengen “ Teachen.” Daarom is het zo belangrijk om gedurende de maanden dat de trainingen en de wedstrijden stil liggen aan opzoeking te doen en één of twee items gaan uitdiepen en leren en zodoende ons eigen verbeteren bijv. het rebounden of het nemen van vrijworpen of het screenen er zijn genoeg items.

word vervolgd.

 

02/09/11

Duur van de training.

Men moet uiteraard een onderscheid maken tussen een professionele en een amateur ploeg. Wij in Maes Pils Mechelen trainden 5 dagen op de week en twee maal daags.

De eerste weken waren de trainingen dicht bij de twee uur en dat nam geleidelijk af met 1.30 gedurende het seizoen en 1 uur en minder gedurende de Play – offs. Ik gaf de spelers wel gedurende de week meestal de woensdag (kinderen) een halve dag rust. In Oostende trainden wij de eerste maand 3 maal per dag 6.30 conditie samen ontbijt om 10.00 fundamentals en om 17.00 Ploeg werk. Indien je drie maal per week traint is het belangrijk dat je de tijd goed gebruikt. De dag voor de wedstrijd, hou het kalm.

Hoeveel voorbereiding Wedstrijden.

In Maes Pils Mechelen nam ik 6 weken voorbereiding voor de eerste competitie wedstrijd wij hadden een zeer sterke continuïteit in onze ploeg en dit maakte het allemaal iets gemakkelijker en konden we de items wel beter uitwerken. De eerste drie weken speelden wij geen wedstrijden nadien speelden we enkele gemakkelijke wedstrijden om het vertrouwen terug te hebben en nadien gingen  we on de road naar Frankrijk of Italië spelen tegen de sterke ploegen en dit in het vooruitzicht van de EuroLeague.

Met Oostende begonnen we twee weken vroeger omdat het een volledige nieuwe ploeg was en toen hebben we 4 weken geen wedstrijden gespeeld enkel trainen nadien zijn we dan ook on de road gegaan en dat deed ons zeer veel goed. We speelden in beide gevallen ongeveer 15 wedstrijden.

Afhankelijk als je een ploeg hebt met veel veteranen zou ik zeggen ongeveer 10/12 wedstrijden, indien je met een jonge nieuwe ploeg werkt zou ik toch iets meer wedstrijden proberen te spelen.

 

28/08/11

Hallo Coachen, hopelijk hebben Jullie het huiswerk gedaan gedurende de zomer. Aan allen een goed seizoen, weinig gekwetsen goed Basketball en veel winnen.

 

Suggesties om je trainingen te leiden:

1. Denk eraan dat Coachen en “ Teachen “ synoniem zijn.

2. Volg je trainingsplan met een klein beetje flexibiliteit. Gebruik de klok om je aan de tijd te houden.

3.Spelers moeten hun eigen kleine opwarming en Stretching drills doen zodra ze op het veld komen.

4. Begin je training met opwarmingsoefeningen.

5. Behoorlijk wat shot oefeningen in de training.

6. In de zaal zo weinig mogelijk mensen om geen distractie bij de speler te brengen.

7. Laat de training niet uitlopen. Met een goede planning zal je alles gezien hebben dat je voorzien had. Indien je over de tijd gaat zal de aandacht weg dwalen en zullen ze niets meer leren.

8. Plan je drills in functie van het aantal aanwezige spelers.

9. Maak het duidelijk waarom je bepaalde drills doet.

10. Gebruik competitieve drills waar mogelijk.

11. Steek meer dan één fundamental in een drill, bij shooting kan men ook de aandacht trekken op het passen en ontvangen van de bal.

12. Gebruik iedere dag andere drills, wanneer je steeds met de zelfde drill begint dan zal dit de spelers niet scherp houden.

13. Gebruik je Assistent coachen, ze zijn er niet voor de ballen en de handdoeken.

14. Zorg ervoor dat de spelers allemaal dezelfde T shirt en reversables hebben.

Regels voor de Training sessie

Specifieke regels moeten er zijn voor de spelers en voor de Coachen

Regels voor de Spelers:

1. Wees op tijd

2. Sprint van de ene drill naar de andere, niet wandelen

3. Stop alle activiteiten wanneer de Coach het begin van de training aankondigt

4. Wees enthousiast

5. Geen “ Horseplay “ of rumoerig gedoe

Regels voor de Coachen:

1. Wees vroeg en gaat laat, zodoende kan je individueel met de spelers werken.

2. Kleed je met de ploeg kledij (allen dezelfde) kom niet naar training in je dag dagelijkse kledij.

3. Wees enthousiast.

4. Creëer een krachtige stem zodoende kunnen alle spelers je horen indien je een speler corrigeert.

5. Gebruik simpele woorden creëer verbals die alle spelers en coachen moeten kennen.

6. Wees een POSITIEVE Coach.

 

 

06/06/11

Het doek is gevallen. Charleroi is Kampioen en nog zoveel anderen. Voor zij die wonnen zal het een zonnige zomer zijn voor anderen uikijken naar het begin van de nieuwe competitie om beter te doen dan het vorige jaar. Denk eraan wat ik reeds zei, off season is de tijd om je ideeën te ordenen en nieuwe ideeën te bestuderen.

We zijn er terug in Augustus.

Voor allen een zonnige vakantie.

Coach

 

03/06/11

Waarom een Training voorbereiden?

Een ervaren Coach kan zo op het terrein stappen en zeker een sessie leiden. Dit is echter niet aan te raden. Gebrek aan organisatie zal negatief zijn bij het aanleren bij de spelers.

Training organisatie is noodzakelijk voor de volgende redens.

1. Men zal maximum gebruik maken van de tijd.

2.Het verzekert aandacht voor alle aspecten van het spel. Zonder een behoorlijke voorbereiding kan je bepaalde aspecten vergeten en dit kan kostelijk zijn  bij de volgende wedstrijden.

3. Het sluit uit dat je teveel aandacht geeft aan een bepaald item wat in de meeste gevallen aanval zal zijn maar men moet evenveel tijd besteden aan de verdediging en de “ Little Things “

4. Het houdt de interesse van de betere spelers. Korte drills zijn beter dan langdurende, die kunnen vervelend worden. Het is ten nadele van het aanleer proces.

5. Het geeft je de mogelijkheid om te evalueren en de tijd aan te passen voor bepaalde drills. Het geeft je een idee aan welke tekorten eventueel langer moet worden gewerkt.

6. Goede planning geef je de mogelijkheid om alle spelers afwisselend te laten werken, het geeft geen zin dat er twee 1 tegen 1 spelen en er 10 staan te kijken.

7. Het geeft je de gelegenheid om de assistent coachen te laten werken.

 

 

30/05/11

Coaches zoals je weet leiden wij een Basketbal Kamp in Tongerlo. Nu hebben we in laatste instantie een aanbod gekregen die we niet konden weigeren, namelijk een Amerikaanse Coach John Livsey die ons vroeg of hij op het kamp kon komen werken wat we natuurlijk met veel plezier aannamen. Hij zal in de tweede week, 10/7/11 tot 15/7/11 de oudste groep leiden. Indien je spelers kent die skills willen opsteken bij een Coach die in de NCAA coachte, er zijn nog enkele plaatsen vrij ze kunnen via de site inschrijven en vermelden dat ze in de hoogste groep willen zijn. Groetjes, Coach

 

27/05/11

Mijn eigen Filosofie van Coachen.

Toen ik stopte met spelen dacht ik “ ik weet het allemaal; en ik ben nu 56 jaar met Basketbal bezig en weet het nog steeds niet allemaal.” Ik had uiteraard een geweldige opleiding gehad als speler van zeer goede Coachen “ R. Van Hecke, R. Mol, E. Verswijfel, W. Herteleer, Ch. Van Heester, Louis Busschop, John Lesher. Maar na 5 jaar met vallen en opstaan nam ik het besluit om een stap achteruit te doen en als Ass. Coach te gaan leren bij Amerikaanse Coachen. De eerste, R. Dutremble was van zeer korte duur maar toch interessant nadien kwam ik in Gent bij Wimberly en daar leerde ik hoe het niet moet. Nadien had ik contact gemaakt met Coach Ron Adams en dan ging het in de stijgende lijn ik volgde veel clinics las veel boeken en zag veel films en kwam ik in Maes Pils Mechelen waar we een zeer kleine maar zeer efficiënte staff hadden en geleidelijk wist ik precies welk basketbal ik wilde spelen. Ik had ook het geluk om een zeer goede eigenaar te hebben namelijk Mr. Maes met wie ik precies wist wat hij wilde van de ploeg.

Training Organisatie.

Er zijn meerdere items die belangrijk zijn om succesvol te coachen. Indien er één item is dat er bovenuit steekt dan is het plannen van de trainingen en het uitvoeren van het trainingsplan. De spelers worden “ skills “ aangeleerd om zich individueel te verbeteren en ploegen worden gekneed tot een sterk aanvallend en verdedigend geheel. Zoals men traint, zal men spelen. De trainingen zijn de grondvesten voor de wedstrijden bijgevolg is het zeer belangrijk om de trainingen goed voor te bereiden en goed te leiden.

 

20/05/11

Strenge discipline.

Hoe strenger de discipline hoe meer de spelers aan elkaar zullen klikken, hoe meer ze elkaar zullen steunen. Wanneer je van de spelers meer vraagt dan ze denken dat ze kunnen geven zal je een stemming creëren waar ze elkaar zullen steunen.

Leren Hoe Te Winnen.

Een bekende Coach merkte op “ It took me five years to grasp how the game was to be played, but ten years to understand how it related to the players.” Weten hoe je moet winnen en succesvol zijn begint bij jezelf, je systeem, je spelers en de tegenstrevers hun systeem en hun spelers.

Coaching Filosofie.

Een eigen filosofie is de basis om succesvol te coachen. Alle coachen moeten hun eigen filosofie baseren op hun persoonlijke ondervinding en de kennis die ze opstoken gedurende hun opleiding. Die filosofie moet alle aspecten van het coachen overkoepelen, het technische aspect noodzakelijk om een succesvolle ploeg te maken, en de technieken om te motiveren en discipline te vrijwaren. De coach moet zichzelf blijven. Men kopieert geen andere coach. Wat bedoelen we met coaching filosofie? Eenvoudig weg hetgeen een Coach belangrijk vindt om te coachen met succes. Het behelst hoe je aanleert, en welk belang je hecht aan verschillende items van het spel, aanval en de verdediging die je wenst te spelen hoe je omgaat met discipline en alle andere aspecten van het spel. Niettegenstaande alle coachen weten hoe de ploeg moet gecoacht worden zijn er weinig die dit op papier zetten. Het is goed om je eigen filosofie op papier te zetten. Dit vraagt goed nadenken over hoe Jij denkt dat Basketbal moet gespeeld worden. Het is het waard. Het zal je helpen als het eventjes minder goed gaat. Jou filosofie moet rekbaar zijn, herbekijkt het ieder jaar en werkt het bij als je ideeën veranderen door de ondervinding.

 

 

13/05/11

Verdediging is het hart van de wedstrijd.

Wanneer ik spreek over basketbal techniek en strategie die ik gebruik dan begin ik steeds bij de verdediging omdat dit het hart is van het spel. Goede verdedigende ploegen zal je steeds herkennen zelfs indien ze verliezen. De gemakkelijke wedstrijden kan men winnen zelfs als men met zijn zwakke hand speelt maar kampioenschappen win men in verdediging.

Verdedigende fundamentals.

Wanneer je werkt met jonge spelers is het zeker aangeraden om hen een correcte stand aan te leren, hun voeten iets breder dan de schouder breedte en één voet een beetje voor de ander, “ heel toe “ positie, knieën geplooid, maar niet te diep zodanig dat hij zich snel en explosief kan verplaatsen, eens ze dit automatisch gebruiken is het de wilskracht en het hart die de bovenhand moet nemen de wil om de tegenstrever te stoppen. Het hoofd, hart en benen.

Benen liegen niet.

Zet 10 speler achter een scherm zodanig dat je hun voeten en benen kan zien. Je zal er zo de betere spelers uit halen door te letten op de manier dat ze hun benen bewegen, de constant beweging, de snelheid van hun voeten. Goede spelers bewegen steeds hun voeten.

 

 

07/05/11

Coaches dit is een mooie gelegenheid om goede wedstrijden te zien en Almere is niet zo ver en een zeer mooie zaal.

August 12th-14th - Topsportcentrum Almere - Euro Jam 2011 - Netherlands, Israel, Georgia + NCAA D1 (Big East) Villanova University Wildcats. + Netherlands national women's team vs Boston College

 

 

06/05/11

 

Zone versus Man-to-Man.

In een man-to-man  weet iedereen wat te doen: verdedig je man. In een zone is het veel moeilijker te bepalen wie wat moet doen. Wanneer je hoort “ Coach, sorry ik dacht…”  dan ben je dood.

 

Wat is ECHT en wat is NIET.

 Niemand zegt iets over camaraderie wanneer het zuiver is, omdat we veronderstellen dat het zo moet. Winnen, ploeg camaraderie – ze zijn een deel van een attitude, geloven in de juiste dingen te doen. Het is zoals een speler die zegt dat hij 110 % geeft, neem dan maar aan dat hij 30 % geeft. Of een speler die de ene week zegt dat hij van zijn Coach houd maar een week later met een andere ploeg tekent. Of wanneer een Coach bedankt word, en al de spelers zeggen hoeveel ze van hun Coach hieleden, waarom hebben ze dan niet beter hun best gedaan op het terrein.

 

Waarom Trainen.

In iedere kleine drill, indien je het goed doet en inspanning levert zal iedereen beter worden. De sleutel is om iedere drill relevant te maken. Sommigen gaan niet full speed – sommige Pro spelers haten het om te trainen, maar ik heb Michael Jordan en Larry Bird bezig gezien op training en dat was zeker niet het geval het was aan 100%. Wij deden iedere training 30’ fundamentals en die gebruikten we om op te warmen, dribbelen, passen en shotten, dan deden we breakdown drills van onze aanval en onze verdediging in functie van onze volgende wedstrijd. We hadden intense trainingen, hoe meer je doet op training hoe min je zal moeten doen in de wedstrijden. Het geeft de gelegenheid aan de spelers die niet zoveel minuten krijgen om zich te verbeteren. Een andere reden, een intense training brengt altijd een beetje spanning, wanneer de wedstrijd komt dan zijn ze het gewoon en kunnen het beter verwerken.

 

29/04/11

 

Coaching:

In het begin van het leer proces, wanneer de speler zijn shot inconsistent is dan moet hij zich concentreren op zijn techniek. In die periode moet hij zich concentreren op het correct uitvoeren van het shot techniek. Echter, eens zijn shot techniek automatisch word en het shotten een natuurlijk act word moet hij gaan letten op een constante uitvoering.

Coaching:

Wanneer een doorwinterde speler een “ shooting slump “ heeft dan hoeft hij zich niet gaan focussen op zijn techniek om het probleem op te lossen, hij moet minder nadenken. Hij probeert zijn worp te controleren en dit lukt niet. Niet mikken … enkel kijken. Niet nadenken, enkel shotten. Niet analyseren, laat je gevoel werken. Je moet jezelf centraliseren en je ritme vinden.

Coaching:

Een eigen filosofie is de basis om te coachen met succes. Iedere coach moet zijn eigen filosofie ontwikkelen gebaseerd op zijn persoonlijke ondervinding als speler en op zijn kennis die hij op gedaan heeft bij andere coachen. Een filosofie moet alle aspecten van het coachen omvatten, het technisch die nodig is om een succesvol team te bouwen, het motiverend aspect en disciplinaire aspect. Die filosofie moet het zijne zijn, niet een kopij van een andere coach.  Wat bedoelen we met coaching filosofie? In simpele termen, we bedoelen, wat de coach denkt dat noodzakelijk is om te coachen met succes. Het bepaald hoe je aanleert, de verschillende aspecten van het spel de aanval de verdediging, wat je verwacht van de discipline. Alhoewel velen dit doen zijn er weinigen die dit op papier zetten het is echter zeer help vol. Een geschreven filosofie zal je helpen als het even slecht gaat. Je filosofie moet flexibel zijn  - bekijk het ieder jaar en werkt het bij als je ideeën veranderen met de ondervinding.

 

 

22/04/11

 

Coaching “ Little Things.” Om over na te denken!!!

5” 7 te gaan. De tegenstrever had een T.O. gevraagd met 15” te gaan, wat heb je aan je spelers gezegd, je zal waarschijnlijk gedrukt hebben op hetgeen de tegenstrever zou proberen te doen indien ze zouden scoren, en plots een “ Lucky shot “ een drie punter, en je staat slechts één punt meer voor en paniek en T.O. dit brengt bij dat de tegenstrever zich kan organiseren en dat Jij de bal moet inbrengen over de middenlijn en bijgevolg maar een ½ terrein hebt om te bewegen. Ware het niet beter geweest om na het scoren snel de bal in te brengen vóór dat de tegenstrever georganiseerd was, en uiteraard een fout verwachten.

 Coaching “ Little Things.”

“ Over Confidence is a Weakness.” Een wedstrijd is pas gedaan als “ The fat Lady sings the Bleus “ pas bij het eind signaal is het gedaan en niet als men 4 punten voor staat en nog 15” te spelen.

Coaching  “ Schooting Psychology.”

“ The 3 c’s: Concentration, Confidence and Consistency.”

Concentratie:

Bedoelen we gefocust en onder controle zijn. Het lichaam werkt onder invloed van de geest.

Vertrouwen:

Vertrouwen en geloof in eigen kunnen.

Consistentie:

Bij iedere training de zelfde uitvoering als bij de vorige training. De bedoeling is de zelfde techniek toe te passen training na training zonder variatie.

De drie zijn onderling afhankelijk en in elkaar verweven. Een speler kan niet shotten zonder vertrouwen indien zijn shot niet consistent is; en hij kan niet consistent shotten zonder concentratie. Een speler moet het één hebben om het ander te bereiken.

 

 

15/04/11

 

Coaching: “ Little Things.”

15” te spelen je ploeg neemt 2 VW. de tegenstrever neemt een Time out, daar moet Jij je inbeelden wat de tegenstrever zal doen. Eerste vw. naast tweede binnen en je leid met 4 punten. Tegenstrever brengt de bal op naar aanvallend vak, wat had je gevraagd laten schieten of fout maken na +/- 8”, tegenstrever neemt een moeilijk schot, 3 p., maar scoort, je staat 1 punt voor met 5”7 te spelen, Time out, wat is nu het belangrijkste, je moet de bal inbrengen in het aanvallend vak, niet de Play is belangrijk maar wel hoe zal ik de bal inbrengen. Al die kleine dingen zijn items die je had moeten visualiseren als Coach en getraind hebben.

Coaching “ Little Things. “

Als men een speler van 2.14 op het terrein heeft die een constante intimidatie is voor de tegenstrever dat mag men dit niet vervangen, op de charting bladen kan men dit niet zien maar het is O!!!! zo belangrijk, men ziet guards binnen driven en plots zien ze die center die daar staat en men ziet ze zo weer achteruit gaan want ze weten dat ze geen score kunnen creëren wat de blok is daar.

 

 

08/04/11

 

Coaching.

Op ieder niveau moet de Coach de juiste aanval en verdediging kiezen die past bij het personeel die hij heeft. Indien nodig kan hij jaarlijks aanpassen alhoewel dit niet aan te raden is. Hij moet alles doen om het beste te halen uit zijn spelers. Dat is het criterium voor een goede Coach. Het heeft geen zin om een free-lance aanval of een shuffle aanval te gebruiken als een 2 – 3 aanval het beste is voor de spelers voor handen. In veel gevallen echter kan de tegenstrever de verdediging bepalen die de Coach moet gebruiken.

“ Who takes from Whom?”    Pete Carril     Coach Princeton.

“ De grote ,sterke kerels stelen altijd van de kleinere, zwakkere kerels maar….de slimme nemen van de sterke.” Gebruik je grijze stof. Een atleet die correct fundamenteel gevormd is, en verstandig speelt en hard werkt zal altijd bovenaan staan.

De nature van de Coach.

Neem een vogel. Die wil vliegen; dat is zijn nature. Wel, iedere Coach wil winnen. Ook ik. Je speelt basketbal met integriteit en om te winnen. Winnen? Niet enkel je best doen? Nee. Welke andere reden bestaat er naast winnen in de sport? Wanneer je streeft om te winnen merk je wat soort persoon je bent en het zal je helpen in alle omstandigheden.

Vele Coachen acteren alsof hun belangrijkste job is niet bedankt worden. Ze komen zeer beleeft voor, geven stevige handdrukken, de juiste kleren enz. voort. Maar als ze niet weten met wat ze bezig zijn kunnen ze even goed naakt rondlopen. Doe wat je moet doen, wees je zelf. “ What U see is what U get.”

 

01/04/11

 

Coaching.

In theorie, het is noodzakelijk om alle spelers gelijk te behandelen in zo’n kleine groep. Doch op training is dit niet mogelijk. Een Coach moet zijn spelers kennen en verstaan. Sommige spelers hoeven een extra stimulus anderen moet een beetje getemperd worden zodanig dat ze niet te veel zijn opgedraaid en niet kunnen relaxen.

Andere Coachen.

De relatie met andere Coachen zou op een professionele basis moeten zijn. Iedere tegenstrever moet met respect benadert worden. Indien een Coach geen respect opbrengt of grof is dan zou de ploeg moeten verwittigd worden.

“ Zijn verplichting tegenover de Coaching.”

Hij moet spreken met andere Coachen, hun techniek bekijken, ideeën uitwisselen met hen, clinics bijwonen en huidige litteratuur inkijken. Hij moet met nieuwe en oude ideeën experimenteren en kijken wat voor hem en zijn ploeg past.

 

 

25/03/11

 

Relatie Coach met zijn staff.

Een normale staff bestaat uit de Coach één of twee ass. Coach van wie de basket filosofie hetzelfde is. Ass. Coachen moeten de eigenschap hebben van te kunnen “ teachen “ en ze moeten gedreven zijn om te “ teachen. “ Als men goed werk verwacht van de ass. Coach dan moet hij het gevoel hebben dat deel is van de organisatie. Wanneer een ass. Coach het gevoel heeft dat er niet naar hem geluisterd word dan zal hij slecht werk leveren. Een Head coach  moet de suggestie aannemen of hij moet uitleggen waarom hij er niet op ingaat. Hij moet spreken van “ wij “ en niet “ ik. “

Relatie Coach met spelers.

De relatie van de Coach met zijn spelers is één van de meest belangrijke aspecten van Coaching. Hij moet individuele gesprekken hebben met zijn spelers vóór, gedurende en na het seizoen om te checken naar de gezondheid, studies, externe problemen en de impact van de speler in de ploeg. Spelers appreciëren dit. De Coach moet realiseren dat iedere speler een individueel is. Hoe meer de Coach de speler verstaat hoe gemakkelijker het is om hem te coachen. Als Coach moet je vriendelijk zijn met hen maar zij moeten het nodig respect opbrengen voor de coaching staff. Hij moet streng zijn zonder dictatoriaal te zijn; vriendelijk zijn zonder kameraad te zijn, niet genadeloos of onverzettelijk in zijn houding. Als “ teacher “ moet hij zijn kennis overbrengen naar de spelers en proberen het beste uit hen te halen.

 

18/03/11

 

Een lijst van uitdrukkingen om te zeggen  "Good Job" tegen je ploeg.

11) Niets kan je nu stoppen.
12) Dit is de manier van doen.
13) Je hebt je grijze stop in Vitesse nu.
14)  Dit was eerste klasse werk.
15)  Dit is beter dan ooit.
16)  Je moet extra getraind hebben.
17)  Goeie job, met de speller zijn naam achteraan.

18)  Je hebt je overtroffen vandaag!
19)  Goed werk.
20)  Nu heb je de slag weg.
21)  Sensationeel!
22)  Dit is de manier!
23)  Ben je niet fier op jezelf?

Basketball Academy zoals het hoort te zijn.

Ik was tussen 28/2/11 en 5/3/11 op een Basketbal Academy naar het voorbeeld van de vroegere Ajax school van Marc Van Moerkerke en geleid door Coach Frans De Boeck.

De bedoeling is spelers vormen die in aanmerking komen voor een scholarship op een Universiteit  Of  College in de USA.

Ze spelen in een lokale competitie (niet sterk)  maar de hoofd verwachting is spelers ontwikkelen. Ze spelen iedere maand een internationaal tornooi, Barcelona, Tenerife, New York, Den Bosch, London en dit met hun E groep – oudste jongens.

Er zijn ongeveer 45 jongens uit 14 landen tussen de ouderdom van 15 j. en 20 j.

Op 4 jaar hebben ze 24 jongens met een scholarship naar de US gestuurd.

1 speler kreeg een 5 jarig contract van Real Madrid maar Coach Finch (Nat. Ploeg Engeland) sprak op hem in met mooie beloften en hij kwam naar Mons met alle gevolgen van dien. Nadien werd hij gedraft in de 2de. ronde maar is nadien van de kaart verdwenen omdat hij fundamenteel niet volledig gevormd was. Waar is hij nu. Men moet steeds het goed van de speler als prioriteit houden en niet die van de Coach.

Week program:

Zondag 27/2/11

Wedstrijd.

Maandag 28/2/11

06.00 Shooting.

08.30 Team Practice.

Dinsdag 1/3/11

6.00 Shooting.

14.00 Practice – Big man only.

20.30 Team Practice.

Woensdag 2/3/11

20.30 Team Practice.

Donderdag 3/3/11

14.00 Team Practice.

20.30 Team Practice

Vrijdag 4/3/11

20.30 Team Practice

 

11/03/11

 

Johny Kerr. Speler  ( 7 footer. ) – Coach – TV announcer bij de Bulls:

Hij had de bedoeling om een boek te schrijven hij had reeds de Titel gevonden.

“ Ten Years in the Pivot without the ball.”  Johny Kerr was een center met een behoorlijk Hook shot. En hij zag op de cover van zijn boek een dame leunende tegen een lantaarn post als foto en als titel “ The last of the Great Hookers.

 

Dick Barnett: NBA speler bij de Los Angeles Lakers, zeer goede schutter.

Wanneer een speler een belangrijk shot miste dan zou Dick zeggen “ Darlin’ you got a touch like a Blacksmith.”

 

Een lijst van uitdrukkingen om te zeggen  "Good Job" tegen je ploeg.

1) Je bent op de goede weg.
2) Jullie hebben het voor elkaar gekregen.
3) Jullie werken zeer hard vandaag.
4) Jullie doen dit zeer goed.
5) Ik ben fier de manier zoals jullie vandaag werkten.
6) Dit is het bested at jullie ooit gedaan hebben.
7) Ik wist dat jullie het konden doen.
8) Jullie leren snel.
9) Ik had het niet beter zelf kunnen doen.
10) Deze keer hebben jullie het gedaan!

 

 

06/03/11

 Coach Bill Fitch:(Loved to talk about Larry Bird.)

“ Je bent thuis je aan het aankleden, je gereed maken om naar de zaal te gaan. Larry Bird is reeds aan het shotten.” Je zag een lege zaal, je hoorde het botsen van de bal en de “Swish” van de bal die door het net ging, dat waren de shots die je gedurende het seizoen rond de oren zouden vliegen omdat je een fractie te traag was en de bal erin vloog.

The Big Man in the Middle.

Een kampioenen ploeg begint met een sterke Center. De bal moet altijd eerst naar binnen gaan. Vandaar kan hij shotten, dish off, of de pas naar buiten geven. Alle opties moeten beginnen met de bal inside omdat een dominante center altijd twee spelers naar zich toe trekken om hem te verdedigen, wat betekent dat ergens een ploegmaat open was. Zuiver wiskunde. De Big Mans job was te herkennen als hij een shot had of indien het shot één of twee passen weg was. Indien de center niet kan domineren dan lukt dit niet. Dus Coaches zoek een dominante speler inside om te beginnen. Dit was en is mijn filosofie, ik leerde dit bij VG Oostende bij Coach Mol nadien  als coach paste ik dit toe met Samaey, Streulens, Hammink en Nahard, Van De Spiegel en Beghin en De Bel.

MVP.

In de NBA heeft Bill Russell 5 maal de MVP Award gewonnen en Wilt 2 maal. Als je bij ons kijkt Rik Samaey 10 maal speler van het jaar wat overeen komt met. Wat nogmaals bewijst dat het bouwen van een kampioenen team daar begint en zeker alle aandacht van de Coach verdient. Zie nu André Riddick, hij is de ruggraat van Charleroi, hij is de Bill Russell van België, zie Young bij Aalst die hen vandaag zo sterk maakt.

De grote man in de Key in je verdediging is degene die alle andere spelers op hun gemak stelt, hij is degene die je de bal bezorgt voor de Fastbreak en in aanval is hij de man die ze meestal double teamen en zo de open shots creëren voor de perimeter spelers.

 

 

25/02/11

Scheidsrechters: “ The Good…The Bad…The Ugly…

Ze zijn wat ze zijn en je kan hun attitude  niet veranderen. Aanvaard hun persoonlijkheid…aanvaard  hun verkeerde beslissingen… focus op de uitvoering van JOU ploeg laat Je niet afleiden door hen…Ik ken meer Coachen, IK inbegrepen, die beïnvloed worden door de zwakke verdediging, en klagen over een “ over the back “ fout bij een gemist shot…of we hebben een speler die te zelfzuchtig speelt en teveel dribbelt en penetreert naar de ring en er contact is en geen fout geblazen… We klagen, vloeken en maken het persoonlijk, het is gênant voor de scheidsrechter openlijk voor de spelers en het publiek uitgekafferd te worden…Het is enkel normaal voor hem om te reageren in een negatieve manier en een T fout te blazen tegen mij.

Plus/minus debat rond de league:


Als je de stats van de NBA bekijkt dan vind je daar een kolom waarboven +/- staat en in de beginne had ik daar ook problemen mee want soms waren er spelers die behoorlijke cijfers hadden bij het shotten en vw. en rebounden en weinig Turn-over en toch had de speler in kwestie een negatief cijfer !!!!


Hoe word dat bepaald: Plus/minus is zeer simpel, het komt in feite van de IJs hockey. Wanneer je op het terrein staat en de tegenstrever scoort dan krijgen de vijf speler in verdediging -2 en de vijf aanvallers een+2. Indien het een 3 punter is dan krijgen ze -3 en +3 indien er gemist werd geen punten. Wanneer je in het 3de.Q speelt en beide ploegen spelen met hun “ bench “ warmers en je ploeg scoort niet dan zal je automatisch negatieve punten hebben. Sinds dit gebruikt word in de NBA zijn er verschillende opinies betreffende de waarde. Spelers die in verliezende ploegen spelen hebben negatieve punten en de spelers in winnende ploegen hebben positieve punten. Indien je die ratings handhaaft dan had Kevin Durant in het seizoen 2008-2009 beter in de D league gespeeld dan in de NBA All Star ploeg. De meningen over stats zijn voor 30 Coachen 30 verschillende.

 

 

18/02/11

  “ Teach First…Coach 2nd. "

Training kaartjes en een pen zijn nuttig gedurende de training om nota te nemen wat er ontbreekt bij sommige spelers het zal je helpen en ook je spelers om je opmerkingen en fouten die ze maken te verstaan gedurende de trainingen.

 " Time out "

Wat is belangrijk voor Jou gedurende de time-outs? Aanval…Verdediging…Attitude…Vertrouwen…Spelers hun houding na vergissing…Scheidsrechters ?? Zijn de spelers meer geïnteresseerd voor water voor ze naar je raadgevingen luisteren? Zijn ze gefocust om je opdrachten of niet gefocust: zijn ze kwaad op een ploegmaat…scheidsrechter…tegenstrever…of Jou??? Ken je ploeg zijn sterkten en zwakten.

 

 

11/02/11

 

5 Minute Management Course.

Lesson 5


A little bird was flying south for the winter.  It was so cold the bird froze and fell to the ground into a large field.

While he was lying there, a cow came by and dropped some dung on him.

As the frozen bird lay there in the pile of cow dung, he began to realize how warm he was.

The dung was actually thawing him out!

He lay there all warm and happy, and soon began to sing for joy.  A passing cat heard the bird singing and came to investigate. ..

Following the sound, the cat discovered the bird under the pile of cow dung, and promptly dug him out and ate him.


Moral of the story:   
(1) Not everyone who shits on you is your enemy. 
(2) Not everyone who gets you out of shit is your friend. 
(3) And when you're in deep shit, it's best to keep your mouth shut!

 


THUS ENDS THE 5-MINUTE MANAGEMENT COURSE.

Evalueer eerst de sterke en de zwakke punten van je ploeg voor je beslist welke aanvallen en verdedigingen je zal spelen. Indien passen een zwak punt is dan zal je iedere training minstens 15’ het passen drillen die in je aanval noodzakelijk zijn om succes te hebben. Denk eraan, er zijn drie aspecten die heden ten dage weinig gedrild worden: Ballhandling…passen…Lay-ups maken links en rechts

 


04/02/11

Aan de Jonge Coachen en uiteraard ook aan al de anderen.

 

Ik weet dat dit door velen gekend is maar toch niet door iedereen gedaan. Wanneer je een ploeg coacht op om het even welk niveau senioren of jeugd zijn er enkele regels die ik je kan aanraden.

Zet alles op papier.

1) Maak steeds een training plan.

2) Blijf bij je plan.

3) Alterneert harde drills met gemakkelijkere drills.

4) Train zoals je speelt.

5) 2/3 van de training skills en 1/3 ploeg spel.

6) Prioriteit van de training om je eigen ploeg te verbeteren, aandacht voor de tegenstrever op de tweede plaats.

7) Steeds iedere training breakdowns, één groep “ front court “ spelers en één groep met de guards.

8) Steeds minimum 20’ schieten.

9) Kort de trainingen in naargelang het seizoen vordert.

 

5 Minute Management Course.

Lesson 4


A turkey was chatting with a bull.  'I would love to be able to get to the top of that tree' sighed the turkey, 'but I haven't got the energy.'

'Well, why don't you nibble on some of my droppings?' replied the bull.  It's full of nutrients.'

The turkey pecked at a lump of dung, and found it actually gave him enough strength to reach the lowest branch of the tree.

The next day, after eating some more dung, he reached the second branch.Finally after a fourth night, the turkey was proudly perched at the top of the tree.

He was promptly spotted by a farmer, who shot him out of the tree.


Moral of the story:   
Bull Shit might get you to the top, but it won't keep you there…

 

28/01/11

Zet “ Goals “ voor iedere training en voor de competitie.


Coaches weten dat indien de spelers verstaan wat van hen verwacht word, ze het beter en sneller zullen doen.

 

“ Goals “ helpt die situaties creëren, duidelijke verwachtingen  bij trainingen en wedstrijden.

Voor die reden moet de Coach een lijst maken van kleine punten die prioritair zijn, “ Goals “ moeten verstandig zijn, specifiek, meetbaar, bereikbaar, redelijk en binnen een zekere tijd spanne.


Specifiek betekent dat de goals moeten gedetailleerd zijn zo dat iedereen weet wat hij moet doen.
Meetbaar betekent date r een manier is om te zien dat men het doel bereikt.

Bereikbaar betekent dat het doel niet te moeilijk of te gemakkelijk voor de ploeg.

Redelijk betekent dat e r een mogelijkheid is om het doel te bereiken mist hard werk.

Binnen een zekere tijd betekent dat men dit alles niet op 1,2,3 kan verwezenlijken maar toch binnen een tijd limiet.

Voorbeelden zijn, men stelde dat de tegenstrever niet meer dan 70 punten mag scoren, dat we streven naar 80% bij de vrijworpen, dat we niet meer dan 12 bal verliezen hebben en zo dergelijk het zal de ploeg zeker sterker maken en winst op leveren als men die doelen bereikt.

Dit helpt spelers om het eind doel van de ploeg te zien en hoe hun persoonlijke doelen de ploeg helpen.

Dit geld voor de spelers maar ook voor de Coachen. Werk met je staff om deze doelen op te stellen en ook te verwezenlijken, dit is zeker een uitdaging voor de jeugd verantwoordelijken die nu in iedere ploeg zijn.

 

5 Minute Management Course

Lesson 3

  
An eagle was sitting on a tree resting, doing nothing.

A small rabbit saw the eagle and asked him, 'Can I also sit like you and do nothing?'  The eagle answered: 'Sure,why not.'

So, the rabbit sat on the ground below the eagle and rested.. All of a sudden, a fox appeared, jumped on the rabbit and ate it.

 

Moral of the story: 
To be sitting and doing nothing, you must be sitting very, very high up.

 

21/01/11

 

S.H.I.T. Door velen van ons regelmatig gebruikt maar waar komt dit vandaan volg hier onder.

 

 Mest:  In de 16th en 17th eeuw moest alles vervoert worden met schepen en het was ook voor de ontdekking van de commerciële meststoffen bijgevolg waren transport van dieren mest algemeen.
              Het werd droog gestouwd, omdat in droge vorm het lichter was dan nat maar wanneer het met water in contact (zee) kwam werd het zwaarder en door fermentatie kwam er methaan gas vrij. Gezien de mest gestouwd was in beneden dek kan je veronderstellen wat kon gebeuren en ook gebeurde, methaan gas stapelde zich op en wanneer er bij nacht iemand naar beneden kwam met een lantaarn,BOOOOM!

 Verschillende schepen zonken voor dat men zich realiseerde wat de oorzaak was.

Nadien werd er op de bundels een stempel gezet “ Stow high in transit “ wat betekende voor de matrozen dat ze het op hogere dekken moesten stouwen waar het water het niet kon bereiken en zo het formatteren verhinderen.

Zo ontstond de term ‘ S.H.I.T.’, ( Stow High In Transit ) en door de eeuwen heen kwam het tot het gebruik vandaag en iedere dag.

Je wist dit waarschijnlijk niet, en ik ook niet. Ik veronderstelde dat het een golf term was. Sic.

 

5 Minute Management Course.

Lesson 2 :

  
An Ass. Coach, a Physical Coach, and the Head Coach are walking to lunch when they find an antique oil lamp. They rub it and a Genie comes out.  The Genie says, 'I'll give each of you just one wish.'


'Me first! Me first!' says the Phisycal Coach..  'I want to be in the Bahamas , driving a speedboat, without a care in the world..'  Poof! He's gone.


'Me next! Me next!' says the Ass. Coach. 'I want to be in Hawaii, relaxing on the beach with my personal masseuse, an endless supply of Pina Coladas, and the love of my life.'  Poof! He's gone.


'OK, you're up,' the Genie says to the Head Coach.  The Coach says, 'I want those two back in the office after lunch.'


Moral of the story:   
Always let your Coach have the first say..

 

 

18/01/11

Hallo Coachen, zoals jullie waarschijnlijk weten richten wij ieder jaar gedurende de eerste twee weken van juli ons kamp in in het domein te Tongerlo. Het zou ons zeker helpen indien Jullie dit kenbaar maken bij de spelers of speelsters. Alle info kan je vinden op de site, misschien even doorgeven aan de spelers of speelsters.

Bedankt bij voorbaat.

Coach

 

15/1/11

Coaches, onlangs kreeg ik een vraag van een Coach om hem te helpen met zijn ploeg. Hij wou zijn spelers bewust maken van het belang bij voeten werk, snelle voeten, Agility, Plyo en dergelijke. Vorige woensdag ben ik dan ook terplaatse gegaan en gedurende 90' met de jongens ( landelijke kadetten ) gewerkt, voor mij zeer leuk en ik hoop voor de spelers ook. De Coach nam geduldig nota en kan dit nu regelmatig herhalen.

Indien Coachen vragen hebben neem contact.

5 Minute Management Course.

Lesson 1 :

A priest offered a Nun a lift... 
She got in and crossed her legs, forcing her gown to reveal a leg. 
The priest nearly had an accident. 
After controlling the car, he stealthily slid his hand up her leg...... 
The nun said, 'Father, remember Psalm 129?'

The priest removed his hand. But, changing gears, he let his hand slide up her leg again.  The nun once again said, 'Father, remember Psalm 129?'

The priest apologized 'Sorry sister but the flesh is weak.' Arriving at the convent, the nun sighed heavily and went on her way.On his arrival at the church, the priest rushed to look up Psalm 129.  It said, 'Go forth and seek, further up, you will find glory.'


Moral of the story:   
If you are not well informed in your job, you might miss a great opportunity.

 

 

7/1/11

Stats en Beelden.

 

Nate McMillan, Portland Trail Blazers

We proberen steeds beter te worden. Hoe kunnen we de spelers en de ploeg helpen. We bestudeerden het slaap patroon een paar jaar terug. We zochten naar een systeem hoe de spelers het best konden recupereren. We keken naar slaap, reizen, voeding. Wat doe je tussen de wedstrijden? Dit is zeer belangrijk in de voorbereiding mental en fysiek. We zorgden dat de spelers minstens 8 uur slaap hadden. Je kan het reizen aanpassen voor dat. We proberen in de zelfde tijd zone te blijven.

 

 Rick Carlisle, Dallas Mavericks

De analyse van de statistieken gebeurt reeds voor 3 generaties lang en is nu op een zeer hoog niveau. De meeste ploegen gebruiken dit voor alles, individuele prestaties, mogelijkheid voor kwetsuur, en wat je ook maar kunt inbeelden. Op een zeker punt, heb je niet teveel info?

In de meeste gevallen is je buik gevoel het juiste, 80%. In de 20% andere gevallen zal je zeggen, “wel dit wist ik niet.”

 

Scott Skiles, Milwaukee Bucks

Indien je denkt dat je het kunt en je hebt een eigen fylosofie dan volg je je ogen en oren. Wat zie ik in die speler? Je spreekt tegen mensen je kijkt naar zijn “ back ground .“ Dit is allemaal goed maar je moet hetzelf zien. Iemand zegt je van een speler dat hij zeer snel is met de bal, en dan zie ik hem 45 maal spelen en ik zie het niet…ik zag het niet!!

Wanneer je van cijfers houd – ik hou ervan – en je zeg die speler was in de top drie rebounders in de ACC en zal binnen drie a vier jaar een top rebounder zijn in de NBA wel dit is fijn. Maar wanneer ik hem zie spelen dan moet het duidelijk zijn, is hij aggressief, gaat hij naar de bal met twee handen, doet hij een goede boxing out? Om een totaal beeld te hebben moet je dit doen. Er is geen “ magic “ ding.